Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Fremtidens MU-samtale kræver – at du sætter dig selv på dagsordenen!

Her på tærsklen til det nye år 2017 er det vigtigere end nogensinde, at styrke vores naturlige ressourcer – at sikre, at vi konstant øger vores indlæringshastighed, vores innovationsevne – ikke mindst vores tilpasningsevne til nye situationer.

Vi har i halvandet årti talt om, at det eneste der er sikkert er, at udviklingen går hurtigere og hurtigere – at tingene forandrer og fornyer sig i alle brancher – med en tiltagende og accelererende hastighed år for år.

Denne hastighed i udvikling lægger et naturligt pres på os alle som mennesker – udfordringen er at finde en måde, at håndtere det på – en måde der giver os gode oplevelser, læring og succeser. Ellers er faren, at vi begynder at føle os utilstrækkelige og vi risikerer, at vores personlige fokus flytter sig i negativ retning og vi langsomt mister troen på at vi kan. Dermed risikerer vi, at der sker en stille og rolig devaluering af os selv. Så vores naturlige ressourcer bliver flyttet væk fra det vi kan og det der begejstrer og glæder os – til primært, at fokusere på de ting vi ikke kan.

Når vi i HUMI tænker ’We mind humans’ – så er vores umiddelbare vigtigste mission, at understøtte vores netværk i, at forstå udviklingen – og i særdeleshed de konsekvenser og implikationer der følger med. I en tid med disruption på flere niveauer og singularity lige om hjørnet – er vi tvunget til konstant at tune ind og være skarpe – både professionelt for at få det job vi ønsker og at levere i forhold til jobbet – men i lige så høj grad for at skabe det liv vi ønsker.

Ledere, forskere og eksperter har brugt mere end 15 år på at tale om forandring og forandringens udviklingshastighed – men vi glemmer at tale om påvirkningsgrad eller hvilke krav der i fremtiden vil være gældende for os som mennesker – som enkelt individ, i grupper og teams og i organisationer. Vi har med andre ord – overset værdien og betydningen af, at prioritere os selv i forandringsstrømmen.

Vi har så travlt med at lave ’nutidsopgaver’ – at vi ikke finder tiden eller vælger at prioritere os selv til at blive opdateret til fremtiden – så vi er mere forandringsparate, mere effektive og mere smarte i den hverdag der kommer.

Vores konklusion er, at vi bedst hjælper dig ved at udfordre dig – og som i denne artikel, at beskrive udviklingen på en måde der gør, at du vælger at prioritere dig selv!

I første omgang til at sætte nogle timer af i din kalender til fokuseret – at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • 1) Hvilke kompetencer bliver mere og mere efterspurgt?  Er det de faglige eller de menneskelige?
  • 2) Hvilke kompetencer er vigtigst for at få og fastholde et spændende job i fremtiden?
  • 3) Hvilke kompetencer tror du virksomheden mener er nemmest at give dig –  de faglige eller menneskelige?
  • 4) Hvad betyder mest for at få et job – kemi og god energi eller CV og faglige færdigheder?
  • 5) Hvordan er balancen i dit CV – mellem faglige og menneskelige kompetencer?
  • 6) Hvilke kompetencer er vigtigere – end din evne til at forstå, møde, motivere, inspirere og kommunikere med mennesker – for at bestride det job du ønsker i fremtiden?

Det er tid til at tage dig selv seriøst – NU!

Hvis du ikke sikrer, at du er klædt på til fremtiden – til et arbejdsmarked i markant forandring med et CV der både afspejler faglige men også medmenneskelige kompetencer

– så risikerer du at blive negligeret. Du risikerer at komme i en situation hvor din arbejdsplads har flyttet sig og du, uden at være klar over det, har sendt signaler der gør, at ledelsen ikke opfatter dig som opstillingsparat, fleksibel og åben for læring i forhold til de nye ting som de ved der uvægerligt vil komme. Så vælger de naturligt, at satse på andre end dig.

Og så står du måske en dag og undrer dig over – at du med 10 måske 20 års erfaring ikke er kommet i betragtning – og samtidig må konstatere, at det er nogle andre der kommer til jobsamtalerne og kommer du til samtale – er det nogle andre der i sidste ende bliver valgt til jobbet.

Du kan forsøge at overbevise dig selv om – at der er andre faktorer der er i spil – men det er en sørgelig undskyldning der ikke gør det bedre – som ikke løfter den ærlige sandhed fra dine skuldre, at du simpelthen ikke har taget dig selv seriøst nok.

At du ikke har indgået en dialog med din arbejdsplads om hvordan du løbende kan blive klædt på til – ikke kun til de opgaver der ligger i dag – men særligt til de opgaver der ligger 1- 2 år frem i tiden – og på den måde, sender et klart signal til dig selv og din arbejdsplads. Et signal om – at du er med og du ønsker at være med foran.

I HUMI har vi mange historier fra folk der ’pludselig’ er blevet ledige på arbejdsmarkedet. Der er ikke noget overraskende i det pludselige, alle opsigelser virker pludselige når de kommer. Det oversete element er, at de opsagte, uden at have vidst det, måske gennem manglende handling, selv har ’planlagt det’ igennem mange år. De har ikke taget sig selv seriøst og set sig selv og deres kompetencer som et vigtigt aktiv.

De ’pludselige’ ledige vi møder – forstår hurtigt behovet for, at blive klædt på, i forhold til at have et opdateret og balanceret CV med både faglige og medmenneskelige kompetencer. Det går op for dem: At de ikke kan skrive en ansøgning der giver dem adgang til en samtale – hvis de ikke inderligt forstår og tror på sig selv. At de ikke kan komme til den 1. jobsamtale – uden at være skarp og tydelig i deres kommunikation. At de ikke kommer til 2. samtale –  hvis de ikke ser helheden i samtalen og skabe den umiddelbare tillid og tro på at de har de rette kompetencer. At de ikke får jobbet – hvis de ikke kan formidle sig selv i relation med både rekrutteringspersonalet, den nye leder og evt. repræsentanter fra det team de skal indgå i. Erfaringerne viser, at hvis de overvejende beretter om deres færdigheder i et historisk perspektiv – så er det dem selv – der har overleveret jobmuligheden til en anden mere kompetent selvbevidst person.

Uanset om du tror, at du sidder sikkert i dit nuværende job eller er jobsøgende – så skal du sikre dig, at dit kompetenceniveau er så stærkt, at du kan søge dit eller et andet job – og få det!

Gaven ved at give dig selv det kompetencemæssige fundament er – at du slipper for nervøsitet og utryghed – der kan være bundet op på job-sikkerhed og som kan provokeres frem hver gang der kommer nye forandringer, nye kolleger eller lign. Samtidig giver det dig en enorm frihed – en følelse inden i, at du vil kunne bestride et job – i en hvilken som helst organisation du måtte ønske. En frihed til at vælge – også gerne det job du har i dag og vælger du det frit blandt dine muligheder – så vil det booste din job glæde og din performance i jobbet – helt af sig selv.

Kort sagt vil din iboende utryghed, stressfornemmelse og bekymring være fjernet. I stedet vil oplevelsen af energi og overskud dominere din hverdag. En hverdag hvor du har sat dig selv på dagsordenen og hvor du har valgt – at prioritere dig selv. Så vores bøn til dig er – find tiden!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram