Undervisning fra førende ekspert i NLP

NLP Online – lær de fundamentale principper bag Neurolingvistisk programmering.

Introtilbud 2.995,00 kr. ekskl. moms
Introtilbud 2.995,00 kr. ekskl. moms
Tag kurset i et tempo, der passer dig
Undervisning fra førende ekspert i NLP
Selvstudie gennem video, lydfiler, tekst og øvelser

Styrk dine personlige og professionelle kompetencer

NLP Online er et kursus til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle kompetencer og positivt påvirke dit liv til at skabe de ændringer, du ønsker, gennem en større indsigt i den menneskelige psykologi.

Dit udbytte af kurset

Kraftfulde kommunikationsteknikker for stærkere gennemslagskraft
Redskaber til at tro på dig selv og handle på dine mål med beslutsomhed
Færdigheder til at skabe stærke relationer – både professionelt og personligt
Forståelse af, hvad der motiverer og styrer vores adfærd og handlinger 
Værktøjer til at aktualisere dine mentale ressourcer
Du vil lære NLP-teknikker, som du kan bruge med det samme
Køb adgang nu

Lær at tage kontrollen

NLP Online giver dig de grundlæggende værktøjer til at tage kontrollen i dit liv og nå dine mål. Med undervisning fra førende ekspert inden for NLP og Emotionel Intelligens opnår du effektiv personlig udvikling med en dybere forståelse for dig selv og andre.

7 lektioner / 10 timer

Kursets 7 onlinelektioner med tilhørende øvelser lærer dig at bruge NLP og Emotionel Intelligens i hverdagen, så du opnår større kontrol i dit liv. Kurset kører i dit eget tempo, og du kan altid genbesøge materialet.

Inspirerende læringsmiljø

Alle lærer på forskellige måder – også når vi skal lære om os selv. Du vil derfor møde videoer, lydfiler og tekst, der giver dig forskellige måder at lære på. De tilhørende øvelser skifter mellem quizzer, hvor din læring testes, og øvelser, hvor du bruger kursets metoder aktivt.

Stå stærkere

Med gennemførelse af kurset vil du opnå bedre forståelse for dine tanke- og handlemønstre, og du styrker din indsigt i dig selv og andre. Dette skærper dine evner i forhold til at påvirke og skabe stærke relationer, og du får værktøjerne til at opnå den succes, du ønsker.

Hvad kommer du til at arbejde med gennem NLP Online?

Introduktion til NLP og NLPs betydning for personlig udvikling
Indsigt i den menneskelige psykologi gennem Modellen af Verden
Introduktion til og betydning af Emotionel Intelligens
Hvilken indvirkning Emotionel Intelligens har for din påvirkningskraft
Betydningen af din verbale og nonverbale kommunikation
De forskellige sansekanaler og deres betydning for din evne til at aflæse og forstå andre
At målrette din kommunikation til specifikke modtagere

ONLINE-KURSUS

Tilmeld dig i dag og følg kurset når det passer dig

PRIS

2.995,00 kr. 
ekskl. moms.

VARIGHED

7 lektioner á ca. 10 timers samlet varighed

SPARRING OM KURSUS

Har du spørgsmål kan du ringe til os på 22 16 12 00

Har du brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller brug for mere viden inden du tilmelder dig, er du velkommen til at kontakte os.

Bliv klogere på principperne 
bag NLP Online

Kort om NLP

NLP består af en lang række værktøjer, der hjælper dig med at gøre brug af dine indre ressourcer og styrke dine relationer, så du lettere når dine mål personligt og professionelt. Metoden er udviklet i USA i 1970’erne af Richard Bandler og John Grinder, der viste, hvordan vi med en bedre forståelse for vores egne sanseindtryk (neuro) og sprog (lingvistik) er i stand til at programmere os selv, så vi på tværs af livssituationer kan skabe positive resultater.

Neuro Vi behandler og bearbejder vores sanseindtryk i hjernen, uanset om de kommer til os visuelt (det vi ser), auditivt (det vi hører), kinæstetisk (det vi føler), olfaktorisk (det vi lugter) eller gustatorisk (det vi smager).

Lingvistisk Vi udtrykker os og opfatter verden omkring os sprogligt. Det kan være i de ord, vi siger og modtager, eller i det kropssprog, vi bruger, når vi taler med andre, og som andre spejler tilbage til os.

Programmering Vi bearbejder vores indtryk, oplevelser og handlinger på bestemte måder. Gennem programmering lærer du, hvordan du kan omprogrammere dig selv og skabe de forandringer, du ønsker.

NLP har givet mig mere selvtillid. Det gør, at jeg meget mere roligt kan afklare dele af kommunikationen, som ikke er helt klar. Samtidig kan jeg bedre scanne dem, jeg taler med og de små signaler, de sender – og se om de har forstået mit budskab. Hvis jeg oplever, at de ikke helt har forstået det, kan jeg nu meget lettere supplere med information eller spørgsmål”

David Yeadon, Odense

Lær fra førende ekspert inden for NLP og Emotionel Intelligens

PER POULSEN

CEO, executive coach, 
ledersparring, underviser og facilitator
I 2006 grundlagde Per Poulsen HUMI, hvor han er CEO og executive coach, underviser og facilitator. Per har mere end 30 års erfaring med udvikling af mennesker og organisationer indenfor kulturudvikling, strategi, ledelser og kommunikation. Derudover har Per gennem 16 år arbejdet i A.P. Møller Group indenfor ledelse og HR. Per har arbejdet i USA, Mexico, England, de Baltiske lande og Norden og anses i dag som en af landets førende specialister indenfor praktisk anvendt emotionel intelligens.
”Mennesker har ofte ikke adgang til det store potentiale, de rummer. De lever i en slags afgrænset virkelighed, hvor de kun agerer inden for den afgrænsning eller de rammer, de oplever. Jeg ønsker at vise dem, at de har ressourcerne til at ændre det!”

Mere om kurset

Du vil opnå den stærkeste læring og implementering ved at træne alle de forskellige metoder og værktøjer. 
Og husk at du altid kan genbesøge tidligere lektioner.

Efter gennemførelse af den sidste lektion vil der være en sidste quiz, som vil være et potpourri af de forskellige lektioner, som du har været igennem. 

Når du har svaret på det sidste spørgsmål, vil du modtage et link til dit kursusbevis, som du kan gemme på din computer eller printe.

Hvis du ønsker at styrke og udvikle dine NLP og emotionel intelligens kompetencer endnu mere, vil næste skridt være vores 4 dages fysiske uddannelse – Personlig Kommunikation. Her vil du møde nogle af elementerne fra din Online NLP, og du vil blive introduceret for nye teknikker og øvelser indenfor NLP.

Undervisningsrammen for de 4 dage er udviklet til at skabe mest mulig læring for dig med en høj grad af deltageraktivitet og interaktion. Du kan læse mere om uddannelsen her: https://humi.dk/personlig-kommunikation-nlp/

Det er vigtigt for os i HUMI, at du er tilfreds med dit Online NLP kursus. Hvis du oplever, at online undervisning ikke er den rigtige læringsform for dig, kan du indenfor 3 måneder fra dit køb, opgradere til vores fysiske 4 dages uddannelse Personlig Kommunikation. 
Vælger du at opgradere, refunderer vi det fulde beløb fra dit Online NLP kursus – efter tilmelding og betaling af uddannelsen Personlig Kommunikation.

NLP er den stærkeste og mest effektive vej til at styrke dig og dit liv. NLP kurser og uddannelser er praktiske og enkle at anvende og giver dig alle de værktøjer, du skal bruge, til at forstå dig selv, til at vælge, hvad der er godt for dig og modet til at turde handle på det. 

NLP giver dig indsigten og værktøjerne til at skabe det liv, du ønsker og hjælper dig til at nå de mål, du altid har drømt om. Overordnet benyttes NLP til personlig udvikling og til at skabe positiv forandring i et menneskes liv. 

NLP kan med fordel anvendes i stort set alle forhold – fra kommunikation i privat- og erhvervslivet til eksempelvis mental træning for topidrætsudøvere og personlig udvikling. I dag anvendes NLP bredt som grundlag for mange kurser og uddannelser inden for kommunikation, coaching og ledelsesudvikling og inden for et bredt arbejdsfelt f.eks. HR konsulenter, rekrutteringseksperter, selvstændige, marketing, salg, lærer, politi, sygeplejersker og coaches. 

Generelt alle, der er nysgerrige på personlig udvikling, og som ønsker at styrke indsigten i mennesker – at forstå den menneskelige adfærd, tydelighed og gennemslagskraft i kommunikationen og evnen til at påvirke og motivere.

Som begreb kan Emotionel Intelligens eller Følelsesmæssig Intelligens ses som en række evner og kompetencer indenfor selvindsigt, selvkontrol og empati, der skal styrke organisationers og individers forståelse af sig selv og andre. 

Forskningen konstaterer, at Emotionel Intelligens er den intelligensform, der har den største indflydelse på din succes i livet. Emotionel Intelligens er samtidig den vigtigste faktor for organisationers succes. 

Udviklingen af vores emotionelle intelligens gør os ikke bare mere lykkelige – den giver os en langt større mulighed for at motivere og påvirke os selv og andre. Emotionel intelligente mennesker håndterer stress og forebygger og løser konflikter på et langt højere niveau end andre. 

Emotionel Intelligens udvikler vores evne til at møde forskellige typer af mennesker optimalt i forskellige situationer. Denne evne er fundamental, når vi skal danne tillidsfulde relationer i en verden i konstant forandring og med krav om omstillingsparathed. 

Niveauet af din emotionelle intelligens styrer således dine oplevelser af dit liv på alle niveauer. Helt afgørende er derfor, hvor effektivt du udtrykker og leder dine følelser indenfor de kulturelle rammer, du bevæger dig i – som eksempelvis din familie, din arbejdsplads og i samfundet i øvrigt. Ligesom din emotionelle intelligens er bestemmende for, hvor meget andre lytter til, hvad du siger. Kort sagt – din personlige påvirknings- og gennemslagskraft.

Få adgang nu

Tilmeld dig her og få direkte adgang til vores online NLP kursus

Hvem er HUMI?

Med HUMI har Per Poulsen skabt en virksomhed, der har specialiseret sig i udvikling af enkeltpersoner og organisationer baseret på praktisk anvendt Emotionel Intelligens og NLP. Grundopfattelsen hos HUMI er, at det er indsigten i mennesker, måden vi kommunikerer med hinanden, og hvordan vi skaber tillidsfulde relationer, der skaber effektive holdbare forandringer. At vise mennesker gennem aktiv træning og enkle værktøjer, hvor meget de kan gøre selv, hvad enten det er som privatperson, som nøglemedarbejder eller CEO i en stor international virksomhed. At vise mennesker, at de hver især har fjernbetjeningen til deres liv. At de selv kan skrue op for kontrasterne, farverne og følelserne. De kan skrue op for energien og for motivationen. De kan være eftertænksomme, reflekterende, lyttende, anerkendende og udadvendte. De kan rent faktisk lige, hvad de vil, hvis de giver sig selv lov til at prøve det.

+ 2.000

Uddannede personer inden for Emotionel Intelligens og NLP

+ 3.500

Ledere, medarbejdere og privatpersoner har deltaget i coachingsessioner

+ 200

Private og offentlige organisationer har deltaget i organisationsopgaver og uddannelsesforløb

HUMI   Lumbyvej 19, Pumpehuset, 5000 Odense   Cvr nr. 31761549 © 2006-2024

chevron-down