Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

VITALISERENDE KOMMUNIKATION  

STYRK TRIVSLEN, ARBEJDSGLÆDEN OG DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ 
Vitaliserende Kommunikation er en uddannelse inden for menneskelig indsigt, selvindsigt, personlig ledelse og kommunikation for den enkelte fagprofessionelle. Uddannelsen er designet med det formål at styrke den faglige og personlige påvirkning i relationen i kollegafællesskabet og til de ældre beboere/borgere og de pårørende. 
    Kontakt os  2216 1200    

Hvad er Vitaliserende Kommunikation?

Hør Per Poulsen, der har designet uddannelsen, fortælle, hvilke indsigter og kompetenceløft medarbejdere og ledere opnår.

Per har ligeledes undervist +300 medarbejdere og ledere der deltog i projekt Drømmekommune. 
https://youtu.be/-EgQ3FuW65s

Udbytte af 2 dages uddannelsesforløb

Stærkere medarbejdere 

Den enkelte medarbejder oplever at få mere selvindsigt, flere værktøjer til at håndtere de forskellige opgaver og situationer i hverdagen og samtidig en stærkere positiv påvirkningskraft, af sig selv og videre ud til kollegerne.

Stærkere kollegaskab 

Summen af medarbejdernes forstærkede ressourcer og deres nye relationskompetencer styrker deres fællesskab i hverdagen med oplevelser af fornyet energi på omsorgskontoen for både kolleger og de ældre.

Øget psykologisk tryghed 

Det er tydeligt, hvordan den enkeltes mentale overskud, kollegarelationen og fællesskabet er styrket, hvorved det psykiske arbejdsmiljø og den psykologiske tryghed i hverdagen er løftet.

Stærkere ældre - borgere/beboere 

De ældre oplever at de vitaliserende relationer med ældreområdets medarbejdere styrker livskvaliteten i hverdagen. Tilgangen vitaliserer dem direkte og medarbejdernes positive påvirkning smitter de ældre.

Stærkere relation til de pårørende 

Medarbejderne udtrykker at de nemmere kan hjælpe de borgere/ beboere der har det svært. Det smitter positivt af og de oplever bedre dialoger med de pårørende og de har nemmere ved at involvere dem i hverdagen.

Øget tiltrækning af kompetent arbejdskraft 

Uddannelsen i tæt samspil med en helhedsorienteret indsats, bidrager til en øget tiltrækning af kompetent fagprofessionelle, der ønsker at være en del af et fællesskab, der forebygger omsorgstræthed og følelsesmæssige belastninger.
Hør podcast med Sophia, der deler værdifuld indsigt i, hvordan vitaliserende kommunikation på kort tid har transformeret både arbejdsmiljø og relationer på tværs af organisationen. Ved at give medarbejderne frihed til at handle og tage initiativ, skaber Sophia et trygt miljø for sine medarbejdere.
>   Læs mere  
Når medarbejderne føler sig værdsat, kan jeg se at de vokser. De bliver gladere, har mere overskud og er i stand til at løse flere problemstillinger selv, hvilket giver dem øget energi og glæde. Samtidig med får jeg frigivet tid fra akutte opgaver til mere udviklende og nærværende ledelse.
- Afdelingssygeplejerske Sophia Mugelli, Rygårdcentret
"Vi har fået et fælles sprog og en større forståelse for hinandens arbejde. Dørene mellem afdelingerne er blevet lettere at åbne, og vi støtter og inspirerer hinanden på en helt ny måde. Vi er blevet bedre til at inddrage borgerne og deres pårørende i beslutningsprocessen, hvilket har ført til mere tillid og tryghed hos alle parter."
- Centersygeplejerske Maria Kremmer, Fjordly Plejehjem, Kerteminde Kommune
Mød Maria, der fortæller hvordan Vitaliserende Kommunikation har givet en helt ny tilgang til sygeplejen. 
>   Læs mere  
Vitaliserende kommunikation, har elementer fra noget vi kender men samlet er det at betragte som en hel ny tilgang til den syge ældre. Jeg er fortsat høj efter uddannelsen og jeg tror på at dette kan være en af løsningerne på de udfordringer vi står med i ældreplejen.
- Forstander Berit Kronby, Rygårdcentret, Gentofte Kommune

Nysgerrig på at høre mere om 
Vitaliserende Kommunikation? 

     Book et uforpligtende møde    
Efter uddannelsen taler jeg med en beboer der har demens og som har et begrænset sprog, så det er svært at vide, hvad hun taler om. Jeg fik gjort samtalen længere end jeg plejer, ved at at spejle hendes kropssprog og det var tydeligt at hun følte sig forstået.
- Afdelingsleder Judith Høgh, Svanelundsbakken, Hjørring Kommune

Projekt Drømmekommune

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Ældre Sagen, som har initieret projekt ”Drømmekommune”.  Et projekt der i samarbejde med en gruppe ambitiøse kommuner har ønsket at styrke livskvaliteten for den enkelte ældre.

Projekt Drømmekommune har været gennemført i perioden 2021 - 2023.
Drømmekommune - HUMI
Drømmesamtaler er udviklet af Ældre Sagen som led i initiativet Drømmekommuner. Drømmesamtaler understøtter integrationen af de personlige, kommunikative og relationsmæssige kompetencer i hverdagen.
Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger på kurset fra både ledere og medarbejdere, og den største blåstempling er næsten, at flere af deltager kommunerne har valgt at gå videre med mere selv. Alt sammen i sidste ende til glæde og gavn for de ældre, som modtager hjælp.
- Projektleder Signe Mathilde Dalsgård, Ældre Sagen

Videoer og referencer fra Projekt Drømmekommune

Gentofte Kommune
Videoen er produceret af og tilhører Ældre Sagen 
- Områdeleder Helle Bülow, Slagelse Kommune
Kerteminde Kommune
Videoen er produceret af og tilhører Ældre Sagen
Slagelse Kommune
Videoen er produceret af og tilhører Ældre Sagen

Se hvem der allerede har gennemført Vitaliserende Kommunikation

Projekt Drømmekommune
NLP og emotionel intelligens
Vejen Kommune
Artikler og inspiration
Februar 2023
Relationer er afgørende i ældreplejen!
Sundhedsstyrelsen understøtter og sætter fokus på at stærke relationer er afgørende for en god og værdig pleje. 
Fællesskab og trivselLæs undersøgelsen             >
Februar 2023
Artikel fra Erhverv+, Fyens Stiftstidende 
I artiklen bliver det beskrevet, hvordan det at tage ansvar for egen udvikling er vejen til øget vitalisering for både dig selv, dine kolleger og hvis du arbejder indenfor plejeområdet, de ældre borgere/beboere.
Læs artiklen              >
November 2022
Glade medarbejdere - top 5!
Top 5 over hvordan organisationer skaber glade medarbejdere. Fokus på glade medarbejdere har aldrig været større i en tid, hvor mange oplever at arbejdsglæden, trivslen og fællesskabet er under pres.
medarbejdere faglighed og fællesskab med emotionel intelligens og nlpLæs artiklen             >
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram