Skoleleder Pia Dalsgaard udtaler:

”Samarbejdet med HUMI har klædt os endnu bedre på til den nye skolereform. Lærernes tilgang til læring og hinanden er klart forbedret efter, at vi har gennemført HUMI’s læringsprocesser. Nu er vi et sammentømret team med fælles fokus og værdisæt, som ser skolereformen som en spændende fællesopgave. ”

I de 1½ til knap 2 år der er gået siden processen startede, har skoleleder Pia Dalsgaard og hendes medarbejdere opnået ny viden og, via HUMI, kunne implementere denne i skolen og ud i alle relationer. Metoden og fokus er, at analyserer relationen frem for indholdet af konflikten, og at anvende en mere menneskelig end teoretisk stringent tilgang til udfordringerne. Den daglige arbejdsgang og den gensidige anskuelse af kollegaer, bliver en mere empatisk kompetence som gennemsyrer organisationen og skaber en positiv procesorientering. Således at ledere og medarbejdere møder hinanden lige der, hvor behovet er. Der handles og ageres ud fra reelle følelser, og derved har den enkelte medarbejder også en bedre selvforståelse, fleksibilitet og ro med i sit arbejde. Denne viden har gjort, at skolen er kommet tættere på sine mål og ønsker om fremtiden. Og selve rejsen imod målet har skoleleder Pia Dalsgaard, betegnet som en ”fantastisk rejse” med ”daglige succes oplevelser”.

Ledelsens oplevelse lige efter og 8 måneder efter forløbet

Fokuspunkt        Ændring        Måling / Parameter
Værdi for organisationen Lige efter proces er sluttet 8 måneder efter proces Hvorledes er observationerne / målinger foretaget
Fravær faldet med 42,6 % faldet med 46 % Konkrete HR personale tal
Konflikter i dagligdagen faldet med 50 % faldet med 75 % Ledelsens oplevelser / antal pr. måned
Klager fra forældre faldet med 60 % faldet med 80 % Målt på forældre henvendelser/tid
Kultur problem fokus faldet med 45 % faldet med 70 % Ledelsens oplevede ændringer af problem afleveringer i hverdagen
Kultur udviklings fokus steget med 30 % steget med 65 % Ledelsens oplevede stigende antal løsningsforslag i hverdagen
Anerkendelse af ledelse ved medarbejdere steget med

400 %

steget med 600 % Ledelsens oplevede ændringer i antal positiv ros i hverdagen
Innovationer i hverdagen steget med

400 %

steget med 800 % Ledelsens oplevede ændringer i antal af gode ideer i hverdagen