Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fra tal i et skema til konkret handling med kulturmåling

Claus Clemens Nielsen Middelfart Affald og Genbrug
Klavs C. Nielsen, Chef for Affald og Genbrug

Den traditionelle trivselsmåling kom ikke ind til sagens kerne

De tidligere trivselsmålinger med afkrydsning og tal viste os, at der var udfordringer, men var ikke effektive nok til at skabe fokus og handling. Vi fik tal på det hele og det var tydeligt, at vi skulle handle – men vi oplevede mange modstridende svar, der skabte usikkerhed om retning.

Det betyder, at vi som ledelse mister ledelsesterræn hvilket resulterer i, at medarbejderne mister modet og tilliden til os som ledelse.

”De traditionelle trivselsmålinger er svære at reagere på

Vi valgte den organiske kulturmåling, da vi som ledelse havde brug for ’nye øjne’ udefra. Vi havde brug for at få skabt en handlingsplan der klart viste os som ledelse hvor vi skulle sætte ind. Med den organiske kulturmåling fik vi sat effektiv og konkret handling på de traditionelle talmålinger og fik sam-tidig taget pulsen og handlet på de udfordringer der var i spil. En ekstern samarbejdspartner er vigtig, da vi som ledelse må erkende, at vi ofte er farvet af vaner og tidligere erfaringer.

”Trivselsmålingen viser flere ’udfordringer’ men ikke hvor der konkret og præcist skal sættes ind – og derved mister vi som ledelse momentum

Stort ejerskab hos medarbejdere og ledelse

Det er tydeligt, at vi med denne proces har opnået en ’anerkendende goodwill’ hos vores medarbejdere. Med-arbejderne har et langt større ejerskab for processen og de efterfølgende igangsatte handlinger. Medarbejderne har nu en forforståelse for og kan se, at vi som ledelse følger op med handlingsplaner på de ’røde tråde’ – de indsatsområder som de har set og givet udtryk for i processen. Det signalerer overfor medarbejderne en handlekraftig ledelse. Da med-arbejderne selv har været aktive med input i processen møder vi ingen modstand, da det er svært at afvise noget med-arbejderne selv er kommet frem med.

Det styrker og sikrer en hurtig og effektiv implementering efterfølgende.

”Medarbejderne oplever at blive hørt og anerkendt – når de ser, at vi som ledelse sætter handling på de ’røde tråde’- medarbejderne selv har nævnt og oplevet”

En simpel proces med høj kvalitet

Den organiske kulturmåling, har gjort det væsentlig lettere for os i ledelsen. I alle områder af Middelfart Affald og Genbrug – hos såvel skraldemænd, genbrugsstationer, administration og ledelse, oplever vi, at vi hurtigt og effektivt har været i stand til at reagere og sætte handling på tiltag, der styrker hverdagen og arbejdsglæden for såvel medarbejdere som ledelsen i Middelfart Affald og Genbrug.

Der er skabt mening og et fælles organisatorisk boost

Der hersker ingen tvivl om, at vi har fået skabt klarhed og retning for vores ledelsesbeslutninger og handlinger. Pludselig giver det hele mening hos både ledelsen og medarbejdere – noget vi ikke tidligere har oplevet ved de traditionelle målinger. Hos medarbejderne ser vi hvordan den dialog baserede og involverende tilgang øger deres forudsætninger og motivation for at skabe gode resultater. Det smitter af på os som ledelse – som ønsker i endnu større udstrækning, at være banner-førende og vise vejen for vores medarbejdere.

Den nye måling – med i den strategisk planlægning

På det strategiske plan ligger der en ledelsesopgave forude i forhold til at revurdere og planlægge fremtidens målinger i Middelfart Affald og Genbrug. De tiltag vi har igangsat og de resultater vi allerede nu har oplevet med den organiske kulturmåling – tegner til et spændende udviklingsforløb for såvel medarbejdere som ledelse. Vores vision er at blive Danmarks bedste arbejdsplads – og her ser vi den organiske kulturmåling som et naturligt redskab til at nå og fastholde den vision.

Relateret case

middelfart
Læs artiklen, hvordan ledelse og medarbejdere sammen skaber den gode arbejdsdag
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram