Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vitaliserende faste og selvstyrende 
teams

KONTINUITET, FAGLIG FRIHED, TRIVSEL 
OG ARBEJDSGLÆDE
En ny undersøgelse fra VIVE har evalueret selvstyrende teams i 25 kommuner og finder blandt andet, at tillidsfulde samarbejdsrelationer er afgørende for at kunne realisere de øvrige målsætninger, der er for arbejdet.  
 ”Faste, tværfaglige og selvstyrende teams i ældrepleje- erfaringer fra 25 kommuner. Evaluering af Socialstyrelsens pulje til faste teams. Hovedresultater.” VIVE, 2024.05.23) 
Vitaliserende Kommunikation og Kultur er veje til, ikke alene at nå i mål med omstillingen, men også som en bæredygtig og langsigtet strategi, der løbende understøtter gode samarbejdsrelationer, trivsel og udvikling.
Skab de bedste forudsætninger for at arbejde selvledende og involverende i mødet med den enkelte ældre, de pårørende, eget team og tværfagligt.
Vitaliserende Kommunikation

2 dages uddannelse der styrker trivslen, arbejdsglæden og det psykiske arbejdsmiljø 

Vitaliserende Kommunikation et 2 dages uddannelsesforløb, der kombinerer emotionel intelligens og NLP. Uddannelsen er designet til at styrke deltagernes relationskompetencer herunder selvindsigt, empati for sig selv og andre samt kommunikative værktøjer til at møde borgerne med nærvær og indlevelse og til at indgå konstruktivt i det tværfaglige samarbejde.
    Læs mere   
Vitaliserende Kulturudvikling

2,5 dages uddannelse der sikrer motivation og ejerskab hos medarbejdere

Styrken i uddannelsen er at alle er med til at tage ejerskab af den fremtidige kultur og samtidig forstå, hvor vigtigt det er at være en del af at bære kulturen videre i sig selv og i relationen med ens kolleger. Med en overbygning i Vitaliserende Kultur forankres de positive erkendelser og redskaber hos den enkelte medarbejder og videre ud i teamet til en fælles stærk arbejdspladskultur.
    Læs mere   
I projekt Drømmekommune; et samarbejde mellem Ældre Sagen og ni kommuner, har HUMI undervist medarbejdere 
på tværs af faggrupper i ældreplejen i Vitaliserende Kommunikation. 

Og responsen har været overvældende. Udover at det har styrket deltagernes kompetencer til at møde ældre borgere med mere nærvær, større indlevelse og overskud, har det samtidig styrket relationerne kollegaer imellem og det kollegiale fællesskab generelt.
Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger på kurset fra både ledere og medarbejdere, og den største blåstempling er næsten, at flere af deltager kommunerne har valgt at gå videre med mere selv. 
- Projektleder Signe Mathilde Dalsgård, Ældre Sagen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram