TÆTTERE PÅ HINANDEN MED NLP OG EMOTIONEL INTELLIGENS

Maja og Jens Feilan Barslev har i arbejdsøjemed taget en uddannelse i NLP og Emotionel Intelligens, fra konsulentfirmaet HUMI. Sammen og på samme tid. Som efternavnet afslører, så er Maja og Jens gift. De har Alma på knap tre år og lille Esther, som er fra oktober 2018. De har begge en travl hverdag, som efterskolelærere på Bjerget Efterskole i Nordjylland. Som småbørnsforældre, hvor søvnunderskuddet ofte presser på, kan det være en udfordring at få tid til at tale sammen. Sådan helt til stede og nærværende. Herunder fortæller Jens og Maja om, hvilken betydning det har haft for deres ægteskab at tage en uddannelse i NLP og Emotionel Intelligens sammen, og hvordan de bruger deres fælles viden og redskaber til at styrke deres kommunikation, hinanden og deres to små piger.

Psykologen Alfred Korzybski skrev: ”Vi oplever ikke verden, som den er, vi oplever en model af den”. Det betyder, at det vi tror, vi oplever, ikke er en spejling af den faktuelle virkelighed. Med andre ord er der flere sider af samme sag eller rettere; en pr. person. I NLP-termer er det værktøjet model af verden.

Et nyt fælles sprog

– ”Værktøjet modellen af verden, som ingen af os havde mødt før, har givet os en fælles forståelse. En forståelse af at vores oplevelser er forankret i vores følelser, og at det påvirker vores liv. At vi har fået den viden sammen, har forstærket vores fælles sprog”, fortæller Jens.

– ”Ja” tilføjer Maja, ”Vi har fået et fælles sprog, som vi begge forstår, og som har forstærket vores i forvejen ellers gode kommunikation. Det har gjort samtalen i mellem os stærkere. Vi har i processen også fået et mere dybdegående kendskab til hinanden, og hvorfor vi reagerer, som vi gør. Derfor har det givet rigtig meget mening, for os som par, at være af sted på uddannelsen sammen. Vi har begge mærket effekten af processerne, og deler nu en fælles viden, som vi kan bruge konstruktivt i vores hverdag”.

Uddannelsen som Business Practitioner i NLP og Emotionel Intelligens er både en uddannelse i kommunikation, coaching og personlig udvikling. På uddannelsen bliver der bl.a. arbejdet med sagens kerne, som er en grundlæggende spørgeteknik, der har det formål at komme dybere ind i samtaleemnet henimod sagens kerne.

Nysgerrighed på sagens kerne

– ”Det med at komme ind til sagens kerne, det har vi virkelig kunne bruge til noget”, fortsætter Maja. – ”Hvis der har været en situation, som vi har haft brug for at tale igennem, så har vi lært at spørge ind på en ny måde, som gør, at vi hurtigere kommer ind til sagens kerne”.

– ”Ja – måske hurtigere end hvad godt er”, smiler Jens. ”For tiden en vigtig faktor. Det kan selvfølgelig være en udfordring at tage sig tiden til at være nysgerrig på den andens oplevelser af sagens kerne, med en på tre, en nyfødt og hverdagens travlhed. Også fordi vi kender hinanden så godt. Nogle gange har jeg haft tendens til at sige: ”jamen, du skal da bare gøre sådan og sådan og servere en løsning, men det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der skal gøres. Det handler om at være nysgerrig på, hvad Maja har brug for”, fortæller Jens.

– ”Det er processen, som er vigtig” siger Maja med enighed i stemmen. For selv om vi kender hinandens model af verden så godt, så er det alligevel ikke altid, som vi går og tror”.

– ”Fuldstændig enig” tilføjer Jens, og det er jo i virkeligheden lige der, at problemer kan opstå. Når vi bliver for fastlåste i en statisk tænkning om, hvordan den anden er”. Derfor er det så vigtigt at holde fast i nysgerrigheden, åbenheden og en overbevisning om, at alt er dynamisk. Der kan faktisk godt ske udvikling hos en selv og den anden i forhold til, hvordan vi hver især forstår og opfatter verden”.

Bevidst forældreskab og positive overbevisninger

Bevidsthed omkring forskellige opfattelser af verden gør sig også gældende i Jens og Majas forældreskab. Både i forhold til opdragelse af deres to små piger og deres personlige forældreskab.

– “Emotionel Intelligens handler om anerkendelse og om at blive rummet som mennesker. Og det er vigtigt for os som forældre, at vi rummer vores piger, og de følelser de nu har. Især den store. Uanset om det er vrede, frustration eller glæde – og ikke gøre følelserne forkerte”, fortæller Jens og Maja. “Og det har vi meget fokus på. Vi viser med tydelighed, at der er os, der bestemmer, og at hun gerne må reagere. Og det skal vi nok hjælpe hende med at være i”.

– “Det er vigtigt, at vi får givet dem nogle positive overbevisninger med på vejen”, fortæller Maja. “Vi bruger faktisk vores NLP-viden, når vi leger. Vores store pige har en livlig fantasi, og vi er opmærksomme på at forblive i hendes model af verden i stedet for at lave en voksenleg, hvor vi putter en anden virkelighed ned over hendes leg. Vi skal gå med på hendes leg. Der skal være fri leg og hendes model af verden skal styre legen. Ikke vores”, forklarer Maja og forsætter: “I forhold til min rolle som mor, kan jeg godt have en tendens til at slå mig selv med en imaginær hammer oven i hovedet. Gør jeg det nu godt nok osv. På uddannelsen har jeg lært at give mere slip på perfektheden og tage det lidt mere med ro. Det mærker jeg særligt, nu hvor jeg for 2. gang er blevet mor. Jeg er blevet mildere over for mig selv”.

– “At vi har været på sidelinjen i hinandens erkendelser på uddannelsen gør, at vi i dag kan fungere som hinandens vidner og hjælpe hinanden, hvis vi oplever tvivl eller frustration i vores forældreskab”, understreger Jens. “Fordi vi kender det forløb, som ligger forud. Maja ved også om mig, at jeg kan finde på at gemme mig i situationer, hvor jeg føler mig følelsesmæssigt utryg. Så er Maja mit vidne og er opmærksom på, hvad det er, der sker. Det er en kæmpe styrke i vores ægteskab”.

Endnu større rummelighed og tættere på hinanden

Selvom parrets kommunikation i forvejen var god, så har de nye kommunikationsredskaber tilføjet en dybde til samtalerne. Praktisering af nysgerrighed på hinanden afføder en større rummelighed og forståelse. Jens fortæller:

– ”Helt konkret, så sagde Maja til mig forleden, at hun synes, at jeg er blevet meget bedre til at spørge ind. Til eksempel, hvis Maja giver udtryk for en situation, så er jeg blevet bedre til at spørge ind med: ”Prøv at fortæl noget mere om det”, i stedet for at gå direkte på og kommentere med min model af verden. Jeg forholder mig nysgerrigt til det, som Maja har oplevet. Når jeg har undersøgt det og prøvet at sætte mig ind i det, så giver jeg plads til mig selv bagefter,” forklarer Jens.

– ”Jeg føler, at Jens har fået en større forståelse for mig”, siger Maja. ”Det har han nu altid haft, men jeg kan godt ind i mellem have brug for at få vendt og drejet sagerne. Jeg har ikke altid lige brug for løsningen. Jeg har brug for at komme frem til, hvad det handler om og selv komme frem til svaret. Der føler jeg mig forstået og rummet, ved at han spørger ind til mig på den her måde. For så får jeg en følelse af, at han virkelig lytter og tager sig tid”.

– “Måske har jeg rykket mig mest på dette område, men det går begge veje”, fortæller Jens. “Maja spørger jo også ind til mig på samme måde, hvis der er noget, hun ikke helt forstår. Forskellen på mig og Maja er, i virkeligheden, at jeg er blevet bedre til at tale om følelser og oplevelser. Der har min udvikling og mit sprog rykket sig tættere på Maja, som altid har været god til at komme i kontakt med sine følelser og tale om dem”.

– “Og det har været en kæmpe oplevelse, tilføjer Maja. Det er helt klart en styrke i både vores ægteskab og forældreskab. Der har uddannelsen i NLP og Emotionel Intelligens virkelig rykket os endnu tættere på hinanden, afslutter Maja og Jens.

Kontakt for information

Per Poulsen

Tlf. +45 2834 0350
[email protected]