Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Casehistorier og referencer
Mød vores samarbejdspartnere

 Kurset med Per Poulsen på fire timer var nok til at vende min opgivenhed, irritation og vrede på arbejde til oprigtig nysgerrighed. Jeg fik hurtigt øje på, hvordan mine egne reaktioner og fastlåste opfattelser bidrager til en negativ stemning. De modeller, som Per underviser i, kombineret med hans åbne og humoristiske måde at formidle på, har mindet mig om, at jeg selv er herre over, hvad der får lov til at påvirke mig negativt, og at jeg ikke på forhånd kender facit på problemløsning. Det er noget, vi finder ud af i fællesskab. Efter kurset lagde vi en plan for, hvordan vi kommer videre med at forbedre samarbejdet, og vi er allerede i gang. Jeg håber kommunen vil bevilge en opfølgning med Per senere, for det er tid og penge, der er godt givet ud, for at sikre stabile og velfungerende teams.
 -Anette Hansen, sygeplejerske, Lyngby-Taarbæk kommune
Uddannelse
”Fokus og fællesskab i gruppen og ro på det enkelte menneske er værdien af at uddanne medarbejdere indenfor NLP og EI."
Christian Dindler, Teamleder, Vandcenter Syd
VandCenter Syd Logo
Kulturmåling
"Medarbejderne oplever at blive hørt og anerkendt når de ser, at vi som ledelse sætter handling på de ’røde tråde."
Klavs C. Nielsen, Affaldschef Middelfart Kommune
Middelfart Kommune logo

Vejen Kommune 

Udvikling af kultur, kulturtransformation ledelse, uddannelsesforløb, trivsel og arbejdsglæde.
   Se alle resultater      >

Middelfart Kommune  

Styrkelse af arbejdsmiljø, udvikling af kultur, kulturtransformation, trivsel, arbejdsglæde samt uddannelsesforløb.
  Se alle resultater     >

Lyngby-Taarbæk Kommune 

Design og afvikling af arbejdsmiljøpakker med fokus på dialogbaseret teamlæring, nærværskultur og effektiv kommunikation.
  Se alle resultater    >

Fra mistrivsel til fællesskab og stærkere relationer

Hos Madservice Vejen var udfordringen at der siden fusionen til madservice for 12 år siden, eksisterede en kultur kendetegnet ved mistrivsel, konflikter og løbende sygemeldinger. En stemning præget af usikkerhed, isolering i egne teams, ’bagtaleri’ og en for hård tone, resulterede i at der efter en længere periode med slukning af personalemæssige ’ildebrande’, skulle gøres noget. Madservice Vejen havde brug for at få styrket og løftet kulturen og derved sikre et stærkere fællesskab og en stærkere ’vi’ følelse på tværs af teams.

Fælles uddannelse styrker faglighed, fællesskab og borger tryghed

Medarbejderne tilknyttet rehabiliteringen i Vejen Kommune oplever at uddannelsen i Emotionel Intelligens og NLP ikke blot har løftet fællesskabet og skabt tættere og dybere relationer til hinanden...

Værdiseminar løfter stemningen i Odense Arrest

Den positive stemning bliver bemærket af både folk udefra og indefra. Elsebeth Bendiksen fortæller: “Vi får positive tilbagemeldinger fra vores kollegaer udefra, som hjælper os i huset, når vi har brug for ekstra hænder...

Kompetenceløft og stærkere teams, styrker borger tilfredshed

Allerede efter første dag på uddannelsen, oplevede jeg en afdeling, der voksede sammen og her, hvor vi er halvvejs i uddannelsen, oplever jeg, at vi med NLP og Emotionel Intelligens allerede nu kan hjælp...

Fra tal i et skema til konkret handling med kulturmåling

Der hersker ingen tvivl om, at vi har fået skabt klarhed og retning for vores ledelsesbeslutninger og handlinger. Pludselig giver det hele mening hos både ledelsen og medarbejdere – noget vi ikke tidligere har oplevet...

Ledelse og medarbejdere skaber i fællesskab den gode arbejdsdag

Med udgangspunkt i spørgsmålet, hvordan sikrer vi i fællesskab at hver dag bliver en god dag for os alle, havde ledelsen i Middelfart Affald og Genbrug inviteret alle medarbejdere til et 4 dages værdiseminar med konsulentfirmaet HUMI, for netop at sætte fokus på det emne. Et forløb der var planlagt som 4 halve dage, fordelt […]

Værdiseminar
"De 2 kickstart dage var både lærerige og givtige for vores medarbejdere og os i ledelsen. Vi skabte fundamentet til god fælles opfølgning og vedholdenhed i den videre transformation af teamet. Jeg ser meget frem til rejsen sammen med dem.”"
Sanela Ljeskovica, fagchef for Beskæftigelse & Borgerservice, Fredericia Kommune
Fredericia kommune logo
Uddannelse
”Allerede efter første dag på uddannelsen, oplevede jeg en afdeling, der voksede sammen. Med Emotionel Intelligens kan vi hjælpe borgerne mere præcist og mere rigtigt, fordi vi har fået en dybere indsigt i hinanden og dermed en mere ensartet tilgang, som team
Gitte Fallentin, Aktivitets- & Rehabiliteringsleder, Vejen Kommune
Vejen Kommune logo
Temadag
"Vi fik sammensat en dag, hvor vores TRIO fik arbejdet med det at kommunikere ærligt og konstruktivt med kollegaerne."
Ilse Salzmann, Plejecenterleder Virumgård
Arbejdsmiljøpakker - styrk nærværskulturen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram