Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Skab en stærk kultur og en sund DNA i din organisation

 Kontakt os 22161200  >

Kultur- og lederudvikling styrker arbejdsglæden og fællesskabet! 

Med fokus på organisations- og lederudvikling hjælper vi offentlige organisationer og private virksomheder med at styrke kulturen, fællesskabet, trivslen og arbejdsglæden på ledelses- og medarbejderniveau. 

Effektiv implementering og praktisk anvendeligt 

Vi har den erfaring der sikrer den efterfølgende implementering så løsningen understøttes og lever i dit team eller i jeres organisation efterfølgende. De bedste resultater opnås, hvis I har en fælles forståelse og retning i forhold til jeres lederskab, jeres fællesskab og jeres kultur. 

Kulturbærer uddannelsen

Kulturbærer uddannelsen er en 2,5 dags uddannelse, hvor deltagerne lærer om organisationskulturer mens de analyserer deres egen kultur og senere designer deres fremtidige kultur. 

Styrken i uddannelsen er at alle er med til at tage ejerskab af den fremtidige kultur og samtidig forstå, hvor vigtigt det er at være en del af at bære kulturen videre i sig selv og i relationen med ens kolleger.

Derudover står deltagerne med et fælles produkt, der understøtter dem i som et fælles tredje og dermed som et dialogværktøj til at understøtte hinandens adfærd ud fra det der er blevet analyseret og designet på uddannelsen.
Læs mere om at uddannelsen til kulturbærer   >

Værdiseminar - 2 dage

Et todages værdiseminar hjælper organisationen til at skabe en ny forståelse af de værdier, der allerede eksisterer eller for at redefinere værdierne så de passer til den hverdag og de mål og ambitioner som organisationen har.

Et ledelses seminar er vejen til 
at sikre en ensartet forståelse af hvilke værdier der ledelsesmæssigt bedst understøtter organisationens forretningsmål og kerneopgaver
Læs case med EY     >
Et medarbejder seminar styrker implementeringen ved at alle har deltaget og gennem hinandens oplevelser forstår nødvendigheden af at skabe et fælles ”best practice”. Det giver et stærk fælles grundlag båret af værdier, der kan praktiseres i hverdagen. 
Læs case med Madservice Vejen   >
2 dages værdiseminar
HUMI udviste stor grundighed i at forstå os og vores behov. Derfor var det os og vores arbejde der fyldte positivt de 2 dage. Det sikrede at alle oplevede et super arrangement med et højt udbytte og fuld valuta for både penge og den tid vi investerede i det.
- Partner EY Morten Østergaard Koch, Global Mindset - Business focus

Udpluk af kunder som har oplevet værdien

Rir Revision logo

Understøttet af emotionel intelligens

Uddannelser og seminarer er i design baseret på emotionel intelligens som metode. Det sikrer den optimale motivation til efterfølgende at være stærke kulturbærere og implementere forandringerne og kompetencerne i hverdagen.

Udover at processen og metoden er understøttet af emotionel intelligens, er indlæg/undervisning i praktisk anvendt emotionel intelligens ofte en del af programmet. Det giver en stærk forståelsesramme og et fælles sprog, hvordan forandringer bedst håndteres.


Medarbejderinvolvering er emotionel intelligent

Vi arbejder altid med reel medarbejderinvolvering. Det vil sige vi udfordrer det forude planlagte og undersøger hvordan vi kan gøre involveringen 100%. 

Vores erfaring er at vores succesrate med implementeringen efterfølgende ligger langt over normen i branchen, netop baseret på denne sikkerhedsforanstaltning. 

Det er samtidig med til at minimere antallet af dage det tager at skabe større forandringer i organisationer.


I strongly believe that great team spirit and engaged people create a strong emotional link between people and our organization. The personal discussions I had with Per helped me to believe in / commit to the work on employee engagement not only as a process but even more as a leadership concept. Certainly a journey which is ongoing and actually never ends. I strongly recommend Per and his team to other companies who are about to start or already started a similar journey.
- Thomas Träger, Country President, Schneider Electric Danmark

Styrk din organisation ved at styrke dine medarbejdere og deres fællesskab  

Matcher dine kompetencer fremtidens krav?

For at sikre at din ledelse udvikler kulturen i din organisation er det nødvendigt at være opmærksom på det niveau af ledelse, du leder ud fra.
- Søren Smedegaard Hvid, Direktør Entrepreneur of The Year, Partner EY
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram