Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

EI-NLP Master Practitioner m/Speciale

Målret din EI-NLP Master Practitioner med et speciale og få et skræddersyet forløb tilrettet dit fokus og udviklingsmål.

Uddannelsen er bygget op omkring EI-NLP Master Practitioner uddannelsen.

Derudover får du 5 trænings- og sparringssessioner med en uddannet Master coach. Dine trænings- og sparringssessioner vil personificere og accelerere din læring fra alle de 12 dage og samtidig målrette din læring i forhold til din organisations eller dit personlige ønske.

Din Master coach vil være din sparringspartner og understøtte dig i din læring, udvikling og arbejdet med specialet i løbet af uddannelsesforløbet.

På første sparringsmøde vil du afklare, hvad fokus skal være for dit speciale og lægge planen for de øvrige 4 samtaler. Efterfølgende vil du have 3 fokus og udviklings samtaler, med opfølgning på tidligere arbejde og fokus på målet.

Dertil skal du inden uddannelsens sidste modul aflevere en essay, der skal godkendes, som en del af din uddannelse eller certificering.

På din 5. fokus og udviklings samtale, får du dialogbaseret feedback på din essay, hvor du samtidig vil få sparring på det videre arbejde med dit speciale.

Dit speciale blive påført dit uddannelsesbevis eller dit certifikat alt efter hvordan du vælger at afslutte din uddannelse.

Der er mulighed for at invitere din leder med til den første og til den sidste samtale. Hermed kan vi afstemme forventninger inden uddannelse og sætte dit fokus under din uddannelse. Til sidste sparring kan vi evaluere og planlægge det efterfølgende fokus på jobbet.

Du kan målrette din Master Practitioner med et speciale i EI-Ledelse, Dit Personlige Lederskab, EI-Coaching, Emotionel Intelligens og Salg.

Næste holdopstart
24. februar
12 dages kursusforløb
1. Modul: den 24. – 25. februar
2. Modul: den 17. – 18. marts
3. Modul: den 7. – 8. april
4. Modul: den 5. – 6. maj
5. Modul: den 2. – 3. juni
6. Modul: den 23. – 24. juni
Kr. 33.895 ekskl. moms
Skal vi ringe dig op?

FAQ om uddannelsen

Indledende samtale med deltageren på uddannelsen, deltagerens leder (eller mentor på jobbet) og eksperten fra HUMI. Formålet er her at klarlægge formål og fokus med uddannelsen og specialet. Samtidig planlægges forløbet med de enkelte sparrings- og coachsamtaler mellem modulerne med eksperten og deltageren.
Der er 5 sparrings- /coaching samtaler. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialet nås. Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialet, sparring på opgaven og øvelser, der understøtter læringen og målet.
Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave. Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med eksperten fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.
Uddannelsen er internationalt certificeret og uddannelsen kræver karakteren bestået i såvel den teoretiske som den praktiske del.
Den ansvarlig underviser for specialedelen er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Alle konsulenter og coaches der underviser på HUMI’s uddannelser, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udviklingen af den Emotionelle Intelligens.
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • 5 Sparrings/coachingsessioner
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af kursus i vores lokaler i Odense)
 • Mulighed for certificering
 • Mulighed for at fortsætte på næste uddannelsesniveau

Læs mere om EI-NLP Master Practitioner uddannelsen

Tilskud og bruttotræk

Undersøg om det er muligt for dig at opnå tilskud til uddannelsen gennem kompetencefonden/kompetencefonde. Du kan også undersøge muligheden for at indgå en aftale om bruttotræk med din arbejdsplads.

I prisen er indeholdt

Uddannelsesmateriale

 • Udlevering af trænings/uddannelsesmanual
 • Træningsvejledninger og læse guides mellem modulerne
 • Udarbejdelse af logbog
 • Læringspunkter og refleksionsopgaver
 • Certificeringsbevis

Træning

 • 5 Sparrings/coachingsamtaler
 • Gennemføre 4 coachingsessioner med eksterne fokuspersoner. Et krav, hvis du ønsker certificering
 • Mellem de 6 moduler vil der træningssessioner, hvor du kan styrke din læring og træne de lærte modeller, værktøjer og øvelser. Vagfrit at deltage

Underviser på Master uddannelsen

Portræt-Til-hjemmeside_Per-sort_hvidPer Poulsen
Master coach og underviser i Emotionel Intelligens og NLP
Vi står klar til at hjælpe dig med dit valg af uddannelse

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram