Udvikling af kultur, fællesskab og ledelse på ældreområdet i Vejen Kommune

Vejen til autentisk borgernærvær

I en tid med nye roller og opgavefordeling i hele opbygningen af den kommunale sundhedssektor, herunder og i særdeleshed Social og Ældreområdet er der brug for at sikre et stærkt fællesskab, enighed og de rette kompetencer hos såvel ledelsen, sygeplejersker og SSA/SSH’er.

I HUMI har vi de sidste 10 år haft fokus på at udvikle og styrke den kommunale sundhedssektor i VEJEN KOMMUNE i tæt samarbejde med ledelse, medarbejdere og borgere.
Praksisnær kommunal lederudvikling i Vejen Kommune – med afsæt i relationel koordinering og forandringsledelse.
De danske kommuner skal i de kommende år i langt større udstrækning end tidligere redefinere deres rolle som kommune, ikke mindst deres opfattelse og forståelse af lederskab, væk fra en driftsorienteret tankegang til en mere dynamisk forandringsrettet tilgang, der stiller krav til lederevne, lederforståelse og praktisk ledelse i hverdagen. Med fokus og inddragelse af den emotionelle intelligens.
Læs artiklen her

Samarbejdet med HUMI, har resulteret i 800 engagerede og kvalitetsbevidste medarbejdere og ledere.

"Vi gik fra økonomiske udfordringer til toppen af KORA’s nationale effektivitets-måling."
Kirsten Dyrholm, Social- og Ældrechef, Vejen Kommune

Fælles uddannelse i Emotionel Intelligens og NLP styrker faglighed og fællesskab

Rehabiliteringen i Vejen Kommune, valgte at sende alle deres medarbejdere på uddannelse sammen i NLP og Emotionel Intelligens
Læs Aktivitets- og Rehabiliteringsleder Gitte Fallentins oplevelser med at uddanne alle medarbejdere i teamet

Læs medarbejdernes oplevelser af at alle i teamet blev uddannet sammen.

Se effektmåling foretaget 4 måneder efter uddannelsens afslutning

Vejen Kommune viser vejen for det nærværende sundhedsvæsen!

At den kommunale sygepleje i Vejen gør sig klar til nye tider hersker der ingen tvivl om efter afholdelse af foreløbigt 4 seminar dage med 45 sygeplejersker med den klare dagsorden, at løfte hele sygeplejeområdet til version 2.0.
Læs artiklen her

Utroligt vi kunne nå så langt på to dage

Jeg lovede lige en opdatering på seminaret, som vi oplevede utroligt effektivt og positivt. Det er bemærkelsesværdigt med så stor en forandring på så kort tid.

Specielt på anden dagen oplevede jeg, at teamet tog et stort spring ud på dybt vand uden at ryste på hånden.

Teamet har virkeligt rykket sig; som team og hver især. Det bedste er, at det holder ved. De har siden seminaret haft betydeligt højere humør i pressede situationer, de støtter hinanden på tværs, deres indstilling er i top, og de er bare gladere.

Lige nu holder de møder med kollegaer i andre afdelinger for at styrke samarbejdet på tværs mellem afdelingerne og få lavet nogle aftaler omkring snitfladeproblematikker. De har virkeligt fokus på at gennemføre alle deres beslutninger fra seminaret.

Alt i alt en fornøjelse, at man på så kort tid kan komme fra udfordringer til samarbejde, og så med et paradigmeskifte i forhold til samarbejdet med borgerne og prioriteringer i forhold til kerneopgaven.
Kirsten Dyrholm, Social- og Ældrechef, Vejen Kommune

Sygeplejersker sætter den strategiske retning for fremtidens sygepleje.

Fra fremtidsbud til konkrete handlingsplaner

Fokus, commitment og tydeligt engagement, var de bærende elementer da 9 sygeplejersker fra hhv. Kærdalen, Område Vest og Dixen/Enghaven var samlet på dag 7 for at udarbejde konkrete handlingsplaner og opstille klare prioriteringsmål for fremtidens sygepleje i Vejen Kommune.
Læs artiklen her

Medarbejdere fra Enghaven og Husene sætter den strategiske retning med værdighed og livskvalitet i fokus for den enkelte beboer.

Den enkelte beboers livskvalitet, sikring af den bedst mulige pleje og styrkelse af fagligheden hos den enkelte medarbejder var nøgleordene da 39 sosu-assistenter (SSA’er) og hjælpere (SSH’er) var samlet for at lægge den fremtidige strategi for Enghaven og Husene i Vejen Kommune.
Læs artiklen her

HUMI

Vi  udvikler mennesker til succes baseret  på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram