Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Integrer teambuilding med kulturarbejde, kompetenceløft 
og trivsel - i samarbejde med GoSail

Samarbejdet med GoSail skaber den synergi som optimerer jeres investering af tid og økonomi

Kontakt os på 22161200

GoSail og HUMI har en fælles passion for udvikling af mennesker og relationer fordi vi tror på at det gør en forskel for succes.

I en verden, hvor sammenhold, samarbejde og kommunikation er afgørende for virksomheders succes, er det mere end nogensinde relevant at kombinere teambuilding aktiviteter med udvikling af den enkeltes kompetencer og en styrkelse af kulturen og fællesskabet. Men hvad indebærer udvikling af personlige kompetencer, kommunikationskompetencer og evnen til at skabe stærke relationer egentlig?

Den helt essentielle udvikling af de bløde områder handler om en række målrettede aktiviteter, der er skræddersyet til at styrke den enkelte medarbejder og medarbejderens evne til at skabe stærke bånd (relationer) med andre. De virksomheder der formår det har den stærkeste magnetisme på gode medarbejdere, som de kan fastholde mens de tiltrækker flere kompetente profiler.
Samarbejde med GoSail og HUMI

Hvad giver det at udvikle de personlige kompetencer og hvorfor er det vigtigt?

1. Forbedret samarbejde
Ved at styrke de personlige kompetencer lærer medarbejderne at samarbejde mere effektivt. De bliver bekendt med hinandens styrker og svagheder, hvilket fører til bedre samarbejde i det daglige arbejde.

2. Øget produktivitet
Et velfungerende team fører til højere produktivitet. Medarbejdere, der forstår hinandens typer og arbejdsstile, kan nemmere dele opgaver og nå målene hurtigere.
 
3. Styrket teamånd
Der er stærkere tillidsbånd der opstår når medarbejdere kender sig selv og hinanden bedre, hvilket skaber en følelse af fællesskab og tilhørsforhold. Medarbejdere, der føler sig som en del af et team, er mere motiverede og engagerede i deres arbejde, hvilket resultere i at de arbejder mere effektivt og bliver længere i organisationen.

4. Bedre kommunikation
Effektive udviklingsaktiviteter på det personlige og menneskelige område fremmer åben kommunikation mellem medarbejdere. Dette fører til bedre forståelse og færre misforståelser i arbejdsprocessen. Her bliver konflikter til læring.

Lad teambuilding oplevelser styrke integrationen af de vigtigste kompetencer i din organisation.

Effektive menneskelige indsigter og personlige kompetencer fremmer den åbne dialog i hverdagen. Brug teambuilding aktiviteter til at styrke anvendelsen yderligere og dermed få et stærkere udbytte af din investering i din vigtigste ressource.

For at opnå en solid forankring i dit team eller din afdeling, så du kan maksimere effekten af jeres kompetenceløft, samarbejder HUMI med vores kompetente samarbejdspartner GoSail. 

GoSails mission er at forbedre evnen til kommunikation og samarbejde ved at skabe unikke oplevelser, hvor bådene fungerer som et flydende kommunikationslaboratorium.
Sammen med jer tilpasser vi forløbet så det matcher jeres mål, budget og tidsplan. 
Forløbet vil være en blanding af teori, praksis, evaluering, implementering og opfølgning.
Kontakt os for mere information
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram