Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Bjerget Efterskole – Den emotionel intelligente skole

Nord for Limfjorden ligger en lille efterskole med en stor mission. Bjerget Efterskole. En efterskole som, på banebrydende vis, har en mission om at udvikle en helt ny pædagogisk praksis med udgangspunkt i Emotionel Intelligens og NLP. En praksis og et projekt, som har det formål at skabe stærke unge, der er rustet til fremtiden og præstationssamfundets pres.
Projektet udspringer af et samarbejde med konsulentfirmaet HUMI, som har haft hele personalegruppen på efteruddannelse i Emotionel Intelligens og NLP. En proces, som åbnede op for flere personlige erkendelser undervejs, og som styrkede fællesskabet i personalegruppen på et dybere plan. Herunder fortæller medarbejdere, Jens Feilan Barslev, Mads Brunse Pedersen og Sara P. Bundgaard om deres oplevelser med NLP og Emotionel Intelligens. De fortæller om, hvilken betydning det har haft for deres fælles opgaveløsning og kollegaskab og deler samtidig også, hvad Emotionel Intelligens og NLP har givet dem i deres personlige udvikling.

Det begynder med erkendelsen

For Jens Feilan Barslev, som er uddannet lærer og i gang med sit 4. skoleår på Bjerget, har mødet med Emotionel Intelligens og NLP været en stor øjenåbner på det personlige plan. Han fortæller:

– ”Tidligere har jeg reageret ud fra en bestemt overbevisning, når jeg har mødt udfordringer, eller når noget er svært. Både sammen med andre mennesker og i mit eget følelsesliv. Nu med viden fra Emotionel Intelligens og NLP, så har jeg lært, at jeg faktisk godt kan reagere anderledes i forskellige situationer. Hvis det er det, som jeg har lyst til. Jeg har et valg. Jeg behøver ikke at falde tilbage i det, jeg plejer at gøre. Eller som har været en naturlig reaktion for mig. Jeg kan faktisk vælge at gøre noget andet”.

– ”I situationer, hvor der er følelser på spil, eller i konflikt, har min strategi ofte været at blive stille og ikke tage del. I processen her, er jeg blevet klar over, at selv i svære situationer, der kan jeg tage min plads. Der er plads til mig i alle situationer. Og det har været en stor erkendelse, at det jeg oplever, har lige så meget værdi, som det alle andre oplever. Det begynder med en erkendelse. Der er noget inde i mig, en indre forståelse af mig selv, der er forankret i en konkret oplevelse, som gør, at jeg reagerer, som jeg gør. Når jeg ved det, så kan jeg begynde at forandre min adfærd. Og i stedet for at blive bange for at være i et konfliktfyldt felt og alt det relationelle, som er på spil, så har jeg nu en dyb erkendelse af, at der er plads. Plads til mig”, reflekterer Jens.

Om sin erkendelse, sætter Mads Brunse Pedersen følgende ord på:

”Det har givet mig en øget bevidsthed om, at andre opfatter verden anderledes end mig selv. Og det har i virkeligheden gjort mig mere tolerant. Personligt har jeg lært, at jeg bliver nødt til at spørge ind og være nysgerrig i stedet for selv at blive sur. Det er en positiv indsigt, som giver mening. På et dybere plan har jeg fået værktøjer til at håndtere svære situationer, og det betyder generelt, at jeg oplever færre konflikter”.

For Sara P. Bundgaard, som er i gang med sit 6. skoleår på Bjerget, har uddannelsen haft stor betydning i forhold til personlige livsvalg. Hun fortæller:

– ”Uddannelsen har, for mig personligt, haft stor betydning. Eksempelvis hvordan jeg gerne vil gå ind i det næste år. Som mig. Noget af det, som jeg har taget med mig, og som næsten blev min følgesvend, det var et underliggende tema, som handler om, at jeg de seneste år har haft mindre tid til mig, fordi jeg også har været en mor med små børn. På uddannelsen jeg har arbejdet med en overbevisning om, at det er okay at gøre noget godt for mig. Ikke bare en time eller to. Jeg har min mands opbakning og mine kollegaers opbakning, men ansvaret ligger hos mig selv. Det handler om noget i min person, min ansvarsfølelse og min samvittighed. Det vidste jeg jo godt om mig selv, men det blev synligt for mig i takt med, at det også blev synligt for mine kollegaer. Det kan godt virke skræmmende, men det virkede tvært imod meget stærkt. Og har gjort det ekstra vigtigt for mig at prøve at arbejde på de her ting bagefter – det har i hvert fald lagret sig dybt inde i mig.”

Gaven der bliver ved med at give

Det er nu to måneder siden, at personalegruppen på Bjerget blev uddannet som NLP Business Practitioner. Der bred enighed i, at noget af det stærkeste har været muligheden for at tage uddannelsen i fællesskab og på samme tid.

”Det har haft en enorm betydning kollegialt og venskabsmæssigt. Vi gik alle ind i forløbet fuldt ud. Vi har taget dybt personlige udfordringer i vores adfærd frem i det åbne og arbejdet med dem. Det har været det fedeste ved hele uddannelsen. At få lov at lære ens kollegaer så godt at kende”, fortæller Mads.

– ”De ting vi var igennem, og de øvelser som vi lavede med hinanden”, reflekterer Sara,

-”Jeg synes vi brugte os selv rigtig meget, og derfor fik det også stor personlig betydning. Vi har før prøvet at være på andre forskellige typer af dagskurser, og det har også været godt, men her, hvor det har været en lang proces over et halvt år og så kontinuerligt, det har været stærkt. Og en stor gave. At vi har været igennem det på samme tid gjorde, at vi blev tændt på samme tid – og det har flyttet os. Det har flyttet os til nogle erkendelser af hinanden, som gør vores samarbejde mere frugtbart – fordi vi nu er mere opmærksomme på hinandens adfærd”.

For Jens handler det om at komme generaliseringer til livs. Han fortæller:

-”Vi er gået igennem nogle vildt grænseoverskridende erkendelser med hinanden. Det styrker, og er med til at brede forståelsen ud og op på et niveau, som er værdifuldt i et givent fællesskab. Alle kollegier, samarbejder eller arbejdspladser, hvor voksne mennesker arbejder sammen om at løfte en opgave, er det enormt svært at undgå at komme med generaliseringer: ”Nåh men, han eller hun er også bare altid sådan, eller det er også bare fordi…”

– “Og det kan vi stadig ikke helt sige os fri fra, men vi har så uendeligt meget mere viden om, hvorfor vi kan finde på at reagere, som vi gør, og det mindsker frustration og irritation i en travl hverdag”.

-”Vi har i fællesskab fået nogle forståelsesrammer, som giver anledning til, at vi stiller spørgsmål i stedet for at forbigå hinanden i tavshed og generalisere. Vi kender sagens kerne. Og det er en helt vild gave at få”, siger Jens.

– ”Vi har bare været så ærlige undervejs”, tilføjer Sara, “og for mig har det været den største gave. At vi er på en arbejdsplads, hvor vi tør vise hinanden, hvordan vi egentlig har det. Hvis vi kan det, så er der mange andre døre, der er åbnet i forhold til, hvad vi så kan arbejde med bagefter hver især”.

Om ærlighed og mod Til sidst i processen på uddannelsen fik holdet hjælp til at formulere et mål om mere ærlighed, både imellem hinanden, men også i forhold til ledelsen.

– ”Vi har igennem længere tid talt med vores ledelse om, at vi gerne ville være mere ærlige overfor hinanden. Det har Emotionel Intelligens og NLP hjulpet os med at blive. Der er større klarhed i mellem os. Vi har det større billede og det dybere billede, og det gør, at vi kan se hinanden på en mere ren måde i relationsarbejdet. Både som kollegaer, men også sammen om en opgave med eleverne”, forklarer Sara. – “Ledelsen ved, at vi gerne vil være mere ærlige over-for hinanden. På alle måder. Og så fastholder vi hinanden i det. Det er det første skridt. På den måde skal vi ikke være nervøse for at være ærlige. For det har vi besluttet, at vi vil. Vi har skabt en platform eller et forum, hvor vi kan være ærlige, hvis vi føler for det. Uanset om man er lærer, forstander eller sekretær. Nu er det blot op til hver enkelt af os, at turde bruge ærligheden som et redskab i vore relationer med hinanden”, understreger Sara.

– “Emotionel Intelligens og NLP åbner op for noget mod”, fortæller Jens. “Vi forstår, hvad der har været med til at skabe og forme os til dem, vi er. Det har kræ-vet mod af alle os, der deltog. At tage skridtet ind i processen og ikke kun gøre det til et instrument, som jeg kun skal bruge i mit arbejdsliv, men i min personlige udvikling og liv. Det kræver mod. Og det var betinget af, at vi alle traf et valg i processen om, at det her vil jeg gå ind i, med alt det jeg er”.

– ”At forstå kerneoplevelser, som har været med til at skabe os, den viden, den styrker ethvert fællesskab eller kollegieskab. Det giver en helt vild dyb forståelse af og åbner op for, hvorfor hverdagen hænger sammen, som den gør. Det er det, uddannelsen giver. Det er det, der er gaven. Og det, der kommer til at forme Bjerget til en Emotionel Intelligent efterskole”, konkluderer Jens.

Kontakt for mere information

Skolementor

Daniella Panduro

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram