Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

EI-NLP Business Practitioner m/Speciale

Målret din EI-NLP Business Practitioner med et speciale og få et skræddersyet forløb tilrettet dit fokus og udviklingsmål.

Uddannelsen er bygget op omkring EI-NLP Business Practitioner uddannelsen. Der planlægges trænings- og sparringsmuligheder mellem modulerne med de deltagende kursister.

Der vil under hele uddannelsesforløbet være en kyndig ekspert tilknyttet, som individuel coach.

Eksperten vil være din sparringspartner og understøtte dig i din læring, udvikling og arbejdet med specialet i løbet af uddannelsesforløbet. Der er planlagt 5 coach/sparringssamtaler á 1 times varighed, dertil skal der inden certificering afleveres en essay, der skal godkendes før det er muligt at blive certificeret.

Du kan målrette din Business Practitioner med et speciale i Ledelse, Dit Personlige Lederskab, Coaching, Emotionel Intelligens og Salg.

Uddan dig til skolecoach – bliv skolecoach på din skole

Få pladser i Odense
22. februar
12 dages kursusforløb
1. Modul: den 22. – 23. februar
2. Modul: den 15. – 16. marts
3. Modul: den 12. – 13. april
4. Modul: den 10. – 11. maj
5. Modul: den 31. – 1. juni
6. Modul: den 21. – 22. juni
Kr. 29.895 ekskl. moms
Skal vi ringe dig op?

FAQ om uddannelsen

Indledende samtale med deltageren på uddannelsen, deltagerens leder (eller mentor på jobbet) og eksperten fra HUMI. Formålet er her at klarlægge formål og fokus med uddannelsen og specialet. Samtidig planlægges forløbet med de enkelte sparrings- og coachsamtaler mellem modulerne med eksperten og deltageren.
Der er 5 sparrings- /coaching samtaler. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialet nås. Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialet, sparring på opgaven og øvelser, der understøtter læringen og målet.
Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave. Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med eksperten fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.
Uddannelsen er internationalt certificeret og uddannelsen kræver karakteren bestået i såvel den teoretiske som den praktiske del.
Den ansvarlig underviser for specialedelen er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Alle konsulenter og coaches der underviser på HUMI’s uddannelser, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udviklingen af den Emotionelle Intelligens.
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • 5 Sparrings/coachingsessioner
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af kursus i vores lokaler i Odense)
 • Mulighed for certificering
 • Mulighed for at fortsætte på næste uddannelsesniveau

Tilskud og bruttotræk

Undersøg om det er muligt for dig at opnå tilskud til uddannelsen gennem kompetencefonden/kompetencefonde. Du kan også undersøge muligheden for at indgå en aftale om bruttotræk med din arbejdsplads.

I prisen er indeholdt

Uddannelsesmateriale

 • Udlevering af trænings/uddannelsesmanual
 • Bogen ‘Indsigten’ – en enkel guide og introduktion til Emotionel Intelligens og NLP
 • Træningsvejledninger og læse guides mellem modulerne
 • Lærings- og refleksionsopgaver
 • Uddannelsesbevis eller Certificeringsbevis

Træning

 • De 5 sparrings/coach sessioner vil være fordelt med et opstartsmøde/sparring på specialet. Derudover 3 sparrings/- coachsamtaler mellem de 6 moduler og 1 afsluttende sparringsmøde inden certificeringsmodulet.
 • Mellem de 6 moduler vil der være træningssessioner, hvor du kan styrke din læring ved at få/giver feedback og træner de lærte modeller, værktøjer og øvelser
 • Det er valgfrit at deltage

Undervisere på uddannelsen

Portræt-Til-hjemmeside_Per-sort_hvidPer Poulsen
Master coach og underviser i Emotionel Intelligens og NLP
Portræt-Til-hjemmeside_Melanie-sort-hvidMelanie Claire Jørgensen
Uddannet Master i Emotionel Intelligens og NLP
Daniella Panduro
Uddannet Master i Emotionel Intelligens og NLP
Vi står klar til at hjælpe dig med dit valg af uddannelse

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram