Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Styrkelse af arbejdsmiljøet 
i Middelfart Kommune

Affald og Genbrug - på vej mod Danmarks bedste virksomhed
Middelfart kommune Emotionel Intelligens og NLP ved HUMI

Tak for jeres deltagelse i vores organiske kulturproces, i Affald & Genbrug 
i Middelfart Kommune.

Vi er rigtig godt på vej mod vores mål, der lyder således: ”Danmarks bedste virksomhed”, og jeg vil derfor gerne lige fortælle hvordan det er gået siden i stod for vores kulturproces.

Vores seneste trivselsmålinger fra efteråret 2019, viste at alle vores afdelinger lå godt placeret i den bedste trivselskategori. Denne placering havde vi med kulturprocessen, målrettet arbejdet os hen imod, og det var med meget stor glæde her i huset, at vi opnåede målet.

Vores medarbejdere synes samtidig at vi også havde gjort os fortjent til arbejdsmiljøprisen for hele Middelfart kommune i 2019, og indstillede os til prisen. Arbejdsmiljøet er rigtig godt i mange afdelinger i hele Middelfart Kommune, og der er et stort fokus på hele tiden både at fastholde de gode resultater og samtidig at gøre dem endnu bedre. Det viste sig da også ved at vinderne af prisen, var en afdeling der mange år i træk havde fastholdt et rigtig godt arbejdsmiljø.
Kommunaldirektør Willy Feddersen med medarbejdere og ledere fra Affald og Genbrug
I beslutningsgruppen for arbejdsmiljøprisen, mente de samtidig ikke, at de kunne komme uden om vores resultat, og derfor blev der oprettet en helt ny pris i kommunen, der hedder ”højdespringerprisen”. Vi fik prisen fordi vi på så kort tid var gået fra mange års meget dårlige trivselsmålinger til rigtig gode trivselsmålinger.

Til vores store glæde fik vi den overrakt personligt af vores netop tiltrådte nye kommunaldirektør Willy Feddersen, der i sin tale gjorde meget ud af at fortælle hvor stærkt han så, at vi kunne rykke os så meget på så kort tid.
Så endnu engang tak for jeres HUMI’s hjælp til processen. Uden jer var det ikke gået.
Klavs Clemens Nielsen, Affaldschef, Middelfart Kommune

Fra tal i et skema til konkret handling med dialog baseret kulturmåling

Den traditionelle trivselsmåling kom ikke ind til sagens kerne

Vi valgte den organiske kulturmåling, da vi som ledelse havde brug for ’nye øjne’ udefra. Vi havde brug for at få skabt en handlingsplan der klart viste os som ledelse hvor vi skulle sætte ind. Med den organiske kulturmåling fik vi sat effektiv og konkret handling på de traditionelle talmålinger og fik samtidig taget pulsen og handlet på de udfordringer der var i spil. En ekstern samarbejdspartner er vigtig, da vi som ledelse må erkende, at vi ofte er farvet af vaner og tidligere erfaringer.
Læs artiklen

Ledelse og medarbejdere skaber i fællesskab den gode arbejdsdag

Organisationsudvikling med Emotionel Intelligens
Med udgangspunkt i spørgsmålet, hvordan sikrer vi i fællesskab at hver dag bliver en god dag for os alle, havde ledelsen i Middelfart Affald og Genbrug inviteret alle medarbejdere til et 4 dages værdiseminar for at sætte fokus på det emne. Et forløb der var planlagt som 4 halve dage, fordelt over 2 sammenhængende dage pr. uge, hvor medarbejderne på tværs af såvel arbejdsopgaver som kendskab til hinanden som kolleger, fik mulighed for, fokuseret at arbejde på at skabe det fundament, der fremadrettet skal være bærende for fællesskabet for ledelsen og medarbejderne i Middelfart Affald & Genbrug.
Læs artiklen her

Uddannelsesforløb for medarbejdere

"Processen gennem EI-NLP Business Practitioner hos HUMI, var formidabel.
I dag er vi i gang sammen med HUMI, at tilrettelægge et uddannelsesforløb for alle mine medarbejdere, 
hvor vi tager udgangspunkt i Emotionel Intelligens og NLP. 
Vi vil skabe Danmarks bedste arbejdsplads, hvor vores medarbejdere har høje niveauer af selvindsigt og empati."
Klavs C. Nielsen, Chef for Affald og Genbrug, Middelfart Kommune
Klavs Clemens Nielsen, Affaldschef, Middelfart Kommune

HUMI

Vi  udvikler mennesker og styrker organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

* Din e-mail:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram