Styrkelse af arbejdsmiljøet i Middelfart Kommune

Tak for jeres deltagelse i vores organiske kulturproces, i Affald & Genbrug i Middelfart Kommune.

Vi er rigtig godt på vej mod vores mål, der lyder således: ”Danmarks bedste virksomhed”, og jeg vil derfor gerne lige fortælle hvordan det er gået siden i stod for vores kulturproces.
Vores seneste trivselsmålinger fra efteråret 2019, viste at alle vores afdelinger lå godt placeret i den bedste trivselskategori. Denne placering havde vi med kulturprocessen, målrettet arbejdet os hen imod, og det var med meget stor glæde her i huset, at vi opnåede målet.
Vores medarbejdere synes samtidig at vi også havde gjort os fortjent til arbejdsmiljøprisen for hele Middelfart kommune i 2019, og indstillede os til prisen. Arbejdsmiljøet er rigtig godt i mange afdelinger i hele Middelfart Kommune, og der er et stort fokus på hele tiden både at fastholde de gode resultater og samtidig at gøre dem endnu bedre. Det viste sig da også ved at vinderne af prisen, var en afdeling der mange år i træk havde fastholdt et rigtig godt arbejdsmiljø.
I beslutningsgruppen for arbejdsmiljøprisen, mente de samtidig ikke, at de kunne komme uden om vores resultat, og derfor blev der oprettet en helt ny pris i kommunen, der hedder ”højdespringerprisen”. Vi fik prisen fordi vi på så kort tid var gået fra mange års meget dårlige trivselsmålinger til rigtig gode trivselsmålinger.
Til vores store glæde fik vi den overrakt personligt af vores netop tiltrådte nye kommunaldirektør Willy Feddersen, der i sin tale gjorde meget ud af at fortælle hvor stærkt han så, at vi kunne rykke os så meget på så kort tid.
Så endnu engang tak for jeres HUMI’s hjælp til processen. Uden jer var det ikke gået.
Klavs Clemens Nielsen, Affaldschef, Middelfart Kommune

Fra tal i et skema til konkret handling med kulturmåling

Den traditionelle trivselsmåling kom ikke ind til sagens kerne

Vi valgte den organiske kulturmåling, da vi som ledelse havde brug for ’nye øjne’ udefra. Vi havde brug for at få skabt en handlingsplan der klart viste os som ledelse hvor vi skulle sætte ind. Med den organiske kulturmåling fik vi sat effektiv og konkret handling på de traditionelle talmålinger og fik samtidig taget pulsen og handlet på de udfordringer der var i spil. En ekstern samarbejdspartner er vigtig, da vi som ledelse må erkende, at vi ofte er farvet af vaner og tidligere erfaringer.
Læs artiklen her

Uddannelsesforløb for medarbejdere

Processen gennem EI-NLP Business Practitioner hos HUMI, var formidabel.

I dag er vi i gang sammen med HUMI, at tilrettelægge et uddannelsesforløb for alle mine medarbejdere, hvor vi tager udgangspunkt i Emotionel Intelligens og NLP. Vi vil skabe Danmarks bedste arbejdsplads, hvor vores medarbejdere har høje niveauer af selvindsigt og empati.
Klavs Clemens Nielsen, Affaldschef, Middelfart Kommune

HUMI

Vi  udvikler mennesker til succes baseret  på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram