Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

FASTE & SELVSTYRENDE
TEAMS

KONTINUITET, FAGLIG FRIHED, TRIVSEL OG ARBEJDSGLÆDE
En succesfuld organisering i faste- og selvstyrende teams forudsætter at medarbejdere har de nødvendige kompetencer, der understøtter dem i deres nye opgave med øget fokus på relationsdannelse, nye samarbejdsformer og  vidensdeling.    
Skab de bedste forudsætninger for at arbejde selvledende og involverende i mødet med den enkelte ældre, de pårørende, eget team og tværfagligt.  

Metode
Emotionel Intelligens 

Praktisk anvendt emotionel intelligens er den gennemgående evidensbaserede metode. 

Forskning påviser, at personer med høj emotionel intelligens har flere følelser med positive tilstande, der skaber flere følelser af tilfredshed, hvorved trivslen, samarbejdet og relationen styrkes. 

Faktorer der samlet fremmer et godt psykisk arbejdsmiljø og psykologisk tryghed for den enkelte og i fællesskabet.

Udbytte

2 dages kursus
For medarbejderen
Indsigt i forskelligheder og styrker der bidrager til øget teamsamarbejde
Styrkelse af den enkeltes selvledelse og empati 
Øget kommunikationskompetencer 
Værktøjer til at håndtere svære samtaler
Øget personlig tryghed i at prøve nyt  
Stærkere påvirkningskraft og mod til at tage initiativ og handle

Udbytte

For medarbejderen
Indsigt i forskelligheder og styrker der bidrager til øget teamsamarbejde
Styrkelse af den enkeltes selvledelse og empati 
Øget kommunikationskompetencer 
Værktøjer til at håndtere svære samtaler
Øget personlig tryghed i at prøve nyt  
Stærkere påvirkningskraft og mod til at tage initiativ og handle
For teamet
Større forståelse for hinanden og rollefordelingen
Stærkere selvledelse og samskabelse
Mod til ærlig og konstruktiv feedback
Udarbejdelse af klare retningslinjer for teamsamarbejdet
Et fælles sæt spiller regler til at sikre stabile og faste daglige rutiner  
Stærkere kollegaskab 
Øget psykologisk tryghed
Teamet har virkeligt rykket sig, som team og hver især. Det bedste er, at det holder ved. De har siden seminaret haft tydeligt højere humør i pressede situationer, de støtter hinanden på tværs, deres indstilling er i top og de er bare gladere. Alt i alt en fornøjelse, at man på så kort tid kan komme fra udfordringer til samarbejde, og så med et paradigmeskifte i forhold til samarbejdet med borgerne og prioriteringer i forhold til kerneopgaven.
- Social & Ældrechef Kirsten Dyrholm 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram