Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fremtidens ældreområde
Invitation til tænketank

Ældreområdets udfordring

Den kommunale serviceramme er i dag under pres. Krav og forventninger fra politikere, borgere og pårørende tiltager, mens ressourcer til at opfylde de ønskede krav, trods mange positive politiske intentioner, ikke øges tilsvarende. 

En vej til at vende denne udvikling er at re(investere) i medarbejdernes personlige og relationelle kompetencer. De sidste års undersøgelser har vist at effekten er langt større end forventet.

Dette ønsker vi nu, sammen med ledere fra ældreområdet at trykprøve inden vi inviterer pioner-kommuner til fuld skala afprøvning.

Ønsket med Tænketanken

Tænketanken er skabt med det formål at inspirere ledere på tværs af kommuner med fokus på erfarings- og vidensdeling. 

Specifikt er ønsket at invitere til dialog og sparring om hvordan ældreområdet kan udvikles gennem styrkelse af de ansattes personlige, menneskelige og derigennem faglige kompetencer. 

Den første workshop Tænketank - fremtidens ældreområde afholdes den 14. november 2023.

Tænketankens fokus er på sigt at styrke ældreområdet i hele landet, samt områdets interessenter og relationerne imellem dem.
Se program for workshop

Empiri og forskningsresultater

Rentabel (re)investering

I tænketanken har vi sammenholdt forskningsresultater og empiri, der tydeligt indikerer at det at investere direkte i medarbejdernes menneskelige kompetencer, krone for krone, skaber bedre resultater end andre tiltag.

Investeres der emotionelt intelligent med fokus på praktisk anvendelighed, peger undersøgelser på at investeringer i medarbejdere, genererer øget tiltrækning og fastholdelse, højere effektivitet og derigennem økonomisk overskud.

Tænketankens rolle er b.la. at trykprøve forskningen og empirien med ledere og nøglemedarbejderes erfaringer. Med det mål at dokumentere om rentabiliteten af disse investeringer er korrekt. Her undersøges såvel de direkte, som de indirekte rentabilitetsparametre.Det kollegiale er blevet meget stærkere. Når medarbejdere kommer hjem ude fra borgerne, oplever medarbejderne at uddannelsen, har sat ringe i vandet og at de bedre kan gøre en forskel. Det går rigtig godt.
Gitte Fallentin - rehabiliteringsleder i Vejen Kommune | NLP uddannelser
Gitte Fallentin, Aktivitets- og rehabiliteringsleder
Vejen Kommune
Læs evalueringsrapport

Styrkelse af de menneskelige og faglige kompetencer 

Foreløbige resultater

  • Den enkelte medarbejder opleves personligt stærkere med styrket faglighed og kommunikation
  • Et stærkere oplevet kollegaskab øger arbejdsglæde og fastholdelse
  • Løft i kollegaskab genererer mere energi, hvorved flere opgaver nås og opleves lettere
  • Nedgang i fravær som følge af energi, trivsel og fællesskab
  • De ældre påvirkes positivt og bliver mere selvhjulpne i opgaveløsningen

Hvilket indikerer

  • At investeringen gavner ældreområdets interessenter og deres relationer
  • At investeringen er selvfinansierende og yderligere skaber budgetmæssigt overskud
  • At ældreområdets image på kort tid styrkes og interessen for de socialfaglige uddannelser øges
  • At det er en stærk strategisk og operationel rekrutteringsstrategi
  • At det direkte og naturligt styrker mental rehabilitering og livskvalitet hos de ældre

Ambition og vision 

Ambition og vision

Ambitionen med tænketanken er at medarbejdere og ledere på hele ældreområdet i udvalgte kommuner får styrket og derved løftet kulturen, de menneskelige kompetencer og derigennem relationer med både kolleger, de ældre og deres pårørende. Ambitionen med tænketanken er i 4 step

Samarbejdspartnere

Kolding Kommune satser på NLP
Fredericia kommune | Værdiseminar | Kulturudvikling
Nordfyns kommune | NLP uddannelser

Har du spørgsmål til deltagelse i 
Tænketank - fremtidens ældreområde
 Ring 22161200

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram