Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Fælles uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP styrker faglighed, fællesskab og giver borger tryghed.

Fælles uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP styrker faglighed, fællesskab og giver borger tryghed.

Af Tina Jørgensen, Gitte Sejerup, Maja S. Vilhelmsen og Mette Muff fra Vejen Kommune

Medarbejderne tilknyttet rehabiliteringen i Vejen Kommune oplever at uddannelsen i Emotionel Intelligens og NLP ikke blot har løftet fællesskabet og skabt tættere og dybere relationer til hinanden som kolleger, uddannelsen har ligeledes sikret en hurtigere og mere effektiv afdækning af den enkelte borgers ønsker og behov.

Tina Jørgensen – Demenskonsulent fortæller,

 - ”Jeg kan mærke at jeg med uddannelsen er blevet langt bedre til at spørge direkte ind til den enkelte borger og det der fylder hos borgeren og dermed hurtigere kommer ind til sagens kerne. Det giver såvel borgeren, som dennes familie en større tryghed og tillid til mig og vores team. 

Borger tryghed og tillid er altafgørende for medarbejderne i rehabiliteringen, særligt det at kunne sikre et højt professionelt niveau kombineret med et højt medmenneskeligt niveau.

Tina fortsætter, ”Jeg har altid været professionel i min tilgang til borgerne, men jeg oplever at uddannelsen også har løftet det professionelle niveau, så vi nu møder borgerne som ét samlet team, hvor vi alle er blevet løftet og alle har fået flere konkrete værktøjer med i rygsækken.”  

Bevidst brug af kropssprog har været altafgørende for Gitte Sejerup – Ergoterapeut, særligt i forhold til hurtigt at få skabt tillid ude hos borgerne,

- ”Jeg har lært at der er mange forskellige måder at kommunikere på og at vi opfatter og forstår ting forskelligt. Helt konkret, så har jeg oplevet det i arbejdet med motivation, i forhold til den rehabiliterende tilgang. Hvis borgerne ikke er motiveret, så har jeg nu forskellige måder at gribe det an rent kommunikativt, både verbalt og nonverbalt.”

"Det at have uddannet sig indenfor NLP, har åbnet min måde at kommunikere på" - Gitte Sejerup

For Maja Svejstrup Vilhelmsen – Fysioterapeut, har uddannelsen styrket hendes kompetencer til at styrke borgernes.

Maja fortæller, ”Jeg har en helt specifik oplevelse, hvor en borger skulle støttes i et møde, som jeg ikke havde mulighed for at deltage i. Her brugte jeg min nye indsigt til at styrke borgeren til selv at tage mødet. Vi lavede en fast plan for, hvad borgeren skulle gøre på mødet, fik det talt godt igennem og fik lavet en dagsorden. Det betød at en borger, der normalt er meget usikker, selv gennemførte mødet. Før uddannelsen ville jeg ikke have været opmærksom på at tale ind til borgerens styrker og ressourcer på den måde.”  

At uddannelsen også har haft stor positiv indvirkning på kollegaskabet lægger Tina ikke skjul på.

- ”Det giver os bare noget, at vi uddanner os sammen, som team. Vi får en fortrolighed og en tryghed med hinanden.” Tina fortsætter ”Jeg rummer tingene bedre. Det er blevet nemmere, hvis jeg står i en situation, hvor jeg er presset at jeg nu tør gå til mine kolleger og sige det. Uddannelsen har gjort at vi nu kan tale om det.” 

"Jeg bliver klogere på mig selv med NLP - og når jeg gør det, bliver jeg også klogere på min relation til andre - og det hjælper mig i mit job" - Tina Jørgensen

Også hos Gitte, har det at være sammen på uddannelsen betydet meget.

- ”Som afdeling har vi nu et fælles udgangspunkt i, hvordan vi arbejder med borgerne, os selv og med hinanden og i de forskellige teams. Vi har fået et tættere sammenhold. Og så giver det rigtig meget på arbejdspladsen, at medarbejderne kommer på en sådan uddannelse sammen.”  

Uddannelsen har også styrket medarbejderne på det personlige plan. 

Maja fortæller, ”Jeg har fået en forståelse af at din og min verden er forskellig. Tidligere tænkte jeg nogle gange at det var da en mærkelig holdning at have. Nu er jeg blevet nysgerrig og spørger mere ind for at forstå den.” 

At alle gør deres bedste hele tiden, en essentiel overbevisning, som deltagerne introduceres for i løbet af uddannelsen, har ligeledes haft en stor indvirkning på Maja

- ”Jeg har fået en langt bedre forståelse af, at det folk gør, gør de af en god hensigt og jeg skal lære at forstå og være nysgerrig på, hvordan den hensigt er god for dem, hvis der er noget jeg ikke forstår.”  

"Denne uddannelse er den første jeg har været på, hvor jeg har glemt tiden" - Maja S. Vilhelmsen

For Tina har uddannelsen giver hende en større ro og hun er blevet klogere på sig selv.

- ”Jeg er mere til stede i nuet og har trygheden i at svaret nok skal komme. Jeg hviler mere i mig selv og har det ok med at jeg ikke altid skal handle, nogle gange skal jeg blot lytte.  

Det betyder at jeg har mere overskud til at være der for borgeren, når jeg er der. Jeg kan tydeligt mærke at når borgerne møder en person, som hviler i sig selv og er sikker i sin rolle, så overføres den ro til borgerne og de føler sig trygge.” 

At uddannelsen også positivt har resulteret i ændringer af overbevisninger kan Mette Muff – Konsulent, tale med om. Mette havde igennem en længere periode gået med en negativ overbevisning, som havde holdt hende tilbage, i forhold til at holde oplæg og undervise.  

Mette fortæller, ”Jeg har målrettet arbejdet med min overbevisning på uddannelsen, så da jeg igen skulle stå ”på scenen” og fornemmede, at jeg var ved at gå i stå, så brugte jeg de værktøjer, jeg havde lært på uddannelsen”

"Da jeg lige der midt i foredraget ændrede min overbevisning, sagde det BANG, og så var den der. Det er klart uddannelsen, der har hjulpet mig" - Mette Muff

Det er en medarbejderstab, der oplever såvel individuelt som samlet i fællesskab, som team, at have fået meget med fra uddannelsen. Et forløb, der fortsat har 6 dages undervisning og træning tilbage af de i alt 12 dage, før at medarbejderne har været igennem hele Business Practitioner uddannelsen.

Maja afslutter, ”Til andre, der skal på uddannelsen, vil jeg sige, at de skal give sig lov til fuldt ud at arbejde med det og arbejde med sig selv. Det er så betydningsfuldt at man ikke bare arbejder med det en time om dagen. Det kommer til at følge dig i alle døgnets timer. Og det er på en rigtig god måde. Denne uddannelse adskiller sig meget i forhold til andre kurser og uddannelser, jeg har været på og jeg synes at det er mega fedt, at min leder har givet os muligheden”.

Læs også Aktivitets- og Rehabiliteringsleder Gitte Fallentins oplevelser af at sende hele sit team afsted på uddannelse og samtidig, selv at være med.

Læs også evalueringsrapporten foretaget af medarbejderne 12 måneder efter uddannelsens start og 4 måneder efter uddannelsen var gennemført.

Flere referencer fra Ældreområdet i Vejen Kommune

EI-NLP uddannelser

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram