Model af Verden

Er en af de mest grundlæggende modeller i NLP og en af de vigtigste til at forstå det menneskelig sind.
Vores sanser bombarderes hvert sekund af flere tusinde informationer. Hjernen tager imod disse informationer og omprogrammerer de mange indtryk til noget den kan forstå. Dernæst bearbejder den det til handlinger, i form af interne følelser og eksterne bevægelser = reaktioner.
Psykologen Alfred Korzybski skrev: ”Vi oplever ikke verden, som den er, vi oplever en model af den”. Det betyder, at det vi tror, vi oplever, ikke er en spejling af den faktuelle virkelighed. Med andre ord er der flere sider af samme sag eller rettere; en pr. person.
HUMI har udviklet følgende illustration:
Har du f.eks. et skænderi med din kæreste eller ægtefælle om opvasken, så ligger uenigheden i, at I ikke har den samme ”model af verden”.
Årsagen til det, skal findes i den proces, det menneskelige sind udfører, når informationen bliver tilført. Ved information forstår vi alle de indtryk, som vi som mennesker hele tiden bliver udsat for, og som vores sanseapparater opfanger og behandler i vores bevidste og ubevidste del af hjernen.
Model af Verden indgår som en integreret del af HUMIs uddannelser: NLP Business Practitioner og NLP Master Practitioner.

Spørgsmål kontakt 

Melanie Jørgensen

Tlf. +45 3117 8797
[email protected]