Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fra traditionel til en proaktiv positiv tilgang til stress

Dette var ønsket, da Peter Meineche, Director of Quality and EHS i LEGO gruppen kontaktede HUMI, efter at have læst en artikel med Per Poulsen i Jysk Fynske Medier.
Juli  2024
”I en tid hvor stress er en stigende udfordring på mange arbejdspladser, besluttede vi i ledelsen at søge nye veje til at forholde os til og tale om stress”, udtaler Peter Meineche.

For Peter Meineche har oplevelsen af stress i flere år været anset som en overvejende negativ tilgang, med ofte lange perioder med fravær. ”Vores standardmetode til stresshåndtering er at lade de stressramte medarbejdere tage en længere pause fra arbejdet, hvilket ikke altid viser sig at være den bedste løsning, for hverken arbejdspladsen eller den enkelte medarbejder”. 

I artiklen fra Jysk Fynske Medier med overskriften ’Stress behøver ikke være en folkesygdom’, oplevede Peter Meineche et andet perspektiv på stress, der italesatte en mere differentieret opfattelse og positiv tilgang. En tilgang der talte til Peters personlige erfaringer igennem mange år som leder. ”Efter flere år med en personlig frustration over den traditionelle tilgang til stress, ønskede jeg og mine lederkolleger en mere nuanceret og proaktiv strategi til stress og stresshåndtering” fortæller Peter Meineche.

Egen-oplevelse ved stress

Da Martin Randlev, Senior Director - Head of Production i LEGO gruppen, i samarbejde med Peter Meineche planlagde foredraget, havde han ingen ide om, at han selv inden for kort tid, ville opleve en voldsom stressreaktion. For Martin Randlev, har ledelse altid været en stor del af hans liv og noget han er meget passioneret omkring. Med 10 år hos Bodum og næsten 9 år hos LEGO, har Martin bevæget sig op af ledelsesstigen.

Frem til planlægningsfasen, havde Martin ikke haft personlige erfaringer med stress. ”Jeg har altid været nysgerrig og ivrig efter at lære, hvordan vi kan blive bedre til at håndtere og forstå stress på en positiv måde og vores ønske med foredraget var at give 32 lederkolleger en anderledes og mere positiv tilgang til stresshåndtering, noget der kunne inspirere os alle til at se stress i et nyt perspektiv”.

Ironisk nok, midt i planlægningen oplevede Martin selv at blive ramt af stress. ”Påskemandag blev jeg pludselig syg med symptomer, der tydede på en hjerneblødning. Min kone ringede 112, og jeg blev fløjet med lægehelikopter til Odense. Heldigvis var det ikke en hjerneblødning men en stress reaktion. Oplevelsen var skræmmende og samtidig en øjenåbner for mig. Efter at have gennemgået flere fysiske test og stadig ventende på nogle prøvesvar, valgte jeg at se det som en mulighed for at lære noget nyt om mig selv”. 

På trods af den voldsomme oplevelse, besluttede Martin at deltage i foredraget 10 dage senere. Denne beslutning var vigtig, dels for at være til stede og støtte op om arrangementet og dels for at lære af de indsigter og erfaringer, der blev delt. Martin beretter: ”Pers foredrag var både humoristisk og dybdegående, og det gav mig og mine kolleger en ny forståelse af, hvordan stress kan håndteres på en mere konstruktiv måde”.

Hvad er det bedste ved stress?

For Morten Skrydstrup, Senior Director for Maintenance, Maturing & Logistics i LEGO gruppen, var det særligt titlen på foredraget der fangede. Morten fortæller: ”Overskriften ’Hvad er det bedste ved stress?’ var i sig selv spændende og anderledes. Vi er vant til at se stress som noget ’farligt’, noget vi skal undgå for enhver pris. Hos LEGO er vi meget dygtige til at reagere, når tingene er ved at gå galt, men det at arbejde proaktivt med stress var en ny vinkel, som jeg fandt utrolig interessant”. Undervejs i foredraget blev Morten b.la. præsenteret for mekanismerne bag stress og de fysiologiske påvirkninger. ”Noget af det der gjorde et stort indtryk på mig, var hvordan stress ikke behøver at være noget negativt, men kan ses som noget produktivt, hvis vi lærer at håndtere det rigtigt. For mig var det nyt og gav mig en forståelse af, hvordan stress påvirker os, og hvornår det opstår”.

Efter Martin Randlevs oplevelse med stress og deltagelsen i foredraget, har han indset et behov for mere sparring og personlig udvikling. Martin fortæller: ”Jeg har besluttet at sætte fokus på, hvad der kunne være en udviklingsvej for mig, så jeg får mest mulig læring ud af oplevelsen. Jeg har altid set mig selv som en person med et højt energi-niveau og mange bolde i luften, men nu erkender jeg, at jeg må prioritere anderledes. Jeg vil fortsætte med at lære af fortiden og anvende den læring til at skabe en positiv fremtid, både for mig selv men også LEGO gruppen og de mange mennesker der er ansat i organisationen.”

Også hos Morten har foredraget udvidet hans forståelse af stress og skabt nye indsigter. “Det var bevidsthedsskabende med et fornyende boost til den virkelighed, vi alle sammen befinder os i. Det er vigtigt at forstå, at der ikke findes én rigtig måde at håndtere stress på. Der er mange rigtige modeller, og det, der fungerer for én person, fungerer ikke nødvendigvis for en anden. Foredraget med Per understøttede denne forståelse og opfordrede til en individuel tilgang til stresshåndtering”.

At foredraget var en succes, handler ifølge Peter Meineche også om en god og konstruktiv sparring med Per forinden. ”Fra første samtale var det tydeligt, at Per forstod vores behov og ønsker. Per viste stor åbenhed og indsigt overfor forskellige perspektiver og formåede at kommunikere komplekse emner på en klar og engagerende måde. Og flere ledere overvejer at tage yderligere sessioner med Per for at komme dybere ned i emnet”.

Proaktivitet til forebyggelse af stress i praksis

Der hersker ingen tvivl om at LEGO allerede befinder sig på et højt niveau i forhold til en bæredygtig og effektiv stresshåndtering. ”Selv om jeg oplever at vores niveau allerede inden foredraget var højt, vil vi altid gerne blive endnu bedre”, udtaler Peter Meineche og fortsætter: ”Vi har daglige møder, hver dag kl. 10:00, hvor vi gennemgår de sidste 24 timers produktion og løser eventuelle udfordringer der er opstået. Denne proaktivitet giver en god indsigt i, hvordan vi allerede målrettet arbejder med at forebygge stress i praksis. Vi har ressourcerne på plads, nu skal vi have inkluderet den positive tilgang også”.

Fælles for både Peter Meineche, Martin Randlev, og Morten Skovlund Skrydstrup er oplevelsen af, at de hver især har fået en dybere forståelse af stress og hvordan stress også kan ses som en produktiv kraft. Peter Meineche udtaler: ”De nye indsigter har givet os mulighed for at forstå og håndtere stress på en mere proaktiv og effektiv måde. Jeg er sikker på at denne indsigt vil bidrage til at skabe et sundere og et endnu mere produktivt arbejdsmiljø i LEGO”.

Også hos Morten Skovlund Skrydstrup og Martin Randlev har foredraget givet stof til eftertanke. Morten fortæller: ”Foredraget var en appetitvækker. Det var ikke svaret på alt, men det satte gang i refleksioner og tanker, som gør det værd at undersøge nærmere”. Og Martin fortsætter: ”Jeg håber at min historie og de indsigter vi fik med, kan inspirere andre til at reflektere over deres liv og arbejdsmønstre og blive mere nysgerrige på sig selv og deres grænser. Jeg kan i hvert fald mærke at det positivt har rykket ved noget i mig”.

Artiklen er baseret på interviews med Peter Meineche, Martin Randlev og Morten Skrydstrup efter et foredrag med Per Poulsen, HUMI omkring stress og stresshåndtering.
Læs også - Stress behøver ikke være en folkesygdomStress er ikke en folkesygdom
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram