Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave.  Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med skole-mentoren fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.