Udviklingsværktøj

Opfattelsespositioner – konflikthåndtering i praksis

Alle uoverensstemmelser, der medfører spændinger i personer eller mellem to eller flere personer er i princippet en konflikt. Konflikt er et begreb og er dermed i sig selv hverken negativt eller positivt.
Det er ofte konflikter – altså en uenighed med en eller flere andre, der får os til at udvikle vores måde at opfatte en situation på. Fordi vi bliver ‘tvunget’ ud i en erkendelse af, at situationen kan ses på en anden måde end den vi lige selv har opfattet den på.
Det betyder, at konflikter som begreb er positivt, da det giver os mulighed for at udvikle os.
En konflikt bliver negativ, hvis vi undlader at være nysgerrig på, hvad den eller de andre mener og hvorfor. Hvis vi ukritisk holder fast i vores egen opfattelse og undlader at lytte og være undersøgende overfor andres opfattelser.

Opfattelsespositions modellen er et effektivt værktøj til både at løse en eksisterende konflikt, samt ikke mindst til at skabe forståelse for både vores egen og andre menneskers adfærd.
Modellen træner samtidig din evne til at skifte mellem;
  • At være associeret eller dissocieret (en del af / ser situationen ude fra)
  • At tage eget udgangspunkt eller den andens udgangspunkt
Der er som udgangspunkt 3 positioner:
1. Position – dig selv
2. Position – den anden
3. Position – set ude fra
Opfattelsespositions Modellen sikrer, at hver position får sin plads til rette tid, så situationen bliver grundigt belyst ud fra alle involverede – kort sagt så alle bliver hørt.

Se video med opfattelsespositioner

Spørgsmål til modellen eller uddannelser kontakt

Melanie Jørgensen

Tlf. +45 3117 8797
[email protected]
Opfattelsespositioner indgår på EI-NLP Business Practitioner uddannelsen
Læs mere om EI-NLP Business Practitioner