Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Da Thomas Borum indtrådte som ny leder, havde han en stor udfordring foran sig.

Thomas Borum Alm Brand
Af Thomas Borum og HUMI


Da markedschef, Thomas Borum, for 9 år siden indtrådte som ny leder i Servicecentret Erhverv – Region Syd, hos ALM. Brand, havde han en stor udfordring foran sig. Afdelingen og holdet var gennemsyret af dårlig stemning og individualister, som gik egne veje. Det gik hårdt ud over arbejdsglæden, som var dalende til et uacceptabelt niveau. En rekordlav tilfredshedsmåling og et sommerhusophold satte et markant punktum for det hold der, i koncernen dengang, var kendt som Team Negativ.

Sammen med 18 erhvervsassurandører, og en konsulent fra HUMI, tog Thomas Borum i sommerhus, hvor et todages kulturseminar dannede rammerne for en varig kultur-forandring i afdelingen.

– “Vi tog i sommerhus i to dage, og det er stadig noget, som vi snakker om i koncernen den dag i dag. Selvom det er snart seks år siden, så er de to dage nogle dage, som vi alle husker”, fortæller Thomas Borum. “Når jeg husker tilbage til tiden inden, så husker jeg, at der var rigtig dårlig stemning. Det var helt skidt. Som ny leder var jeg, på det tidspunkt, i et 1:1 coachforløb med Per Poulsen fra HUMI, og i den forbindelse spurgte jeg om hjælp til at komme den dårlige stemning til livs. Jeg var stålfast på at skabe et arbejdsmiljø, hvor høj performance går hånd i hånd med høj arbejdsglæde. Det var mit mål”.

I sommerhuset gennemgik daværende regionsdirektør og Thomas Borum, som noget af det første, den negative tilfredshedsmåling, og konsulenten fra HUMI gennemgik, hvilken effekt et negativt livssyn har på en selv og sine omgivelser. Thomas fortæller:

– “Den første dag handlede om at få italesat, hvordan vi i afdelingen ønskede at blive oplevet af andre, og hvordan vi rent faktisk blev oplevet. Da vi i fællesskab gennemgik tilfredshedsmålingen, var det et stort chok for alle, at tilbagemeldingerne var så negative. Sådan var der jo ingen, som ønskede at blive oplevet. Derfra kunne vi komme videre.”

På dag to fik holdet sat ord på, hvordan de ønskede at blive oplevet tre måneder ud i fremtiden, af kolleger, familie, ledelse og interessenter. De fik samtidig redskaber til at realisere deres vision om at gå fra Team Negativ til Team Positiv. Det blev til holdets nye Grundlov.

Grundloven og “nye briller”

I fællesskab udviklede holdet en udførlig liste med et nyt værdisæt, der skulle fungere som Team Positivs Grundlov. Det involverede bl.a. et sæt “nye briller”.

– “Sammen med HUMI startede vi med at tage fat i ting, som vi kunne ændre på den korte bane. De lavthængende frugter. Her var et af punkterne, at vi skulle se verden igennem nye briller. Vi blev enige om, at vi skulle kigge indad og droppe den holdning, at det er alle andres skyld. Vi skulle tage Ja-hatten på, tale med hinanden i stedet for om hinanden og i øvrigt udvise positivitet. Det var ikke nok at sige “jeg er positiv”, vi skulle vise det”, forklarer Thomas Borum. “Alle tog ejerskab, og vi begyndte at omtale os selv som Team Positiv. Vi var Team Positiv”.

At de to dage i sommerhus havde en afgørende effekt for holdet som helhed, er der ingen tvivl om. Thomas Borum understreger dog, at det både var ham og de 18 assurandører, som han havde under sig på det tidspunkt, der skulle ændre sig for at få genopbygget tilliden.

– “Det er vigtigt for mig at sige, at jeg også selv ændrede mig i processen. Assurandørerne ændrede sig, og jeg ændrede mig. Jeg er med tiden blevet opmærksom på at tage tingene i opløb og tage fat, lige så snart, at jeg kan mærke, at der er nogen, som ikke har det godt. Jeg har fået en forståelse for, at det kan man nødvendigvis ikke selv se. Holdet er også blevet gode til at være opmærksomme på hinanden. Og det bidrager til den fælles arbejdsglæde. For arbejdsglæde er jo ikke ledelsesskabt, men noget vi på holdet skaber i fællesskab”, siger Thomas Borum.

Arbejdsglæde frem for alt

Den høje arbejdsglæde i Thomas Borums afdeling har resulteret i færre stillingsopslag og flere henvendelser udefra. Hvor ingen før havde lyst til at komme til Erhverv, kommer nye medarbejdere nu af sig selv.

– ”Jeg har ikke lavet et stillingsopslag i tre år. Vores kultur-ændring har været så markant, at vores case hele tiden bliver taget frem. Nu er vi kendt for at være et højt performende hold med høj arbejdsglæde. Vi får mange henvendelser fra folk udefra, som gerne vil være en del af vores kultur”, fortæller Thomas Borum. “Da jeg i sin tid fortalte min daværende direktør, at nu skulle arbejdsglæde stå som det øverste mål, sagde han: “Tør du godt det?” – “og JA, det turde jeg godt, for det er det vigtigste”. Han fortsætter: “Hvis man ikke står op om morgenen og tænker YES, nu skal jeg på arbejde hos ALM. Brand, så kan vi heller ikke skabe resultater”, fortæller Thomas Borum.

Arbejdsglæde er en værdi, som Thomas Borum ikke går på kompromis med. Han sætter en ære i at sætte det helt rigtige hold.

– “Man får de medarbejdere, som man fortjener. Det er holdet, som skaber resultaterne. Derfor er det vigtigt for mig, at det rigtige hold er sat. At man bidrager positivt uagtet salgstal. Det nytter ikke noget, at man har gode salgstal og performer godt, hvis man er ubehagelig at være sammen med”, fortæller Thomas ærligt.

Nu seks år senere har erhvervsholdet i Region Syd, siden de to dage i sommerhus med HUMI, været et af de bedst performende erhvervshold hos ALM. Brand.

– “Vi har seks erhvervshold i alt i koncernen og de to dage i sommerhus for nu snart seks år siden, har vi ligget nummer 1 eller 2 målt på arbejdsglæde, performance og kunde-tilfredshed”, fortæller Thomas Borum. “Mit mål, som leder, var at skabe det bedst performende hold med den højeste arbejdsglæde. Og det synes jeg i fællesskab, at vi er lykkedes med”, afslutter Thomas Borum.

Siden dette interview er Thomas Borum igen blevet kåret som årets chef i Erhverv og Landbrug, Alm. Brand, målt ud fra kundetilfredshed, medarbejdertilfredshed og performance.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram