Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Ledelse og medarbejdere skaber i fællesskab den gode arbejdsdag

Claus Clemens Nielsen Middelfart Affald og Genbrug
Af Chef for affald og genbrug Klavs C. Nielsen og HUMI

Med udgangspunkt i spørgsmålet, hvordan sikrer vi i fællesskab at hver dag bliver en god dag for os alle, havde ledelsen i Middelfart Affald og Genbrug inviteret alle medarbejdere til et 4 dages værdiseminar med konsulentfirmaet HUMI, for netop at sætte fokus på det emne.

Et forløb der var planlagt som 4 halve dage, fordelt over 2 sammenhængende dage pr. uge, hvor medarbejderne på tværs af såvel arbejdsopgaver som kendskab til hinanden som kolleger, fik mulighed for, fokuseret at arbejde på at skabe det fundament, der fremadrettet skal være bærende for fællesskabet for ledelsen og medarbejderne i Middelfart Affald & Genbrug.

Det var en særdeles stolt og glad Affalds- og Genbrugschef der sidst på dag 4, kunne gøre status over et vellykket seminar.  Klavs Clemens Nielsen udtaler; 

”Det gør mig rigtig glad og stolt at se, hvor engageret medarbejderne gik ind i processen og gjorde det til deres egen.”

Gennem analyser, konsekvenser, visioner og handlinger blev de fremtidige værdier udarbejdet for både ledelse som medarbejdere. Værdier beskrevet som handlinger i hverdagen baseret på en vilje og et oprigtigt ønske om, at løfte og styrke fællesskabet – ikke mindst, at udvise godt kollegaskab hver dag, med tillid, ærlighed og respekt for hinanden i højsæde.

Det var med stor tilfredshed, at teamleder Karen Hansen igennem de 4 dage observerede nye sider af medarbejderne. 

”Jeg oplever, at medarbejdernes reaktion har været enorm positiv og den måde de nu begynder at tænke over deres kropssprog, deres indbyrdes kommunikation og påvirkning af hinanden, har været helt fantastisk.”, udtaler Karen Hansen.

For Mona Jørgensen, medarbejder på genbrugspladsen i Middelfart var oplevelsen meget positiv. 

”Jeg har taget meget med fra seminaret. Især er jeg nu mere opmærksom på at aflæse kropssprog – både på jobbet og privat. Og så har jeg taget det med, at er jeg i tvivl om jeg har forstået min kollega rigtig, så stiller jeg lige et opklarende spørgsmål, så jeg er sikker på, at jeg ikke har misforstået noget.”

At det gav mening for både ledelse og medarbejdere, er ifølge Poul Erik Fuglsang, Teamleder for Kørsels-teamet, en af de vigtigste årsager til værdiseminarets succes. 

”Medarbejdernes aktive deltagelse alle 4 dage vidner om, at HUMIs metode i forhold til tidligere kurser, har passet bedre til dem og deres dagligdag – de har sat ord på og det har givet mening for dem.”

Torben Enemark, medarbejder på VAD udtaler:

”Det er fedt, at der er blevet åbnet op for, at ledelsen vil høre hvordan vi tænker og føler, at vi har fået lov til at sige vores mening.”

Om procesforløbet de 4 dage udtaler Martin Andersen fra Kørselsteamet;

”Jeg oplever, at vi er på rette vej, og der er allerede sket ændringer siden seminaret. Folk er gladere, fællesskabet er blevet bedre, vi taler mere sammen på tværs og der er bare en bedre stemning generelt.”

For Martin Andersen handler det også meget om kommunikation. ”Vi skal huske at kommunikere og sige tingene som de er – både fra medarbejdere til ledelse men også ledelsen til medarbejdere.”

At der er skabt fælles fodslag og retning for fællesskabet i Middelfart Affald & Genbrug hersker der ingen tvivl om. Morten Bang-Møller, administrationsmedarbejder i Affald & Genbrug udtaler; 

”Det er dejligt at se, hvordan vi alle på tværs af administration, pladsfolk, skraldemænd, ledelse, er så enige om, hvad der skal til for at sikre fællesskabet. Personligt har jeg efter seminaret, endnu mere respekt for mine kollegers arbejde på tværs.”

Der er med helt konkrete ord, skabt et stærkt fundament for fælles – og kollegaskabet i Middelfart Affald & Genbrug, præget af stor faglig stolthed, professionalisme, rummelighed og respekt for den enkelte.

Om end grundstenen er lagt for et stærkt fællesskab, er der samtidig en fælles forståelse for og vilje til, at alle trækker i arbejdstøjet og sikrer, at de aftalte værdier efterleves i hverdagen.

Relaterede cases

Læs - Fra tal i en skema til konkret handling
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram