Organisk kulturmåling sikrer udvikling, strategisk retning og fælles forståelse i organisationen

Af Brian Skovhus Jakobsen – Partner EY

De organiske kulturmålinger, har hjulpet os til hurtigere handling og lettere implementering med høj kvalitet, klar involvering og en dybere forståelse for vores virksomhed – for både medarbejdere og ledere.

Dialog skaber kvalitet

Der er stor kvalitet i den måde målingen arbejder dialogbaseret. Det gør, at vores medarbejdere kan definere, hvad de synes, at vi som ledelse skal reagere på. For os, som ledere, kan vi reagere præcist på medarbejdernes ønsker og konklusioner.

Involvering skaber forståelse

Det er tydeligt, at de medarbejdere, der deltager i målingen i langt højere grad føler sig involveret og engageret. De oplever, at de på en præcis måde kan levere et nøjagtigt budskab. Den dialogbaseret tilgang har tilmed betydet, at flere af vores medarbejdere har fået en mere nuanceret forståelse af virksomhedens problemstillinger. Det betyder, at de bedre forstår den kompleksitet, der ligger i at træffe de rette ledelsesbeslutninger og de efterfølgende handlinger.

”Medarbejdernes indsigt og forståelse betyder, at jeg som leder, har lettere ved at implementere forandringen og skabe den udvikling der skal til”

Forskellen er den handlingsorienteret rapport

Medarbejdernes øgede forståelse samt den efterfølgende handlingsorienteret rapport hjælper os, når vi skal implementere de løsninger, der er kommet frem i målingen. Vi forstår i langt højere grad præcis, hvad vores medarbejders behov er. Det betyder, at vi faktisk kan starte vores handling eller reaktion på rapporten umiddelbart efter den er modtaget.

”Den helt store gevinst ved den organiske kulturmåling er den konkrete konklusion og anbefaling, der viser os hvor og ikke mindst hvordan, at vi skal handle for at nå vores mål”

Væk fra de traditionelle målinger

Hvis vi havde brugt et traditionelt afkrydsningsskema, havde vi fået svar på en masse spørgsmål – men vi havde efterfølgende været nødt til at spørge medarbejderne, hvad de egentlig mente med deres svar. Vi oplevede ofte tidligere, at medarbejderne ikke kunne svare, fordi de spørgsmål, som de skulle besvare – ikke passede til deres virkelighed.

Implementeringsprocessen optimeres

Det afgørende er medarbejdernes involvering i processen samt deres forståelse og motivation for de emner vi skal have implementeret. Vi oplever, at forandringshastigheden er større end tidligere og vi bruger væsentlig mindre energi på at støtte medarbejderne i at få forandringen gennemført.

Den organiske kulturmåling er en effektiv måde til at forstå og udvikle sin virksomhed og sine medarbejdere. Der er kvalitet i målingen og i fællesskab får vi sat gang i de rigtige handlinger og sikrer, at de bliver implementeret i kulturen.

Vil du vide mere så kontakt HUMI på [email protected] – eller direkte til adm. direktør Per Poulsen på 28 340 350

Brian Skovhus Jakobsen

HUMI

Vi  udvikler mennesker til succes baseret  på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram