NLP Speciale2020-07-31T08:34:57+01:00
CERTIFICERET UDDANNELSE

EI-NLP Business Practitioner med speciale

Uddannelsen er bygget op omkring NLP Business Practitioner uddannelsen. Der planlægges trænings- og sparringsmuligheder mellem modulerne med de deltagende kursister.
Der vil under hele uddannelsesforløbet være en kyndig ekspert tilknyttet, som individuel coach.
Eksperten vil være din sparringspartner og understøtte dig i din læring, udvikling og arbejdet med specialet i løbet af uddannelsesforløbet. Der er planlagt 3 coach/sparringssamtaler á 1 times varighed mellem modulerne. Dertil skal der inden certificering afleveres en essay, der skal godkendes før det er muligt at blive certificeret.
Du kan målrette din Business Practitioner med et speciale i Skolecoaching, Ledelse, Dit Personlige Lederskab, Coaching, Emotionel Intelligens og Salg
Bliv skolecoach på din skole

Mere om uddannelsen

Inden uddannelsesstart2020-04-13T10:50:24+01:00

Indledende samtale med deltageren på uddannelsen, deltagerens leder (eller mentor på jobbet) og eksperten fra HUMI. Formålet er her at klarlægge formål og fokus med uddannelsen og specialet. Samtidig planlægges forløbet med de enkelte sparrings- og coachsamtaler mellem modulerne med eksperten og deltageren.

Sparring og coaching2020-04-13T10:52:28+01:00

Der er gennem forløbet, 3 sparrings- /coaching samtaler. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialet nås. Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialet, sparring på opgaven og øvelser, der understøtter læringen og målet.

Aflevering af essay2020-02-19T09:12:47+01:00

Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave. Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med eksperten fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.

Certificering2020-04-13T10:54:35+01:00

Uddannelsen er internationalt certificeret og uddannelsen kræver karakteren bestået i såvel den teoretiske som den praktiske del.

Undervisere2020-02-19T09:11:52+01:00

Den ansvarlig underviser for specialedelen er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Alle konsulenter og coaches der underviser på HUMI’s uddannelser, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udviklingen af den Emotionelle Intelligens.

I prisen er indeholdt2020-04-13T10:55:59+01:00
  • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
  • 3 coachingsessioner
  • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
  • Kursusmateriale
  • Fuld forplejning (ved afvikling af kursus i vores lokaler i Odense)
  • Mulighed for certificering
  • Mulighed for at fortsætte på Master Practitioner uddannelsen

    NÆSTE HOLDOPSTART

    9. november 2020

     Opstartsmøde inden 1. modul

1. Modul: den 9. – 10. nov.

2. Modul: den 30. – 1. dec.

3. Modul: den 11. – 12. jan.

4. Modul: den 1. – 2. feb.

5. Modul: den 22. – 23. feb.

6. Modul: den 15. – 16. marts.

   12 dages uddannelsesforløb

       3 coachingsessioner

  Pris kr. 29.895 ekskl. moms

Tilmeld dig her

Spørgsmål til valg af speciale

Per Poulsen

Tlf. +45 2834 0350
[email protected]

Tilskud og bruttotræk

Undersøg om det er muligt for dig at opnå tilskud til uddannelsen gennem kompetencefonden/kompetencefonde.
Du kan også undersøge muligheden for at indgå en aftale om bruttotræk med din arbejdsplads.

Vi står klar til at hjælpe dig med dit valg af uddannelse

Kontakt os
Close Bitnami banner
Bitnami