Shareholder FAQ

Shareholders Questions Answered

Shareholder FAQ2020-11-04T05:16:24+01:00
De enkelte moduler og opbygning2020-07-03T05:56:41+02:00
BASIS-KURSUS

5 moduler

OFTEST VALGT

10 moduler

INTERNATIONAL CERTIFICERING

15 moduler

 • Betydning af Emotionel Intelligens for dit liv og dine relationer

 • Indsigt, forståelse og anvendelse af NLP

 • Modellen af Verden – NLP

 • Model – EI by HUMI – Emotionel Intelligens

 • NLP forudsætninger

 • Verbal og non-verbal kommunikation

 • Betydning af Emotionel Intelligens for dit liv og dine relationer

 • Indsigt, forståelse og anvendelse af NLP

 • Modellen af Verden – NLP

 • Model – EI by HUMI – Emotionel Intelligens

 • NLP forudsætninger

 • Verbal og non-verbal kommunikation

 • Kalibrering og rapport

 • Powerkommunikation og avanceret spørgeteknik

 • Model – Feedback modellen

 • Model – Æblet – At komme ind til sagens kerne

 • Ankre – Ændring af overbevisninger

 • Betydning af Emotionel Intelligens for dit liv og dine relationer

 • Indsigt, forståelse og anvendelse af NLP

 • Modellen af Verden – NLP

 • Model – EI by HUMI – Emotionel Intelligens

 • NLP forudsætninger

 • Verbal og non-verbal kommunikation

 • Kalibrering og rapport

 • Powerkommunikation og avanceret spørgeteknik

 • Model – Feedback modellen

 • Model – Æblet – At komme ind til sagens kerne

 • Ankre – Ændring af overbevisninger

 • Målopnåelse, engagement og motivation – del 1

 • Målopnåelse, engagement og motivation – del 2

 • Konflikthåndtering, overbevisning og adfærd – del 1

 • Konflikthåndtering, overbevisning og adfærd – del 2

 • Certificering

Hvilket IT udstyr er nødvendigt for at deltage2020-07-03T05:38:13+02:00

Du kan deltage via computer eller tablet og du skal have internet adgang. Med fordel kan du bruge et sæt høretelefoner, du kan dog sagtens deltage uden.

Du vil 3 dage inden opstart modtage en mail med information om. hvordan du får adgang og mulighed for at tjekke systemet inden opstart.

Alle læringsmoduler kører i systemet Zoom.

Hvordan forløber en session – et modul?2020-07-03T05:34:12+02:00

En 2 timers session vil være opbygget på følgende måde:

 • Velkommen og kort intro
 • Dagens læringsindsigt fra underviser i plenum
 • Refleksion
 • Gruppearbejde
 • Opsamling i plenum
 • Nyt fagligt oplæg fra underviser
 • KORT PAUSE
 • Gruppe refleksion 2&2
 • Opsamling i plenum
 • En DEMO øvelse fra underviser
 • Gruppearbejde
 • Opsamling
 • Oplæg til næste uge
 • Afrunding
Optjen point til din videre udvikling2020-07-03T05:28:56+02:00

Efter endt uddannelsesforløb, er det muligt for dig at optjene point til mere uddannelse eller at blive læringsambassadør for andre.

Bevis for deltagelse og mulighed for certificering2020-07-03T05:22:33+02:00

Såfremt du vælger 5 eller 10 moduler, vil du ved endt uddannelse modtage et bevis for din deltagelse i uddannelsen. Har du valgt 10 moduler og gennemført alle læringspakker, har du mulighed for at tilvælge en certificering. Certificeringen består af….

Hvad betyder Pay As You Go?2020-07-03T05:12:53+02:00

Pay as You Go betyder at du kan starte med blot at vælge 5 moduler og i takt med din udvikling tilvælge de næste moduler hhv. 5 og 10 moduler mere. Vi forventer at udbyde de forskellige moduler 2 -3 gange om året.

Hvem deltager på webuddannelsen2020-07-03T06:29:45+02:00

Deltagere på webuddannelsen er optimalt en blanding af erhvervsfolk, HR, Selvstændige, ansatte i offentlige institutioner, Sælgere, Professionelle coaches – alle der ønsker at udvikle sig og opnå succes – privat og på jobbet. 

Underviser på webuddannelsen2020-07-02T14:05:24+02:00

Den ansvarlig underviser er Per Poulsen.

Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP.

Han har arbejdet iUSA, Mexico, England, de Baltiske lande og Norden og har et unikt indblik i det menneskelige sind.

Per anses i dag, som en af landets førende specialister indenfor praktisk anvendt Emotionel Intelligens og benytter størstedelen af sin tid på at facilitere,undervise, rådgive og coache ledere og nøglepersoner i erhvervslivet samt offentlige organisationer.

Per’s uddannelsesforløb omfatter b.la.

 • En Master i Transregional Management o og Development ved Lunds Universitet i Sverige.
 • International NLP Træner fra Society of NLP ved Dr. Richard Bandler, USA.
 • Certificeret Coach og træner fra Lynn Leadership Group i Emotionel Intelligens,USA.
 • Certificeret indenfor flere rekrutterings- og personlighedstest
 • Uddannelser og kurser indenfor psykologi, terapi, ledelse og coaching hos Tony Robbins, John La Valle, Roberts Dilts, Jeffrey K. Zeig m.fl.
Hvad indeholder de enkelte moduler2020-07-02T13:52:21+02:00
 • 2 timers LIVE session

  Onsdag 30/9  kl. 19.30-21.30

 • Video fil af modul 1 (efterfølgende)

 • Lydfil fra modul 1

 • Inspirationsmateriale

 • Lydfil – kapitel 1+2 af ‘Indsigten’

 • Info omkring videre forløb

 • 10 timers LIVE sessioner

  Opstart 14/10 + 5 uger frem

 • 5 moduler

 • Lydfil fra alle moduler

 • Videofil fra alle moduler

 • Træningsopgaver

 • Refleksionsopgaver

 • Adgang til læringsforum

 • Spørgsmål og live interaktion

 • Præsentationsfilm og modeller

 • 20 timers LIVE sessioner

  Opstart 14/10 + 10 uger frem

 • 10 moduler

 • Lydfil fra alle moduler

 • Videofil fra alle moduler

 • Træningsopgaver

 • Refleksionsopgaver

 • Adgang til læringsforum

 • Spørgsmål og live interaktion

 • Præsentationsfilm og modeller

 • Artikler + ekstra materiale

 • Adgang til refleksionsopgaver 2.0

 • Adgang til gruppeopgaver 2.0

 • Adgang til læringstests

 • 10 læringsinduktioner – lydfiler

 • 30 timers LIVE sessioner

  Opstart 14/10 + 15 uger frem

 • 15 moduler

 • Lydfil fra alle moduler

 • Videofil fra alle moduler

 • Træningsopgaver

 • Refleksionsopgaver

 • Adgang til læringsforum

 • Spørgsmål og live interaktion

 • Præsentationsfilm og modeller

 • Artikler + ekstra materiale

 • Adgang til refleksionsopgaver 2.0

 • Adgang til gruppeopgaver 2.0

 • Adgang til læringstests

 • 10 læringsinduktioner – lydfiler

 • Adgang til refleksionsopgaver 3.0

 • Adgang til gruppeopgaver 3.0

 • Adgang til læringstests 2.0

 • 10 ekstra induktioner – lydfiler

 • Bogen ‘Indsigten’ som lydfil

Individuelt forløb med konkrete udviklingsmål2020-04-13T10:32:47+02:00
Med udgangspunkt i din egen hverdag, får du et skræddersyet forløb målrettet den måde, du fremadrettet ønsker at anvende dine kompetencer på. Sammen med din leder aftaler du et konkret udviklingsmål, der skal danne ramme om din uddannelse og dit speciale. 
Igennem uddannelsen vil du have en skole-mentor tilknyttet, som sammen med dig vil sikre såvel din læring, som din implementering af din rolle, som skolecoach
Sparring og coaching2020-04-13T10:34:39+02:00
Der er gennem forløbet, 3 sparrings- /coaching samtaler af 60 min. varighed. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialet nås.  Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialet, sparring på opgaven og øvelser, der understøtter læringen og målet.
Hvem deltager på skolecoach uddannelsen?2020-04-13T10:37:11+02:00

Uddannelsen er perfekt til dig, som skolelærer, AKT’er, skolekonsulent, skoleleder, MOT-konsulent, der ønsker at opnå en større indsigt i den menneskelige adfærd og at skabe en bedre trivsel gennem en stærk forebyggende indsats, der fremmer den enkelte elevs læring og udvikling.

I prisen er indeholdt2020-04-13T10:38:18+02:00
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • 3 coachingsessioner
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af uddannelse i vores lokaler i Odense)
 • Mulighed for international certificering
Aflevering af essay2020-02-19T10:27:49+01:00

Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave.  Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med skole-mentoren fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering. 

Certificering2020-04-13T10:41:36+02:00

Uddannelsen er internationalt certificeret og uddannelsen kræver karakteren ‘bestået’ i såvel den teoretiske som den praktiske del. 

Ansvarlig for uddannelsen2020-04-13T10:45:33+02:00

Den ansvarlig underviser for uddannelsen og specialet er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Din uddannelse er skræddersyet i tæt samspil med Per Poulsen og skolementor Daniella Kofoed.

Undervisere på uddannelsen2020-04-13T10:46:59+02:00

Alle konsulenter og coaches, der underviser på kurset, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udvikling af Emotionel Intelligens. Der vil i løbet af de 6 moduler være assistent-trænere til at understøtte og gennemgå øvelser og opgaver. Assistent-trænerne vil ligeledes støtte med coaching og feedback i undervisningen. Alle assistent-trænere er uddannet på Masterniveau.

Inden uddannelsesstart2020-04-13T10:50:24+02:00

Indledende samtale med deltageren på uddannelsen, deltagerens leder (eller mentor på jobbet) og eksperten fra HUMI. Formålet er her at klarlægge formål og fokus med uddannelsen og specialet. Samtidig planlægges forløbet med de enkelte sparrings- og coachsamtaler mellem modulerne med eksperten og deltageren.

Sparring og coaching2020-04-13T10:52:28+02:00

Der er gennem forløbet, 3 sparrings- /coaching samtaler. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialet nås. Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialet, sparring på opgaven og øvelser, der understøtter læringen og målet.

Aflevering af essay2020-02-19T09:12:47+01:00

Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave. Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med eksperten fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.

Certificering2020-04-13T10:54:35+02:00

Uddannelsen er internationalt certificeret og uddannelsen kræver karakteren bestået i såvel den teoretiske som den praktiske del.

Undervisere2020-02-19T09:11:52+01:00

Den ansvarlig underviser for specialedelen er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Alle konsulenter og coaches der underviser på HUMI’s uddannelser, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udviklingen af den Emotionelle Intelligens.

I prisen er indeholdt2020-04-13T10:55:59+02:00
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • 3 coachingsessioner
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af kursus i vores lokaler i Odense)
 • Mulighed for certificering
 • Mulighed for at fortsætte på Master Practitioner uddannelsen
Dit uddannelsesforløb2020-03-20T09:59:43+01:00

Uddannelsen består af 2 x 2 hele dage fra kl. 08.00 – 16.00 og typisk med 3-4 ugers mellemrum.

Undervisningen tager afsæt i teori og indsigt, som læres gennem træning i praksis. 2/3 del af undervisningen er tilrettelagt som aktiv træning med øvelser og opgaver.

Der er derudover mulighed for at indgå i træningssessioner mellem modulerne, der tilrettelægges sammen med de andre kursister.

Hvem deltager på uddannelsen?2020-04-13T10:58:57+02:00

Uddannelsen er perfekt til dig, som leder, HR ansvarlig, projektleder, salgschef, teamleder, selvstændig, coach, medarbejder, der ønsker at opnå en større indsigt i den menneskelige adfærd og at styrke din kommunikation så dit budskab kommer klart og tydeligt igennem.

På uddannelsen arbejder du blandt andet med2020-03-20T10:02:45+01:00
 • Betydningen af Emotionel Intelligens for dit liv
 • Indsigt og forståelse af hvad NLP er
 • Aflæsning af kropssprog
 • Verbal og nonverbal kommunikation
 • Spørgeteknik og effektiv kommunikation
I prisen er indeholdt2020-04-13T11:20:43+02:00
 • 4 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af kursus i vores lokaler i Odense)
 • Kursusbevis
 • Mulighed for at fortsætte på Business Practitioner uddannelsen (Din uddannelse – Personlig Kommunikation modregnes i beløbet, hvis du fortsætter din uddannelse indenfor 2 år)
Undervisere på uddannelsen2020-04-13T11:19:29+02:00

Alle konsulenter og coaches der underviser er uddannet NLP Mastere og certificeret i udvikling af Emotionel Intelligens. Der vil i løbet af de 2 moduler være assistent-trænere til at understøtte og gennemgå øvelser og opgaver. Assistent-trænerne vil ligeledes støtte med coaching og feedback i undervisningen. Alle assistent-trænere er uddannet på Masterniveau.

Fortsættelse af uddannelsesforløb2020-02-19T07:46:51+01:00

Har du deltaget på Personlig Kommunikation modul 1 og 2, gives der merit for modul 1 og 2 på NLP Business Practitioner uddannelsen, og du kan dermed fortsætte din udvikling.

Dit uddannelsesforløb2020-02-18T13:55:30+01:00

Uddannelsen består af 6 x 2 hele dage fra kl. 08.00 – 16.00 og typisk med 3-4 ugers mellemrum mellem modulerne.

Undervisningen tager afsæt i teori og indsigt, som læres gennem træning i praksis. 2/3 del af undervisningen er tilrettelagt som aktiv træning med øvelser og opgaver.

Derudover skal deltagerne afholde 4 coachingsessioner mellem modulerne

Der er derudover mulighed for at indgå i træningssessioner mellem modulerne, der tilrettelægges sammen med de andre kursister.

For at deltage på Master uddannelsen skal du have en NLP Practitioner uddannelse.

Tidligere deltagere på NLP Master uddannelsen fortæller at2020-02-18T13:54:43+01:00
 • De hviler langt mere i sig selv.
 • De får langt større overblik i deres relationer og kommunikation.
 • De bruger NLP mere fleksibelt, naturligt og i flere situationer.
 • De oplever at forudsætningerne bliver deres ubevidste guide, i de opgaver de løser.
 • Deres kommunikation bliver mere klar og dermed tydeligere.
 • Andre lytter mere til dem og at der er mere respekt om deres budskaber.
 • De har meget lettere ved at sige til og fra på en god måde.
 • De bliver mere bevidst om hvad de ønsker – og tør gå efter det.
 • De har markant større tolerance og forståelse for andre.
 • De minimerer og håndterer konflikter effektivt.
 • De generelt har mere mod, selvtillid og selvværd.
Hvem deltager på uddannelsen?2020-04-13T11:23:53+02:00

Uddannelsen er til dig, som leder, HR ansvarlig, projektleder, teamleder, coach, medarbejder, der ønsker at fortsætte din udvikling i forhold til at leve det liv du ønsker og at hjælpe andre til det samme. Du vil på Master uddannelsen lære at anvende nogle af de største og mest livstransformerende modeller der findes og lære aktivt at bruge dem i jobmæssige situationer og privat.

På uddannelsen arbejder du blandt andet med2020-02-18T13:53:37+01:00
 • Emotionel Intelligens og opfattelsespositioner
 • Coaching – grundlæggende udvikling af mennesker
 • Metaprogrammer – ultimativ rapport og påvirkning
 • Reimprinting – vitalisere din fortid
 • Modeling – den effektiv vej til de kompetencer du søger
Certificering2020-02-18T13:53:01+01:00
 • Mulighed for international certificering
I prisen er indeholdt2020-02-18T13:52:38+01:00
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af uddannelse i vores lokaler i Odense)
 • Mulighed for international certificering
Undervisere på uddannelsen2020-02-18T13:51:46+01:00

Alle konsulenter og coaches der underviser på Master Practitioner uddannelsen, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udvikling af Emotionel Intelligens. Ansvarlig for uddannelsesforløb og certificering er Per Poulsen. På uddannelsen vil der i løbet af de 6 moduler være assistent-trænere til at understøtte og gennemgå øvelser og opgaver. Assistent-trænerne vil ligeledes støtte med coaching og feedback i undervisningen. Alle assistent-trænere er uddannet på Master niveau.

Dit uddannelsesforløb2020-02-18T11:44:37+01:00

Uddannelsen er samlet set over 12 dage og består af 6 x 2 hele dage fra kl. 08.00 – 16.00 og typisk med 3 – 4 ugers mellemrum imellem hvert modul.

Undervisningen tager afsæt i teori og indsigt, som læres gennem træning i praksis. 2/3 del af undervisningen er tilrettelagt som aktiv træning med øvelser og opgaver.

Der er derudover mulighed for at indgå i træningssessioner mellem modulerne, der tilrettelægges sammen med de andre kursister.

Hvem deltager på uddannelsen?2020-04-13T11:02:29+02:00

Uddannelse er til dig, som leder, HR ansvarlig, HR konsulent, projektleder, teamleder, nuværende og kommende coach, medarbejder – dig der ønsker at opnå en større indsigt i den menneskelige adfærd, større forståelse af hvordan vi mennesker fungerer og at styrke din kommunikation så du opnår større effektivitet, stærkere påvirkning og stærkere relationer.

På uddannelsen arbejder du blandt andet med2020-02-18T11:43:05+01:00
 • Betydningen af Emotionel Intelligens for dit liv og andre
 • Indsigt, forståelse og anvendelse af NLP
 • Verbal og nonverbal kommunikation
 • Power kommunikation med avanceret spørgeteknik
 • Målopnåelse, engagement og motivation
 • Konflikthåndtering, overbevisninger og adfærd
Certificering2020-04-13T11:34:44+02:00
 • Internationalt certificeret som Business Practitioner
 • Mulighed for at fortsætte på Master Practitioner uddannelsen
I prisen er indeholdt2020-04-13T11:32:51+02:00
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • Bogen ‘Indsigten’ af Per Poulsen. En introduktion til NLP og Emotionel Intelligens
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved deltagelse i uddannelsen i vores lokaler i Odense)
 • Internationalt certificeret som Business Practitioner
 • Mulighed for at fortsætte på Master Practitioner uddannelsen
Undervisere på uddannelsen2020-02-18T11:41:26+01:00

Alle konsulenter og coaches, der underviser på uddannelsen, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udvikling af Emotionel Intelligens. Der kan i løbet af de 6 moduler være assistent-trænere til at understøtte og gennemgå øvelser og opgaver. Assistent-trænerne kan ligeledes støtte med coaching og feedback i undervisningen. Alle assistent-trænere er uddannet på Masterniveau.

Fortsættelse af uddannelsesforløb2020-04-13T11:31:21+02:00

Har du deltaget og gennemført hele Business Practitioner uddannelsen, har du mulighed for at fortsætte din udvikling med en Master Practitioner uddannelse.

Close Bitnami banner
Bitnami