Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Uddannelse af medarbejdere 
til stærke kulturbærere 

Kulturbærer uddannelsen 

En 2,5 dags uddannelse, hvor medarbejdere og ledere lærer om organisations- og samarbejdskulturer samtidig med at de analyserer deres egen kultur og herigennem opnår indsigt og afklaring om den bedste måde at arbejde sammen på og løse kerneopgaven.

Dagene designes så de matcher de udfordringer I har, så vi sikre effektiviten og at kommer i mål med de ønsker I har.  Nogle gange ønsker vores kunder at vitalisere eksisternede værdier i kulturen eller at få dem til at leve mere aktivt i hverdagen. Andre gange er ønsket at medarbejderne i fællesskab definerer nye værdier ud fra 'Best Practice'. Fælles for arbejdet er en høj grad af involvering og understøtter organisationens overordnede værdier, mål og visioner.
Kontakt os for sparring om jeres ønsker >>

Opbygning af kulturbærer uddannelsen 

De 2,5 dage er tilrettelagt som oplæg i plenum, faciliterede dialoger, individuelle og gruppe refleksioner, gruppeøvelser og præsentationer.

Fokus pr. dag
Dag 1. Indsigt og Analyse (1 hel eller 2 halve dage)
Dag 2. Proces og Design (1 hel eller 2 halve dage)
Dag 3. Evaluering og Justering af implementering (1 halv dag)

Deltagerne lærer:

 • At forstå menneskelig motivation
 • At forstå kulturbegrebet og dennes betydning for trivsel og arbejdsglæde 
 • At forstå hvordan specifik kommunikation minimerer misforståelser og konflikter
 • At analysere styrker og svagheder i kulturen
 • At analysere konsekvenserne og skabe motivation for det fælles bedste
 • At forstå værdibegreber og hvordan værdier formidles kommunikativt
 • At gøre værdier værdiskabende i hverdagen

Deltagerne skaber sammen:

 • En dyb forståelse af hvem vi er og hvad der bedst styrker vores fællesskab
 • En tolerance for forskelligheder i et fælles fokus
 • Gode rammer for ”Best Practice” i effektive relationer
 • Et enkelt værktøj til at guide kommunikation og adfærd i hverdagen
 • En kultur der tiltrækker og fastholder engagerede medarbejdere
 • En sund og effektiv kultur hvor stolthed bæres på fælles succes

2,5 fantastiske dage med HUMI og en sund arbejdspladskultur

Kulturbærer uddannelse for alle medarbejdere på Fjordly Plejehjem. Vi har haft 2 super gode dage med stort engagement og energi hos alle vores medarbejdere på Fjordly Plejehjem, hvor vi har været
igennem en kulturbærer uddannelse, der har resulteret i et værdigrundlag
for en sund arbejdsplads kultur. 
Der er blevet højere til loftet, smilende bredere og større samarbejde på tværs.

- Bodil Helum, Fjordly Plejehjem
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram