Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Skolecoach uddannelse

En uddannelse med udgangspunkt i DIN skole og jeres hverdag med fokus på trivsel, læring og mental sundhed.

Uddannelsen som skolecoach giver dig et kompetenceløft og mulighed for at styrke og udforske dig selv, samtidig med at du udvikler dit faglige og pædagogiske arbejde. 

Igennem uddannelsen vil du opleve hvor effektivt kombinationen af NLP og Emotionel Intelligens er, i forhold til at hjælpe andre og dig selv med at løse udfordringer og nå dine mål. Du vil på uddannelsen lære teknikker til at perspektivere, ændre begrænsende overbevisninger og hvordan du kan tilføre dig selv og andre nye ressourcer. Derudover vil du får en unik forståelse for konfliktbegrebet og metoder til at løse konflikter.

Dit udbytte

 • Indsigt i Emotionel Intelligens
 • Et fagligt og menneskeligt kompetenceløft
 • Et stærkt kommunikativt overblik
 • Evnen til at styrke faglighed og trivsel
 • Værktøjer, som effektivt styrker det relationelle arbejde 

Skolens udbytte

 • Et stærkt tværfagligt samarbejde og relationel koordinering
 • Styrkelse af læringsfællesskabet gennem kommunikation og indsigt
 • Udvikling af skolens samlede emotionelle intelligens
 • Styrkelse af den mentale sundhed særligt for de elever, der har det svært
NÆSTE HOLDOPSTART
1. februar 2021
12 dages kursusforløb
1. Modul: den 1. – 2. februar
2. Modul: den 22. – 23. februar
3. Modul: den 15. - 16. marts
4. Modul: den 12. - 13. april
5. Modul: den 10. - 11. maj
6. Modul: den 31. - 1. juni
Kr. 29.895ekskl. moms
Skal vi ringe dig op?

Mere om uddannelsen

Med udgangspunkt i din egen hverdag, får du et skræddersyet forløb målrettet den måde, du fremadrettet ønsker at anvende dine kompetencer på. Sammen med din leder aftaler du et konkret udviklingsmål, der skal danne ramme om din uddannelse og dit speciale.Igennem uddannelsen vil du have en skole-mentor tilknyttet, som sammen med dig vil sikre såvel din læring, som din implementering af din rolle, som skolecoach
Der er gennem forløbet, 3 sparrings- /coaching samtaler af 60 min. varighed. De enkelte samtaler planlægges på opstartsmødet og vil i udgangspunktet være placeret mellem modulerne på uddannelsen. Samtalerne har til formål at sikre deltagerens fokus og læring, samt at målet med specialet nås. Samtalernes indhold vil variere efter hvad der er i fokus og behov for og vil ofte indeholde et eller flere af følgende elementer; coaching på deltagerens egen udvikling, dybere forståelse at uddannelsens indhold, relatering af uddannelsens indhold til målet med specialet, sparring på opgaven og øvelser, der understøtter læringen og målet.
Uddannelsen er perfekt til dig, som skolelærer, AKT’er, skolekonsulent, skoleleder, MOT-konsulent, der ønsker at opnå en større indsigt i den menneskelige adfærd og at skabe en bedre trivsel gennem en stærk forebyggende indsats, der fremmer den enkelte elevs læring og udvikling.
 • 12 undervisningsdage fra kl. 08.00 – 16.00
 • 3 coachingsessioner
 • Træningsdage med de andre kursister (valgfrit at deltage)
 • Kursusmateriale
 • Fuld forplejning (ved afvikling af uddannelse i vores lokaler i Odense)
 • Mulighed for international certificering
Inden endelig certificering på modul 6, skal deltagerne have afleveret og bestået en opgave. Opgaven vil senest 1 uge inden certificering blive gennemgået med skole-mentoren fra HUMI, deltageren på uddannelsen samt deltagerens leder (eller mentor på jobbet). Foruden gennemgang og feedback på afleveret opgave, vil deltageren modtage sparring på den fremadrettede plan for videre implementering.
Uddannelsen er internationalt certificeret og uddannelsen kræver karakteren ‘bestået’ i såvel den teoretiske som den praktiske del.
Den ansvarlig underviser for uddannelsen og specialet er Per Poulsen. Per Poulsen har som tidligere leder og personaleudviklingschef i A.P. Møller Gruppen og ejer af HUMI, 25 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer baseret på Emotionel Intelligens og NLP. Din uddannelse er skræddersyet i tæt samspil med Per Poulsen og skolementor Daniella Kofoed.
Alle konsulenter og coaches, der underviser på kurset, er uddannet NLP Mastere og certificeret i udvikling af Emotionel Intelligens. Der vil i løbet af de 6 moduler være assistent-trænere til at understøtte og gennemgå øvelser og opgaver. Assistent-trænerne vil ligeledes støtte med coaching og feedback i undervisningen. Alle assistent-trænere er uddannet på Masterniveau.

Tilskud og bruttotræk

Undersøg om det er muligt for dig at opnå tilskud til uddannelsen gennem kompetencefonden/kompetencefonde.
Du kan også undersøge muligheden for at indgå en aftale om bruttotræk med din arbejdsplads.
Vi står klar til at hjælep dig med dit valg af uddannelse

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram