Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Disruption skala

Disruption skala

Disruption skala

Denne disruption skala kan du med fordel bruge, når du ønsker at afdække, om du er reaktiv afventende eller proaktiv søgende.

Du kan også bruge en disruption skala til at undersøge, hvordan I står, som organisation.

HYDAC A/S uddanner deres medarbejdere til livet - mød Jens Haugaard, der fortæller om deres måde at drive virksomheden HYDAC.

Som organisation er det vigtigt at afgøre, om I vil være afventende på andres ’disruptive’ handlinger eller om I ønsker at være på forkant. Disruption handler således ikke kun om at disrupte markedet, men at fostre en kultur i organisationen, der støtter ny tænkning. En kultur, hvor medarbejdere har gode oplevelser med forandringer og selv forudser og foreslår strategiske forandringsmuligheder.

Fremtidens organisation

Fremtidens organisationer skal sikre deres fremsynethed. Det vil sige sikre at der i organisationen er nøglemedarbejdere, der holder øje med, hvordan markedet bevæger sig. Herunder kommer med input til, hvad der kommer af nye trends.

Hvis organisationer i dag ønsker at være mere på forkant, kræver det i langt højere grad end tidligere, at organisationen erkender og indstiller sig på, at de proaktivt skal lade sig ’forstyrre’.

Organisationen skal effektivt fokusere på de medarbejdere, der ønsker at drive innovative ideer og afsætte de nødvendige ressourcer til at understøtte denne rolle.

Den ’kloge’ organisation i fremtiden vil primært rekruttere medarbejdere, der er omstillingsparate og fleksible. Dette i forhold til jobfunktioner, samarbejdsformer, kreativitet og innovation. Samtidig vil organisationer med kortere interval lave nye tiltag, der skaber nye netværk på tværs. Dette vil være i form af uddannelse og foredrag, gå hjem møder, workshops og andre aktiviteter, der styrker medarbejdernes evne til at håndtere forandringer på en god måde. Herigennem at skaber grobund for direkte at fostre ’ny-tænkning’, nye ideer og input.

Disruption skala

Relaterede artikler

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram