Uddannelsen består af 2 x 2 hele dage fra kl. 08.00 – 16.00 og typisk med 3-4 ugers mellemrum.

Undervisningen tager afsæt i teori og indsigt, som læres gennem træning i praksis. 2/3 del af undervisningen er tilrettelagt som aktiv træning med øvelser og opgaver.

Der er derudover mulighed for at indgå i træningssessioner mellem modulerne, der tilrettelægges sammen med de andre kursister.