Med udgangspunkt i din egen hverdag, får du et skræddersyet forløb målrettet den måde, du fremadrettet ønsker at anvende dine kompetencer på. Sammen med din leder aftaler du et konkret udviklingsmål, der skal danne ramme om din uddannelse og dit speciale. 
Igennem uddannelsen vil du have en skole-mentor tilknyttet, som sammen med dig vil sikre såvel din læring, som din implementering af din rolle, som skolecoach