Mit login
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Skab en sund trivsel i din organisation

Vitaliserende 
kommunikation  

>    Kontakt os  22161200

Vitaliserende kommunikation - en enkel vej til at styrke hele ældreområdet 

En 2 dages uddannelse designet med det formål at styrke den faglige og personlige påvirkning båret af tillid og nærvær i kollega- og borgerrelationen. 

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med Ældre Sagen.

Ældre Sagen har initieret projekt ”Drømmekommune”. Et projekt der i samarbejde med en gruppe ambitiøse kommuner har ønsket at styrke livskvaliteten for den enkelte ældre.
Kontakt os for et møde      >

Stærkere medarbejdere 

Den enkelte medarbejder oplever at få mere selvindsigt, flere værktøjer til at håndtere de forskellige opgaver og situationer i hverdagen og samtidig en stærkere positiv påvirkningskraft, af sig selv og videre ud til kollegerne.

Stærkere kollegaskab 

Summen af medarbejdernes forstærkede ressourcer og deres nye relationskompetencer styrker deres fællesskab i hverdagen med oplevelser af fornyet energi på omsorgskontoen for både kolleger og de ældre.

Stærkere ældre 

De ældre oplever at de vitaliserende relationer med ældreområdets medarbejdere styrker livskvaliteten i hverdagen. Tilgangen vitaliserer dem direkte og medarbejdernes positive påvirkning smitter de ældre.
Vi har fået så mange positive tilbagemeldinger på kurset fra både ledere og medarbejdere, og den største blåstempling er næsten, at flere af deltagerkommunerne har valgt at gå videre med mere selv. Alt sammen i sidste ende til glæde og gavn for de ældre, som modtager hjælp.
- Projektleder Signe Mathilde Dalsgård, Ældre Sagen
Drømmesamtaler - Gentofte Kommune

Opbygning af uddannelsen

De 2 dage er bygget op omkring 4 temaer:
  • Menneskelig indsigt og psykolog
  • Opbygning af tillid og tillidsbroer
  • Nærværende positiv påvirkning
  • Aktivering af borger-ressourcer
Uddannelsen er tilrettelagt med 1/3 i plenum og 2/3 gruppeøvelser, hvor deltagerne løbende får sparring og feedback fra underviser og de øvrige deltagere. 

Undervisning:
Begge dage fra kl. 08.00-16.00

Holdstørrelse:
Der kan tilmeldes 16 deltagere pr. uddannelseshold.
Gruppeøvelser:
Alle øvelser er designet til at træne med kolleger og borgere, hvilket giver deltagerne god mulighed for at prøve øvelser og læring af i praksis.

Derudover udleveres en række træningsøvelser, som deltagerne kan træne mellem dag 1 og dag 2 og efter endt uddannelsesforløb.

Alle præsentationer, faciliterede dialoger, øvelser og praksis sparringer arbejder gennem emotionel intelligens med ekstra læringsdybde. Dette sikrer en højere grad af reel praksisanvendelse i umiddelbar forlængelse af dag 1 og som styrkes efter dag 2.
Drømmesamtaler - Kerteminde Kommune
Drømmesamtaler - Slagelse Kommune

Kommuner, der har valgt Vitaliserende Kommunikation

Vitaliserende kommunikation, har elementer fra noget vi kender men samlet er det at betragte som en hel ny tilgang til den syge ældre. Jeg er fortsat høj efter uddannelsen og jeg tror på at dette kan være en af løsningerne på de udfordringer vi står med i ældreplejen.
- Forstander Berit Kronby, Rygårdcentret, Gentofte Kommune

Vitaliserede og glade medarbejdere

- Områdeleder Helle Bülow, Slagelse Kommune

Glade ledere 

De ledere der har valgt at investere i deres medarbejdere med uddannelsen i Vitaliserende Kommunikation er positivt overrasket og flere af dem kan tydeligt mærke en forskel allerede efter dag 1 på uddanelsen.

Stærkere arbejdsglæde 

Medarbejderne udtrykker at de nemmere kan hjælpe de borgere der har det svært. De oplever bedre dialoger med de pårørende og de har nemmere ved at involvere de pårørende i de ældres hverdag. De oplever en positiv stemning blandt kolleger i hverdagen, hvilket styrker arbejdsglæden. Netop arbejdsglæden sikrer at de har lyst til at blive i jobbet og arbejde inden for ældreområdet.

Integration af kompetencer gennem drømmesamtaler

- Drømmesamtaler er udviklet af Ældre Sagen som led i initiativet Drømmekommuner.
Drømmesamtaler understøtter integrationen af de personlige, kommunikative og relationsmæssige kompetencer i hverdagen.
Kontakt os for at høre mere...     >

Indsigtsfuld og powerful dag 

- Christian Bigum, Rygårdcentret, Gentofte Kommune

Yderligere integration

Efter uddannelsen taler jeg med en beboer der har demens og som har et begrænset sprog, så det er svært at vide, hvad hun taler om. Jeg fik gjort samtalen længere end jeg plejer, ved at at spejle hendes kropssprog og det var tydeligt at hun følte sig forstået.
- Afdelingsleder Judith Høgh, Svanelundsbakken, Hjørring Kommune
Artikler og inspiration
Februar 2023
Relationer er afgørende i ældreplejen!
Sundhedsstyrelsen understøtter og sætter fokus på at stærke relationer er afgørende for en god og værdig pleje. 
Fællesskab og trivselLæs undersøgelsen             >
Februar 2023
Artikel fra Erhverv+, Fyens Stiftstidende 
I artiklen bliver det beskrevet, hvordan det at tage ansvar for egen udvikling er vejen til øget vitalisering for både dig selv, dine kolleger og hvis du arbejder indenfor plejeområdet, de ældre borgere/beboere.
Læs artiklen              >
November 2022
Glade medarbejdere - top 5!
Top 5 over hvordan organisationer skaber glade medarbejdere. Fokus på glade medarbejdere har aldrig været større i en tid, hvor mange oplever at arbejdsglæden, trivslen og fællesskabet er under pres.
medarbejdere faglighed og fællesskab med emotionel intelligens og nlpLæs artiklen             >
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram