Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vejen Kommune
Social og Ældreområdet

Vejen til autentisk borgernærvær
Vejen Kommune værdiseminar ved HUMI

Udvikling af kultur, fællesskab og ledelse 
på social og ældreområdet

I en tid med nye roller og opgavefordeling i hele opbygningen af den kommunale sundhedssektor, herunder og i særdeleshed Social og Ældreområdet er der brug for at sikre et stærkt fællesskab, enighed og de rette kompetencer hos såvel ledelsen, sygeplejersker og SSA/SSH’er.

De sidste 12 år har HUMI haft fokus på at udvikle og styrke den kommunale sundhedssektor i VEJEN KOMMUNE i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og borgere.
Praksisnær kommunal lederudvikling  med afsæt i relationel koordinering og forandringsledelse.
De danske kommuner skal i de kommende år i langt større udstrækning end tidligere redefinere deres rolle som kommune, ikke mindst deres opfattelse og forståelse af lederskab, væk fra en driftsorienteret tankegang til en mere dynamisk forandringsrettet tilgang, der stiller krav til lederevne, lederforståelse og praktisk ledelse i hverdagen. Med fokus og inddragelse af den emotionelle intelligens.
Læs artiklen 

Fælles uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP styrker faglighed og fællesskab på ældreområdet

Rehabiliteringen i Vejen Kommune, valgte at sende alle deres medarbejdere på uddannelse sammen i NLP og Emotionel Intelligens
Artikel med Aktivitets- og Rehabiliteringsleder Gitte Fallentin's oplevelser med at uddanne alle medarbejdere i teamet

Artikel med Medarbejdernes oplevelser af at alle i teamet blev uddannet sammen.

Se effektmåling foretaget 4 måneder efter uddannelsens afslutning
"Samarbejdet med HUMI, har resulteret i 800 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere og ledere. Vi gik fra økonomiske udfordringer til toppen af KORA’s nationale effektivitetsmåling."
Kirsten Dyrholm, Social- og Ældrechef, Vejen Kommune

Vejen Kommune viser vejen for det nærværende sundhedsvæsen!

At den kommunale sygepleje i Vejen gør sig klar til nye tider hersker der ingen tvivl om efter afholdelse af foreløbigt 4 seminar dage med 45 sygeplejersker med den klare dagsorden, at løfte hele sygeplejeområdet til version 2.0.
Læs artiklen 

Sygeplejersker sætter den strategiske retning for fremtidens sygepleje.

Fra fremtidsbud til konkrete handlingsplaner
Fokus, commitment og tydeligt engagement, var de bærende elementer da 9 sygeplejersker fra hhv. Kærdalen, Område Vest og Dixen/Enghaven var samlet på dag 7 for at udarbejde konkrete handlingsplaner og opstille klare prioriteringsmål for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune.
Læs artiklen 

Medarbejdere fra Enghaven og Husene sætter den strategiske retning med værdighed og livskvalitet i fokus for den enkelte beboer.

Den enkelte beboers livskvalitet, sikring af den bedst mulige pleje og styrkelse af fagligheden hos den enkelte medarbejder var nøgleordene da 39 sosu-assistenter (SSA’er) og hjælpere (SSH’er) var samlet for at lægge den fremtidige strategi for Enghaven og Husene i Vejen Kommune.
Læs artiklen 

HUMI

Vi  udvikler mennesker og styrker organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

* Din e-mail:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram