Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Reference

HUMI klædte os på til den nye skolereform

Skoleleder Pia Dalsgaard udtaler:

”Samarbejdet med HUMI har klædt os endnu bedre på til den nye skolereform. Lærernes tilgang til læring og hinanden er klart forbedret efter, at vi har gennemført HUMI’s læringsprocesser. Nu er vi et sammentømret team med fælles fokus og værdisæt, som ser skolereformen som en spændende fællesopgave. ”

I de 1½ til knap 2 år der er gået siden processen startede, har skoleleder Pia Dalsgaard og hendes medarbejdere opnået ny viden og, via HUMI, kunne implementere denne i skolen og ud i alle relationer. Metoden og fokus er, at analyserer relationen frem for indholdet af konflikten, og at anvende en mere menneskelig end teoretisk stringent tilgang til udfordringerne. Den daglige arbejdsgang og den gensidige anskuelse af kollegaer, bliver en mere empatisk kompetence som gennemsyrer organisationen og skaber en positiv procesorientering. Således at ledere og medarbejdere møder hinanden lige der, hvor behovet er. Der handles og ageres ud fra reelle følelser, og derved har den enkelte medarbejder også en bedre selvforståelse, fleksibilitet og ro med i sit arbejde. Denne viden har gjort, at skolen er kommet tættere på sine mål og ønsker om fremtiden. Og selve rejsen imod målet har skoleleder Pia Dalsgaard, betegnet som en ”fantastisk rejse” med ”daglige succes oplevelser”.

Ledelsens oplevelse lige efter og 8 måneder efter forløbet

FokuspunktÆndringMåling/Parameter
Værdi for orgnisationenLige efter proces er sluttet8 måneder efter procesHvorledes er observationerne/målinger foretaget
FraværFaldet med 42,6%Faldet med 56%Konkrete HR persnale tal
Konflikter i dagligdagenFaldet med 50%Faldet med 75%Ledelsens oplevelser/antal pr. måned
Klager fra forældreFaldet med 60%Faldet med 80%Målt på forældre henvendelser/tid
Kultur problem fokusFaldet med 45%Faldet med 70%Ledelvens oplevede ændringer af problem afleveringer i hverdagen
Kultur udviklings fokusSteget med 30%Steget med 65%Ledelsens oplevede stigende antal løsningsforslag i hverdagen
Anerkendelse af ledelse ved medarbejdereSteget med 400%Steget med 600%Ledelsens oplevede ændringer i antal positiv ros i hverdagen
Innovtioner i hverdagenSteget med 400% Steget med 800%Ledelsens oplevede ændringer i antal af gode ideer i hverdagen
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram