Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Værdiseminar løfter stemningen i Odense Arrest

Elsebeth Bendiksen


Et værdigrundlag kan være godt. Men for at værdierne skal efterleves og blive en del af hverdagen, kræver det ejer-skab og medarbejderinddragelse. Sådan lyder budskabet fra enhedschef i Odense Arrest, Elsebeth Bendiksen.

En 10 år gammel værdiplakat på døren og en medarbejder-kultur præget af dårlig stemning, brokkeri og højt sygefravær, var Elsebeth Bendiksens udgangspunkt, da hun blev ansat som enhedschef i Odense Arrest. Det blev starten på en lang proces, som kulminerede i et todages værdiseminar med konsulentfirmaet HUMI. Et seminar, som havde til formål at skabe nogle nye værdier, hvor medarbejderne selv kom på banen. Som resultat af en større reorganisering i Kriminal-forsorgen, besparelser og mangel på fængselsbetjente, var arbejdskulturen i Odense Arrest presset på flere fronter.

Arbejdsmiljøet internt var elendigt og trivselsmålingerne helt i bund. Elsebeth Bendiksen forklarer: – “Da jeg kom ind i afdelingen, havde der ikke været et personalemøde i 2 år. Der var en rigtig dårlig tone personalet imellem. Medarbejderne var pressede, og de manglede et fælles afsæt for, hvordan vi egentligt gerne ville være sammen om arbejdsopgaverne. Mine medarbejdere kunne ikke holde ud at høre på hinanden, og flere var klar til at sige op på grund af den dårlige tone. Vi blev simpelthen nødt til at tage et skridt henimod en større kulturændring og få samlet personalegruppen”.

Det logiske næste skridt

Det blev til et større forarbejde, hvor Elsebeth Bendiksen teamede op med både tillidsrepræsentanten og arbejds-miljørepræsentanten for at tilrettelægge et forløb, som skulle samle personalet, kulturen og forbedre arbejdsmiljøet. – “Vi gjorde os mange overvejelser omkring værdi-seminaret. Vi havde da øjeblikke, hvor vi var i tvivl, om det kunne lade sig gøre” fortæller daværende tillidsrepræsentant Pia Terndrup, som har været ansat i Odense Arrest i 18 år. -“For stemningen var op ad bakke, og der var enkelte medarbejdere, som var meget negative, men de fleste var med på den.

Få forsøgte at sætte en dagsorden på selve seminaret, men der blev arbejdet professionelt med at håndtere den modstand, og det var to konstruktive dage, hvor modstanden stille og roligt blødte op, fordi vi var sammen om noget i fællesskabet”, fortæller Pia Terndrup. – “Vi var ret overbevist om, at det var det eneste rigtige, tilføjer Elsebeth Bendiksen. Vi havde brug for at få i tale sat stemningen, hvordan vi overholder aftaler, regelsæt og hverdagsudfordringer. Til det havde vi brug for en fælles platform og et helt nyt værdigrundlag, som vi kunne tage de her snakke ud fra.

Og det fik vi på seminaret”. – “Ja, og så fik vi i positivt fællesskab fokus på de ting, som vi kan ændre. Lad os få problemerne derhen, hvor de hører til, for vi kan ikke ændre på ting, som bliver besluttet oppe fra”, fortæller Pia Terndrup.

Ingen er kaldt til orden

Efter værdiseminaret blev de gamle plakater smidt ud, og der blev trykt nye plakater til væggene i Odense Arrest. – ”Vi har fået trykt plakater med vores nye værdisæt, som på seminaret blev udarbejdet af personalegruppen, fortæller Elsebeth. ”De minder os om, hvordan vi gerne vil behandle hinanden”.- “Vi har aftalt, at vi vil være den bedste version af os selv. Vi vil være hjælpsomme og gøre en forskel og vil interessere os for hinanden. Vi vil yde det, der skal til. Det er medarbejdernes egne ord, det er deres værdier. Og det vil vi, som ledelse, understøtte”, fortæller Elsebeth Bendiksen. – “Det værdisæt, som jeg blev mødt med i sin tid, var dels et forældet værdisæt, som slet ikke blev levet i kulturen. Dels havde ingen af med-arbejderne ejerskab på værdierne, og ingen interesserede sig for dem. På grund af udskiftning i personalegruppen igennem årene, havde langt størstedelen af mine medarbejdere heller ikke været med til at sætte ord på det gamle værdisæt” fortæller Elsebeth Bendiksen. Det har vi nu, med seminaret og det har helt klart gjort en forskel og rykket os. Indtil videre har jeg endnu ikke haft brug for at kalde nogen til orden, og selv om vi stadig kæmper med underbemanding er stemningen positiv”, siger hun.

Det har løftet stemningen

Den positive stemning bliver bemærket af både folk udefra og indefra. Elsebeth Bendiksen fortæller: “Vi får positive tilbagemeldinger fra vores kollegaer udefra, som hjælper os i huset, når vi har brug for ekstra hænder. De giver udtryk for, at det er et dejligt hus at komme ind i. Her for nogle dage siden fik jeg faktisk en mail fra en kollega udefra, der havde hjulpet med at dække en vagt. I brevet stod, at det havde været en rigtig rar oplevelse, og at vedkommende gerne ville komme igen. – “Vi har også fremlagt vores værdiarbejde for Område-ledelsen, som dækker alle former for tjenestesteder, fængsler og arrest-huse. De ville gerne høre om, hvordan vi har formået at ændre på vores kultur”, fortæller Pia Terndrup.

Til spørgsmålet om den positive stemning kan mærkes af de indsatte, svarer Elsebeth Bendiksen prompte: “Det er jeg sikker på, at de kan”, og fortsætter: “Vi havde et tilfælde, lige da vi er kommet tilbage fra seminaret, hvor en indsat spørger vores chef om, hvad vi har lavet… og han svarer, at vi har været på et todages seminar, hvortil den indsatte siger: “Nåh, det skulle I da have været noget før, for det har da godt nok løftet stemningen herinde”. “Så det er jeg sikker på, at de kan”. “På seminaret blev vi enige om, at vi skulle blive bedre sammen, og hvordan blev vi så det? Det har vores værdi-seminar været en milepæl i forhold til. Vi fik hjælp til at facilitere processen, og fik på den måde i fællesskab ud-arbejdet vores værdigrundlag, som alle står bag fra dag et. Det, at medarbejderne virkelig blev inddraget, har givet et ejerskab. Skiftet i stemningen var markant efter de to dage, og det gælder faktisk stadigvæk, nu her otte måneder senere”, afslutter Elsebeth Bendiksen.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram