• De hviler langt mere i sig selv.
  • De får langt større overblik i deres relationer og kommunikation.
  • De bruger NLP mere fleksibelt, naturligt og i flere situationer.
  • De oplever at forudsætningerne bliver deres ubevidste guide, i de opgaver de løser.
  • Deres kommunikation bliver mere klar og dermed tydeligere.
  • Andre lytter mere til dem og at der er mere respekt om deres budskaber.
  • De har meget lettere ved at sige til og fra på en god måde.
  • De bliver mere bevidst om hvad de ønsker – og tør gå efter det.
  • De har markant større tolerance og forståelse for andre.
  • De minimerer og håndterer konflikter effektivt.
  • De generelt har mere mod, selvtillid og selvværd.