Bestyrelsen

Bestyrelsesformand og bestyrelse oplever, at skolens ansatte motiveres og lettes i hverdagen, ved at bruge NLP-tilgangen. Det styrker udviklingen af børnene og øger deres indlæring. Samtidig har NLP nogle effektive værktøjer til at håndtere de konflikter, der naturligt opstår i hverdagen. Det resulterer i, at relationen med børnene bliver stærkere og det arbejdsmæssige pres på lærerne mindskes.

På vegne af bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Erling Jensen