Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Business Practitioner med Speciale - 15. september

DKK29.895,00

Målret din Business Practitioner med et speciale

Der vil under hele uddannelsesforløbet være en kyndig ekspert tilknyttet, som individuel coach.

Eksperten vil være din sparringspartner og understøtte dig i din læring, udvikling og arbejdet med specialet i løbet af uddannelsesforløbet. Der er planlagt 5 coach/sparringssamtaler á 1 times varighed på uddannelsen. Dertil skal der inden certificering afleveres en essay, der skal godkendes før det er muligt at blive certificeret.

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram