Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EY tager skridtet fra distanceret til nærværende ledelse

Af Seniorrevisor Louise Greve og HUMI

Better begins with you. En ambitiøs titel. Ikke desto mindre er det titlen på revisionsfirmaet EY’s ambitiøse globale program, som giver EY’s medarbejdere muligheden for at anerkende enkeltpersoner eller teams, der efterlever de organisatoriske værdier. Værdier som bl.a. er forankret i integritet, respekt og samarbejde.

Men hvordan går det rent faktisk med at leve op til disse værdier i en branche, hvor organisations strukturen er en hierarkisk pyramide, og kulturen er præget af vanetænkning? Det spørgsmål måtte ledelsen hos EY stille sig selv, da de blev udfordret på deres tilgang til medarbejderne af konsulent Per Poulsen fra konsulentfirmaet HUMI. Og ja, det kunne nok blive bedre – så i stedet for at sende medarbejderne på seminar, tog ledelsen ansvar og meldte sig selv til seminar. Her fortæller Seniorrevisor Louise Greve om, hvad et kultur- og værdi-seminar, med konsulentfirmaet HUMI, har haft af betydning for den fælles kultur hos EY. Hun fortæller om, hvordan særligt ledelsesstilen ændrede sig mærkbart efter forløbet med HUMI.

– ”I revisionsbranchen er det som om, at tiden har stået stille. Det var faktisk først, da ledelsen gjorde opmærksom på, at de skulle på seminar, at jeg reflekterede over ledelsesadfærden på min arbejdsplads. Inden forløbet havde jeg ikke rigtig noget forhold til min ledelse. De var meget neutrale og holdt sig meget for sig selv. I en hierarkisk ledet organisation, havde jeg accepteret, at det var en kulturel præmis, som jeg ikke fore-stillede mig kunne være anderledes. Sådan er det bare i revisionsbranchen. Facit under”. Men det kunne være anderledes – Og det blev det!

Tættere på ledelsen

For Louise var ændringen i ledelsens adfærd og kommunikation efter forløbet med HUMI markant. Det er nu godt fire et halvt år siden, at ledelsen hos EY valgte at tage på seminar hos HUMI. Louise husker tilbage: – ”Ledelsen var helt nye mennesker. De var mere åbne og sagde godmorgen. Smilede. Og det smitter, når man smiler til hinanden. Før oplevede jeg tit, at ledelsen gik rundt og så lidt sure ud. Efter forløbet oplevede jeg også, at andre ledere, end min nærmeste, talte til mig. Det var en rar oplevelse. Det er simple ting, men det virker jo bare. Man følte automatisk, at de var mere til stede blandt os, og vi bliver helt klart involveret mere. Ledelsen er jo forbilleder for medarbejderne, nu synes jeg bare, at de er blevet endnu større forbilleder”. Helt konkret opsummerer Louise, at medarbejderne er kommet meget tættere på ledelsen. – ”Der er ingen tvivl om, at det motiverer, når ens leder virker engageret i ens person og det arbejde, man laver”. Konsulentfirmaet HUMI arbejder med en kombination af NLP og Emotionel Intelligens. Emotionel Intelligent ledelseskommunikation påvirker ikke blot virksomhedens interne kultur og performance positivt, men det har også en grundlæggende betydning for fastholdelse og tiltrækning af talenter.

Emotionel intelligent tiltrækning og fastholdelse

Fastholdelse og tiltrækning af medarbejdere har været fokuspunkt hos EY længe. Med træning i Emotionel Intelligens er ledelsen kommet et skridt nærmere deres ønske om, at få fat i de bedste kandidater og holde på dem, som allerede skaber værdi i virksomheden. Og for ledelsen hos EY er der ikke længere nogen tvivl om, at Emotionel Intelligens er en grundlæggende forudsætning for trivsel og medarbejdertilfredshed. For træning i og implementering af Emotionel Intelligens i ledelseskommunikation og adfærd, øger ikke blot effektiviteten, og derved virksomhedens evne til at realisere hårde mål og opnå konkurrencefordele. Træningen understøtter også de bløde mål som trivsel, engagement og medarbejdertilfredshed. Og særligt de bløde mål smitter af i kulturen og skaber et stærk konkurrenceparameter.

Louise fortæller: – ”Ledelsens beslutning om at tage ansvar for måden de kommunikerer med os på, har helt sikkert en positiv indvirkning på EY’s evne til at tiltrække nye talenter ind i organisationen. Når ledelsen agerer på den måde, de gør nu, med synlighed, åbenhed og tilgængelighed, så er det en attraktiv arbejdsplads for os, der allerede er her. Det afspejles naturligvis i kulturen og stemningen her i huset. Derfor vil EY også være en attraktiv arbejdsplads for andre. Det vil styrke forretningstilgangen. For både nye og gamle kunder vil kunne opfange den gode stemning. Både her i huset og når vi i teams er på kundebesøg. Det skaber de bedste forudsætninger for at få de bedste opgaver ude i byen. De bedste opgaver og kunder, de tiltrækker også de bedste kandidater”, understreger Louise.

Det kræver træning

Emotionel intelligens skal vedligeholdes og trænes kontinuerligt. Præcis som en muskel. Det bemærker Louise også nu, hvor hverdagens travlhed har meldt sig.- ”Der er stadig rigtig god stemning og mange af de kommunikations-teknikker, som ledelsen har fået med sig fra forløbet, er blevet forankret i kulturen”, fortæller Louise. ”Men man kan godt mærke, at der i travlhed er en tendens til at falde tilbage i det gamle. Og det sker jo helt ubevidst, fordi det ikke bliver trænet. Hvis jeg skulle komme med en opfordring, så skulle de ledende revisorer og andre kulturbærere af den gamle kultur, også på seminar. Det ville gøre en kæmpe forskel. Når alt kommer til alt, så kan man altid blive bedre. Alle kan blive bedre. Men vi medarbejdere er som udgangspunkt over-raskede over, at det kunne lade sig gøre at skabe en positiv forandring så hurtigt. Men det kunne det.” Kommunikationsmæssigt har ledelsen hos EY med et kultur- og værdiseminar fra HUMI bevidst rykket sig væsentligt tættere på medarbejderne. De har taget ansvar med en bevidsthed om, at de selv skal sætte tonen for omgangs-formen og trivslen. At værdierne, integritet, samarbejde og respekt ikke kommer af sig selv, men at Better, i bogstaveligste forstand, begins with you.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram