Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Vitaliserende Kommunikation - en ny tilgang til sygeplejen

Fjordly Plejehjem, Kerteminde Kommune  |  Relations-skabende kommunikation 
I en tid, hvor kommunikation er kernen i enhver interaktion, har sygeplejersker længe stået over for udfordringer med at skabe meningsfulde relationer med deres patienter, kolleger og pårørende. Vitaliserende Kommunikation har ifølge Maria Kremmer, Centersygeplejerske på Fjordly Plejehjem, imidlertid vist sig at være en ny tilgang til sygeplejen, der transformerer og styrker måden, vi forstår og praktiserer kommunikation på.
FAKTA

Vitaliserende Kommunikation: En tilgang til kommunikation, der fokuserer på at skabe forbindelse, tillid og forståelse mellem sundhedspersonale, patienter og pårørende.

Metode: Bygger på principperne om empati, åbenhed og aktiv lytning for at styrke relationer og forbedre sundhedsresultater.

Uddannelse: Kurser og workshops tilbydes for at træne sundhedspersonale i vitaliserende kommunikationsteknikker.

Effekter: Øget arbejdsglæde, forbedret samarbejde, højere kvalitet i patientplejen og styrkelse af den samlede arbejdskultur.
MAJ 2024

Et kompetenceløft af den ’praktiske’ relations-skabende kommunikation

For Maria var uddannelsen i Vitaliserende Kommunikation spændende på flere måder. Dels åbnede, de mange forskellige kommunikationsøvelser, Marias øjne for, hvor vigtig kommunikation er i hendes daglige arbejde og samtidig gik det op for hende, hvor lidt kommunikationsdelen har fyldt på sygeplejerskeuddannelsen.

"Jeg var virkelig nysgerrig efter at se, hvordan uddannelsen kunne løfte mit arbejde som sygeplejerske, både med borgerne og især de pårørende. Og jeg opdagede hurtigt, hvor stor betydning simple spørgsmål og nonverbalt sprog har for tillid og relationer."

Et ’nyt’ borgerperspektiv og dimension i sygeplejen

En af de tydeligste forandringer for Maria og hendes sygeplejefaglige arbejde har været styrkelse af relationen med den enkelte borger, særligt i forhold til borgerperspektivet men også fagfagligt. Maria oplever b.la. at hendes sygepleje er blevet mere individuel, ud fra den enkeltes behov og ønsker. Det har ikke blot øget kvaliteten af hendes arbejde men gjort det sjovere at gå på arbejde. Samtidig påpeger Maria at hun i dag er meget mere bevidst om betydningen af nærvær i hendes arbejde. Særligt et aktivt fokus på at være til stede, stoppe op og virkelig lytte til kollegaer og borgere på en mere autentisk måde. Tiltag, der ikke blot har forbedret hendes relationer og arbejdsglæde markant men også givet hende en mere nuanceret tilgang til hendes sygeplejepraksis.

"Kurset i Vitaliserende Kommunikation har lært mig at stoppe op, at spørge ind til den enkelte borger og hans/hendes oplevelser og blive ved med at være nysgerrig. Det har givet mig en ny dimension i min sygepleje, både akut og i hverdagen. Jeg har fået øjnene op for ting som fx ensomhed hos de ældre."

Stærkere kollegaskab og samarbejde på tværs

For Marie er der ingen tvivl om at samarbejdet med kolleger er blevet væsentligt styrket efter 2 dages uddannelse. Ikke blot i egne teams men også på tværs af forskellige faggrupper. Dertil er samarbejdet om den enkelte borger blevet mere effektiv.

"Vi har fået et fælles sprog og en større forståelse for hinandens arbejde. Dørene mellem afdelingerne er blevet lettere at åbne, og vi støtter og inspirerer hinanden på en helt ny måde. Vi er blevet bedre til at inddrage borgerne og deres pårørende i beslutningsprocessen, hvilket har ført til mere tillid og tryghed hos alle parter."

Styrkelse af arbejdskulturen

Dertil har Maria og hendes arbejdsplads foruden Vitaliserende Kommunikation også gennemført Vitaliserende Kultur, en 2.5 dages kulturbæreruddannelse, hvilket samlet har skabt en stærk kulturforandring med større tryghed og arbejdsglæde i løsning af kerneopgaven.

"Vores arbejdskultur er blevet markant forbedret. Der er større åbenhed, tillid og samarbejde på tværs af afdelingerne. Vi føler os som en mere sammenhængende og støttende enhed"

Værdibaseret konsekvens
- Maria Kremmer, Centersygeplejerske Fjordly Plejehjem
Marias fortælling viser hvordan Vitaliserende Kommunikation er et kraftfuldt værktøj til at styrke relationer, forbedre kommunikationen og skabe positive kulturforandringer i sundhedssektoren.

> Læs mere om Vitaliserende Kommunikation

> Læs mere om Vitaliserende Kultur> Læs Dansk Sygepleje Råds artikel om vigtigheden af stærke relationer
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram