Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Referencer og cases

   Kontakt os   
Værdiseminar
"De 2 kickstart dage var både lærerige og givtige for vores medarbejdere og os i ledelsen. Vi skabte fundamentet til god fælles opfølgning og vedholdenhed i den videre transformation af teamet. Jeg ser meget frem til rejsen sammen med dem.”"
Sanela Ljeskovica, fagchef for Beskæftigelse & Borgerservice, Fredericia Kommune
Fredericia kommune logo
Uddannelse
”Allerede efter første dag på uddannelsen, oplevede jeg en afdeling, der voksede sammen. Med Emotionel Intelligens kan vi hjælpe borgerne mere præcist og mere rigtigt, fordi vi har fået en dybere indsigt i hinanden og dermed en mere ensartet tilgang, som team
Gitte Fallentin, Aktivitets- & Rehabiliteringsleder, Vejen Kommune
Vejen Kommune logo
Uddannelse
”Fokus og fællesskab i gruppen og ro på det enkelte menneske er værdien af at uddanne medarbejdere indenfor NLP og EI."
Christian Dindler, Teamleder, Vandcenter Syd
VandCenter Syd Logo
Kulturmåling
"Medarbejderne oplever at blive hørt og anerkendt når de ser, at vi som ledelse sætter handling på de ’røde tråde."
Klavs C. Nielsen, Affaldschef Middelfart Kommune
Middelfart Kommune logo
Uddannelse og foredrag
HUMI’s evne til at kommunikere noget så kompliceret, som NLP på en enkel måde så alle forstår det, tager det ind og begynder at bruger det hjemme og på jobbet - og samtidigt giver hele organisationen lyst til at arbejde videre med NLP og HUMI.
Jens Haugaard, CEO, HYDAC A/S
Kulturmåling
Kurset med Per Poulsen på fire timer var nok til at vende min opgivenhed, irritation og vrede på arbejde til oprigtig nysgerrighed. Jeg fik hurtigt øje på, hvordan mine egne reaktioner og fastlåste opfattelser bidrager til en negativ stemning. De modeller, som Per underviser i, kombineret med hans åbne og humoristiske måde at formidle på, har mindet mig om, at jeg selv er herre over, hvad der får lov til at påvirke mig negativt, og at jeg ikke på forhånd kender facit på problemløsning. Det er noget, vi finder ud af i fællesskab. Efter kurset lagde vi en plan for, hvordan vi kommer videre med at forbedre samarbejdet, og vi er allerede i gang. Jeg håber kommunen vil bevilge en opfølgning med Per senere, for det er tid og penge, der er godt givet ud, for at sikre stabile og velfungerende teams.
 -Anette Hansen, sygeplejerske, Lyngby-Taarbæk kommune
Temadag
"Vi fik sammensat en dag, hvor vores TRIO fik arbejdet med det at kommunikere ærligt og konstruktivt med kollegaerne."
Ilse Salzmann, Plejecenterleder Virumgård
Arbejdsmiljøpakker - styrk nærværskulturen
Kulturmåling
I strongly believe that great team spirit and engaged people create a strong emotional link between people and our organization.
Thomas Träger, Country President, Schneider Electric

Vejen Kommune 

Udvikling af kultur, kulturtransformation ledelse, uddannelsesforløb, trivsel og arbejdsglæde.
Se alle resultater    

Middelfart Kommune  

Styrkelse af arbejdsmiljø, udvikling af kultur, kulturtransformation, trivsel, arbejdsglæde samt uddannelsesforløb.
Se alle resultater   

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Design og afvikling af arbejdsmiljøpakker med fokus på dialogbaseret teamlæring, nærværskultur og effektiv kommunikation.
Se alle resultater  

Fra mistrivsel til fællesskab og stærkere relationer

Hos Madservice Vejen var udfordringen at der siden fusionen til madservice for 12 år siden, eksisterede en kultur kendetegnet ved mistrivsel, konflikter og løbende sygemeldinger.  En stemning præget af usikkerhed, isolering i egne teams, ’bagtaleri’ og en for hård tone, resulterede i at der efter en længere periode med slukning af personalemæssige ’ildebrande’, skulle gøres […]

EY tager skridtet fra distanceret til nærværende ledelse

Efter forløbet oplevede jeg også, at andre ledere, end min nærmeste, talte til mig. Det var en rar oplevelse. Det er simple ting, men det virker jo bare. Man følte automatisk, at de var mere til stede blandt os...

Fælles uddannelse styrker faglighed, fællesskab og borger tryghed

Medarbejderne tilknyttet rehabiliteringen i Vejen Kommune oplever at uddannelsen i Emotionel Intelligens og NLP ikke blot har løftet fællesskabet og skabt tættere og dybere relationer til hinanden...

Summen af den samlede adfærd giver positive tal hos EY

“Hele partnergruppen har i dag et ensartet syn på, hvordan vi skal agere for at være en del af vores fællesskab, selv nu 4,5 år efter seminaret. Og det er en væsentlig faktor i forhold til, at vores forretning er gået så godt”...

Værdiseminar løfter stemningen i Odense Arrest

Den positive stemning bliver bemærket af både folk udefra og indefra. Elsebeth Bendiksen fortæller: “Vi får positive tilbagemeldinger fra vores kollegaer udefra, som hjælper os i huset, når vi har brug for ekstra hænder...

Kompetenceløft og stærkere teams, styrker borger tilfredshed

Allerede efter første dag på uddannelsen, oplevede jeg en afdeling, der voksede sammen og her, hvor vi er halvvejs i uddannelsen, oplever jeg, at vi med NLP og Emotionel Intelligens allerede nu kan hjælp...

Jens Haugaard, CEO, HYDAC A/S

HYDAC uddanner medarbejdere og ledere til livet "HUMI’s evne til at kommunikere noget så kompliceret,  som NLP på en enkel måde så alle forstår det, tager det ind og begynder at bruger det hjemme og på jobbet - giver hele organisationen lyst til at arbejde videre med NLP og HUMI." Jens Haugaard, CEO

Fra tal i et skema til konkret handling med kulturmåling

Der hersker ingen tvivl om, at vi har fået skabt klarhed og retning for vores ledelsesbeslutninger og handlinger. Pludselig giver det hele mening hos både ledelsen og medarbejdere – noget vi ikke tidligere har oplevet...

Mennesker og tal mødes på flere måder i EY kulturproces med HUMI

Topledelsen i EY Brian, Søren og Kenneth var i tæt samarbejde med HUMI, under den netop afsluttede første fase af deres kulturproces. Hermed følger en opsummering og refleksion, over den proces de har været igennem indtil nu. EY, er et af Danmarks største rådgivnings- og revisionsfirmaer. Deres vision er at blive den ”foretrukne medarbejder” på […]

Sådan vinder detailhandlen over nethandlen

Upåvirket af nethandel, byggekaos og manglende p-pladser i centrum, går det godt hos Antik Blå i Vintapperstrædet i hjertet af Odense. Ifølge ejer Charlotte Larsen, så handler det om mind-set og om at flytte fokus derhen, hvor der kan gøres noget – og gøre det sjovt. Herunder fortæller Charlotte om, hvordan mødet med Emotionel Intelligens […]

Ledelse og medarbejdere skaber i fællesskab den gode arbejdsdag

Med udgangspunkt i spørgsmålet, hvordan sikrer vi i fællesskab at hver dag bliver en god dag for os alle, havde ledelsen i Middelfart Affald og Genbrug inviteret alle medarbejdere til et 4 dages værdiseminar med konsulentfirmaet HUMI, for netop at sætte fokus på det emne. Et forløb der var planlagt som 4 halve dage, fordelt […]

Da Thomas Borum indtrådte som ny leder, havde han en stor udfordring foran sig.

Da markedschef, Thomas Borum, for 9 år siden indtrådte som ny leder i Servicecentret Erhverv – Region Syd, hos ALM. Brand, havde han en stor udfordring foran sig. Afdelingen og holdet var gennemsyret af dårlig stemning og individualister, som gik egne veje. Det gik hårdt ud over arbejdsglæden, som var dalende til et uacceptabelt niveau. […]

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram