Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Fremtiden er
Emotionel 
Intelligens

Sammen med jer designer vi løsninger, der sikrer jer de rette kompetencer.
Kontakt os
Fra konventionel ledelse til intelligent lederskab
I fremtiden er der brug for nytænkning og innovation til at sikre organisationers rentabilitet og vækst. Med inddragelse af Emotionel Intelligens skaber du en stærk kultur med fokus på meningsfuld og aktiv involvering af såvel ledelse som medarbejdere. 

Emotionel Intelligens er løftestangen til nye ledelsesformer, nye samarbejdsrelationer og øget arbejdsglæde og trivsel.

Hvordan bliver din virksomhed Emotionelt Intelligent?

Læs inspirationsoplægget - vælg dansk eller engelsk
Vejen til Emotionel Intelligent virksomhed HUMI
The road to and emotionally intelligent company
Hvad hjælper vi vores kunder med?

Dialogbaseret Kulturmåling

Fremtidens forandringer kræver nye former for måling
Dialogbaseret kulturmåling ved HUMI
I opnår de bedste resultater og det bedste psykiske og sociale arbejdsmiljø, hvis I har en fælles forståelse og retning i forhold til jeres kultur. Den dialogbaseret kulturmåling skaber nye veje gennem en aktiv involvering af medarbejdere og ledelse.

Jeres udbytte

Halvdags workshop med meningsfuld medarbejderinvolvering

 • I opnår et stærkere fællesskab baseret på åbenhed og engagement
 • I opbygger en 'vi' kultur med fokus på forandringsparathed og udvikling
 • I styrker hverdagen og arbejdsglæden hurtigt og effektivt
 • Workshoppen har ligeledes en samlende effekt, der sikrer motivation hos den enkelte

Efter workshoppen udarbejdes en ledelsesrapport med konkrete handlingspunkter.

Kultur og værdiseminar

Skab et stærkt fællesskab og sund DNA i din organisation eller i dit team/afdeling
Kultur og værdiseminar ved HUMI
2 dage med fokus på udvikling af medarbejdere og fællesskab gennem involvering, engagement, motivation og inspiration.
Kultur- og værdi workshops tilrettelægges sammen med ledelsen i den enkelte organisation.

Jeres udbytte

Høj grad af medarbejder- og ledelsesinvolvering. I løbet af procesforløbet sætter i fokus på at skabe:

 • En stærk teamånd
 • Fælles værdier/DNA i hverdagen
 • Sparring/læring
 • God kommunikation
 • Forståelse og tolerance
 • En effektiv hverdag
 • Gode relationer og hjælpsomhed
 • Positivt fokus i hverdagen

Fra ledere til ledelse

Lederuddannelse i praktisk anvendt Emotionel Intelligens
Skab et stærkt fælles ledelsesrum med lederuddannelsen - Intelligent Leadership.
En uddannelse, der udvikler jeres ledelsesfundament og styrker jeres ledelseskompetencer til at lede effektivt ind i en kompleks og foranderlig fremtid på en dynamisk og emotionel intelligent måde, der fastholder og tiltrækker fremtidens medarbejdere. 

Jeres udbytte

Ledelse, lederskab og kultur er de bærende elementer i forhold til medarbejder trivsel, arbejdsglæde, effektivitet og lyst til at blive i organisationen.

Uddannelsen giver jer som ledergruppe:

 • En fælles holdning til og sprog om ledelse
 • Fælles ledelsesværdier og kultur
 • En stærkere personlig ledelse
 • En tydeligere retning og kommunikation i lederskabet
 • En stærkere relationer mellem ledere og medarbejdere
 • Et stærkt ledelsesmæssigt fundament
 • Et mere coachende lederskab
 • Et mere tillidsskabende lederskab

Uddannelsen veksler mellem oplæg, plenumdialoger, gruppearbejde og individuelle  1:1 sparringssamtaler om udviklingsmål og ledelsesfundament. Uddannelsesansvarlig er Per Poulsen samt gæsteundervisere. Uddannelsen tager afsæt i deltagernes virkelighed og hverdag.

Hvorfor er Emotionel Intelligens vigtigt?

Udvikling af vores emotionelle intelligens giver os langt større mulighed for at motivere og påvirke os selv og andre. Emotionel intelligente mennesker håndterer stress og forebygger og løser konflikter på et langt højere niveau end andre.

Uddannelse i EI og NLP

Styrker dine kompetencer indenfor menneskelig forståelse, adfærd og kommunikation
Emotionel Intelligens og Personlig kommunikation uddannelse hos HUMI
Kombinationen af Emotionel Intelligens og NLP giver dig en dyb indsigt og forståelse i det menneskelige sind, stærke kommunikative færdigheder, kompetence til at skabe stærke relationer og evnen til at påvirke, motivere og inspirere!

Dit udbytte

Undervisningen tager afsæt i teori og indsigt, som læres gennem træning i praksis. 2/3 af undervisningen er tilrettelagt som aktiv træning med øvelser og opgaver. Høj grad af deltager interaktion.

 • Indsigt og forståelse af den emotionelle intelligens
 • Evnen til at aflæse verbal og nonverbal kommunikation
 • Avanceret spørgeteknik
 • Coachingværktøjer og modeller
 • Stærkere forhandlingsevner
 • Effektive samtaleteknikker
 • Konkretisering og afklaring af mål og motivation

I kan også uddanne jer sammen som team - læs hvordan afdeling tog på uddannelse sammen

Coaching og sparring

Løft dit lederskab og match fremtidens krav
Løft dit lederskab med coaching HUMI
Udøv ledelse og lederskab, der udvikler kulturen i din organisation, så du sikrer en toptunet organisation, effektive teams, innovation og vækst.

Dit udbytte

"Det jeg oplevede efter en gang coaching var, at jeg kunne tænke helt anderledes om mit job. Jeg tog ikke tingene på mig men begyndte at handle på dem."

Tina Gottschalk, Leder, Vejen Kommune

Kontakt os i dag

Vi står klar til at hjælpe dig, dit team eller din organisation videre...
Kontakt os

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

*   Din e-mail:
 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram