Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

HUMI | Care ambassadør

Vores ambassadører er værdifulde for os - sharing is caring

Værdifulde effekt 

Vi er ikke i tvivl om den værdifulde effekt vores ambassadører har for os og vores mission om at gøre verden til et bedre sted ved at skabe bedre liv.

Vores HUMI Care ambassadører hjælper os med at få kontakt til endnu flere mennesker og organisationer. Det giver os mulighed for at introducere og vise hvordan indsigt i mennesker, NLP og emotionel intelligens kan udvikle dem personligt  eller deres organisation. Det er på mange planer, som enkelt person, i et team eller afdeling eller i hele organisationen. Det gør at vi kan udvikle og løfte kompetencer og styrke kommunikationen, feedback, trivsel og arbejdsglæde. 

HUMI CARE ambassadører 

Vi er meget taknemmelige for alle de mennesker og HUMI CARE ambassadører, der har talt godt om og som har anbefalet HUMI. Både i deres personlige netværk og professionelt på deres arbejdsplads. Det er en afgørende kilde til at hjælpe os med at hjælpe endnu flere mennesker og til at udvikle HUMI som virksomhed.

Samtidig søger vi at give noget tilbage til alle de dejlige ambassadører. De har oplevet personlig sparring, mulighed for at deltage i events og forskellige oplevelser.

Hvad er en HUMI Care ambassadør?

En HUMI CARE ambassadør er en person, der har et ønske om at hjælpe andre ved at dele sin viden og sine erfaringer om HUMI og det som HUMI arbejder med. Det er oftest en person der har oplevet, både personligt og ved andre, hvordan det HUMI gør og den måde HUMI arbejder på, bidrager til at øge menneskers livskvalitet.

Vores HUMI CARE ambassadører agerer også som neutrale sparringspartnere for interesserede, hvor de deler deres viden og indsigt i HUMI, så andre kan høre deres hisotorier og de kan opnå en dybere forståelse for HUMIs ydelser og om HUMI er noget for dem.

Fællesnævner for vores CARE ambassadører

  • De bruger deres viden og indsigt til at hjælpe andre til et bedre liv
  • De bidrager til at gøre mennesker mere indsigtsfulde i sig selv og andre
  • De bidrager med en objektiv, ærlig og omsorgsfuld sparring til interesserede om HUMI og det HUMI kan
  • De stå til rådighed, så interesserede kan kontakte dem for sparring om HUMI
  • De inspireres af at gøre verden til et bedre sted, gennem indsigt i mennesker

Hvordan bliver du en HUMI CARE ambassadør?

Ønsker du at blive en HUMI CARE ambassadør så send en mail og vi tager en samtale med dig!
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram