Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fra mistrivsel til fællesskab og stærkere relationer

Hos Madservice Vejen var udfordringen at der siden fusionen til madservice for 12 år siden, eksisterede en kultur kendetegnet ved mistrivsel, konflikter og løbende sygemeldinger. 

En stemning præget af usikkerhed, isolering i egne teams, ’bagtaleri’ og en for hård tone, resulterede i at der efter en længere periode med slukning af personalemæssige ’ildebrande’, skulle gøres noget. Madservice Vejen havde brug for at få styrket og løftet kulturen og derved sikre et stærkere fællesskab og en stærkere ’vi’ følelse på tværs af teams.

Handling

- Daglig leder, Sandra Møller Juhl, udtaler ”Det var tydeligt at vi var nået dertil, hvor vi var nødt til handle. Al min tid til personaleledelse gik med at ’reparere’ kollegiale relationer og konflikthåndtering. Jeg havde brug for en løsning, hvor jeg fik mere tid til fremadrettet ledelse og udvikling.”

Flere gange tidligere, havde ledelsen forsøgt at løse uenigheder og løfte arbejdsglæden, forsøg der virkede kortvarigt, hvorefter den dårlige stemning igen var tilbage.

- Vi forsøgte uden held og det kulminerede for os, da de nye medarbejdere, efter at have været hos os i kort tid, var klar til ar rejse igen på grund af den dårlige tone, fortæller Gertrud Kathrine Sørensen, gruppeleder.

Det var en tid, hvor langt de fleste medarbejdere oplevede at passe sit eget, holdt sig uden for kollegiale tvister og blot koncentrere sig om de faste daglige opgaver med minimal hjælp og støtte på tværs.

"Man skulle passe på hvad man sagde, og der var nogen man ikke rigtig kunne tale med." 

Charlotte Jensen, ernæringsassistent.

Løsning

Første step var at få etableret et status billede af omfanget af mistrivslen. I individuelle fortrolige interviews satte alle medarbejdere ord på deres oplevelse af kollegaskabet i Madservice Vejen. På baggrund af indsigten fra interviewene blev der planlagt 2 seminardage med fokus på at skabe et stærkt fælles fundament og ejerskabsfølelse hos alle medarbejdere.

Der skulle skabes en vilje og en lyst, hos hver enkelt medarbejder, til at styrke det gode samarbejde og at gøre det bedre i fællesskabet. De 2 dage blev afholdt med 2 ugers mellemrum, så der var tid til at tage læring fra dag 1 videre med til dag 2.

- Allerede efter dag 1 var vi rigtig gode til at hilse på hinanden på tværs af teams. På de 2 dage lærte jeg flere af mine kolleger bedre at kende. Tror mange var overrasket over, hvor ’hårdt’ det var at arbejde med sig selv. Det var grænseoverskridende på en fed måde, siger Jane Birk Nielsen, ernæringsassistent.

Resultat

På dag to, blev kollegaloven udarbejdet, som en definition på, hvad godt kollegaskab er i Madservice Vejen. En kollegalov, der understreger vigtigheden af at ville hinanden det bedste og som et ’dialogredskab’ der understøtter såvel ledelse som medarbejdere i at sikre trivslen og arbejdsglæden i hverdagen. Samtidig er kollegaloven blevet et aktivt redskab til både at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

- I dag er vi kommet et godt skridt videre og vi taler ordentligt til hinanden ud fra kollegaloven, nævner Charlotte Jensen.

"Der er helt sikkert flere der har fået en 'øjenåbner' og har lært at kommunikere og samarbejde mere åbent. Flere er helt klart blevet gladere!" 

Jane Birk Nielsen, ernæringsassistent.

Modstand mod forandring – hårdt men godt!

Der er ingen tvivl om at alle i Madservice Vejen har oplevet at processen har været hård men god.
- Der skulle arbejdes mellem dag 1 og dag 2 og jeg skulle sammen med Gertrud virkelig være på, og vise medarbejderne at vi, som ledelse, ville det her, konkluderer Sandra Møller Juhl, daglig leder.

Det er altid svært med forandring og Madservice Vejen har ikke været nogen undtagelse. Nogen skal tillære nye kompetencer og andre skal styrkes i at stå mere ved sig selv. I dag forstår medarbejderne at vi alle ser verden forskelligt. Før var ’verden’ enten sort eller hvid. De har lært hvor vigtigt det er, hvordan vi taler til og med hinanden og at der er flere måder at sige tingene på.

- Og der var flere der brugte tiden mellem dag 1 og 2 til at kigge forbi kontoret og få sat ord på deres oplevelser, også deres tilfredshed med at arbejde i Madservice Vejen, siger Sandra Møller Juhl.

Er vi i mål?

Det var vigtigt at vi fik en proces, som vi selv efterfølgende kunne drible med og det således ikke ’bare’ blev 2 isolerede seminardage. Vi har alle både bevidst og ubevidst fået nogle værktøjer til at turde sige ting til hinanden også det der er svært.
- Det er vigtigt at vi fortsætter med at have fokus på vores fællesskab og at vi, som ledelse, prioriterer dette arbejde, siger Sandra Møller Juhl.

- Det er noget af det mest positive jeg har oplevet, selv om det har været hårdt, udtaler Charlotte Jensen.

"Vi bruger nogle timer om ugen til at holde gryden i kog. Det er dejligt at bruge tiden på noget positivt, der understøtter kollegaloven og som kommer til udtryk i hverdagen med en god stemning og en oplevelse af at medarbejderne hjælper hinanden." 

Gertrud Kathrine Sørensen, gruppeleder.

Bedre tid til udvikling af Madservice Vejen?

At vores fælles fundament er styrket og medarbejderne oplever en bedre trivsel betyder at jeg oplever at vi arbejder mere effektivt.

- Vi har fået et godt basis fundament at arbejde videre med. En base med fokus på kommunikation og indsigt i os selv og hinanden. Vores kollegalov hjælper os alle og nye medarbejdere til at udvikle os i jobbet, hvilket understøtter vores ønske om at levere kvalitetsmad til plejecentre og borgere i Vejen Kommune. Det er vores forpligtelse, afslutter Sandra Møller Juhl.

Fra mistrivsel til stærkere relationer
Sandra Møller Juhl og Gertrud Kathrine Sørensen

Fakta

Madservice Vejen er leverandør af mad til alle plejecentre i Vejen Kommune og visiterede borgere i eget hjem. Køkkenet tilbereder mad til omkring 750 borgere hver dag. Bag Madservice Vejen står 30 medarbejdere, en gruppeleder og en daglig leder, der sætter en ære i at levere mad af høj kvalitet.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram