Æblet

Æblet

Ved coaching er målet at afdække så meget af sagens kerne, at fokuspersonen opnår så meget ny forståelse, at vedkommende kan komme videre mod sit mål.

Sagens kerne:

En grundlæggende teknik, til at komme ind til sagens kerne, er at betragte samtaleemnet som et æble, som du og fokuspersonen, via dine spørgsmål, skal forstå helt igennem.

Tænkningen i æblet er, at du fastholder den tråd i dine spørgsmål, som du har til sagen, og spørger videre ud fra de kommentarer, du får. Hvis du fastholder at spørge ind til denne tråd, vil det resultere i, at du kommer længere og længere ind mod sagens kerne.

Visuelt ser æblet sådan ud:

Til-hjemmeside-Værktøj-Æblet_lille

For hver spørgetråd – ovenfor illustreret med en farvet streg – gælder det, at når du mener ikke at kunne lære mere ved denne tråd, skifter du til en ny spørgetråd.

nysgerrig? se vores uddannelser her

HUMI

Vi  udvikler mennesker til succes baseret  på Emotionel Intelligens og NLP.
HUMI, Lumbyvej 19, PUMPEHUSET, 5000 Odense

Nyhedsbrev

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram