Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Vi udvikler menneskers kompetencer til fremtiden

Med Emotionel Intelligens og NLP
Kontakt os

Fremtidens agenda er Emotionel Intelligens

Emotionel Intelligens er essentielle færdigheder til at skabe inspirerende lederskab, innovative arbejdskulturer, effektive teams, trivsel, arbejdsglæde og at styrke dig og dit personlige lederskab – privat og på jobbet.

Vi tror på at det er indsigten i mennesker, vores kommunikation med hinanden og hvordan vi skaber tillidsfulde relationer, der skaber effektive løsninger og resultater.

Hvad tænker CEO's, ledere og revisorer om Emotionel Intelligens?

Se videoen fra lederkonferencen ‘Intelligent Leadership’, hvor ledere fortæller, hvilken betydning de ser at Emotionel Intelligens kommer til at få for fremtidens organisationer og medarbejdere.

Få sparring til hvordan du kan udvikle dig, dit lederskab eller din organisation

Kun 18% kender Emotionel Intelligens ​af navn​ og kun 2% kender Emotionel Intelligens ​af gavn”

Hvad bidrager Emotionel Intelligens til?

Hvis vi arbejder med at løfte den enkeltes kompetencer indenfor Emotionel Intelligens og samtidig hjælper fællesskabet til en proces, der løfter kvaliteten af deres fællesskab, er resultatet en sund kultur, båret af værdier, der understøtter det enkelte menneskes muligheder og løfter fællesskabets potentiale.
“Vi vil arbejde på at skabe Danmarks bedste arbejdsplads, hvor vores medarbejdere har høje niveauer af selvindsigt."
Klavs C. Nielsen, Affaldschef, Middelfart Kommune
“Uddannelsen har givet os nogle helt konkrete værktøjer til at hjælpe borgeren lige der, hvor borgeren er.” 
Gitte Fallentin, Aktivitets- og rehabiliteringsleder, Vejen Kommune

Mød en af vores kunder...

Jens Haugaard, CEO fortæller, hvordan NLP har skabt indsigt og forståelse hos ledere og medarbejdere i HYDAC A/S.
Se kundeudtalelser og cases
Udsnit af vores kunderelationer

HUMI

Vi  udvikler mennesker baseret på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

*   Din e-mail:
 
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram