Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hvem er du egentlig?

Per Poulsen ekspert i emotionel intelligens og nlp
Af Per Poulsen

Inden du fortsætter med at læse artiklen, vil jeg bede dig om at tænke over 3 simple sætninger:

 1. Der har aldrig været noget galt med dig.
 2. Du blev født helt perfekt.
 3. Du har altid været helt perfekt.

Kan vi mennesker, helt ind i vores inderste kerne – forstå, acceptere og leve ud fra disse enkle og universelle fakta (livs-overbevisninger), så vil 80% af alle de lidelser, problemer, konflikter og udfordringer vi oplever i vores liv forsvinde – og vi vil opleve, at leve meget længere, meget sundere – og meget gladere. 

Hvorfor gør vi det så ikke?

Årsagen er, at vi alle har oplevet noget der har ført os til ikke at efterleve disse livs-overbevisninger som en naturlig del i vores indre.

De positive universelle livs-overbevisninger er vi alle skabt med fra fødslen, de har været i os helt fra begyndelsen – og mange af os fornemmer dem i glimt, når vi eksempelvis ser en baby ligge og sove trygt.

Med fødslen kommer livet og livet introducerer meget tidligt nogle oplevelser der skræmmer os. Oplevelser der gør, at vi ikke længere oplever, at alt bare er godt og at vi er helt perfekte. Det er de helt naturlige negative oplevelser som vi gennem livet vil opleve, der ændrer dette for os. Særligt i de første år er de negative oplevelser med til at skabe splittelser i os. Splittelser der deler vores ’livs-overbevisninger’ i to energier – i det gode og i det onde. Resten af livet forsøger vi ubevidst at balancere eller nærmere at proportionere disse to livsenergier og vi vurdere konstant hvilke oplevelser der hører til hvilken side.

Splittelsen kommer så tidligt i livet, at vi endnu ikke har opbygget tilstrækkelig viden og indsigt til at beskytte os selv – eller mere præcist, at beskytte vores kerneidentitet imod den. Derfor skaber vi ubevidst, altså uden selv at vide det, sub- eller underidentiteter, der beskytter os mod den eller de oplevede trusler.

Vores subidentiteter er konstant på vagt, og klar til at springe til og beskytte os. Det har den uhensigtsmæssige konsekvens, at vores subidentiteter konstant leder efter alt det der kan minde om en trussel, og derved genererer et negativt fokus. Vores subidentiteters positive intention er, at beskytte os mod det onde. Bivirkningen er, at sub-identiteterne derved tiltrækker og omformer flere oplevelser til at ligne, være eller af os opleves som trusler. Derved vokser mængden af oplevelser der kan virke truende inde i os, som reaktionen på, at vores subidentiteter søger at beskytte vores kerneidentitet.

Denne beskyttelse er en naturlig del af vores menneskelige reaktions-mønster. Et reaktionsmønster Charles Darwin uden tvivl vil tilskrive, en del af æren for vores overlevelse og en vigtig del af vores ubevidste overlevelsesinstinkt. Det at vi er gode til at undgå det der minder om noget, som vi tidligere i vores liv har oplevet som truende eller farligt – ville Charles Darwin med sikkerhed have argumenteret for, var grunden til overlevelse. Så netop de individer der evnede denne ”kompetence” – i højere grad ville overleve og dermed formere sig. En evne som derfor igennem generationer ville blive mere og mere udbrændt – godt under-støttet af, at dem der levede glædeligt og uden frygt for ret meget, døde tidligere. Tilbage i Darwins tid – var denne egenskab uden tvivl af det gode – idet vores bevidsthed dengang var mindre nuanceret, verden var mere simpel og det vi mødte var kendetegnet ved enten at være godt eller farligt.

I dag, hvor vi som mennesker i forhold til de basale funktioner i hjernen, ikke har udviklet en brøkdel af, hvad verden omkring os har – bliver vores liv og livskvalitet i højere og højere grad bestemt af vores evne til at justere, tilrette eller om-programmere, den af Darwin, tidligere omtalte effektive overlevelses ”kompetence”.

Det vi i 2017 konkret er oppe imod er vores egne oplevelser. Afgørende tidlige oplevelser eller indprægninger, som gennem tiden påvirker alle de efterfølgende oplevelser, der har et sammenfald med dem.

Dette i os, proportionelt voksende hierarki af negative oplevelser, farver nogle af vores efterfølgende oplevelser. De oplevelser der helt eller delvist minder om den, vil blive farvet. Det har den effekt, at der langsomt kommer flere og flere negativt farvede oplevelser i vores system. Mængden vil gøre, at de risikerer at tiltage i styrke og dermed gøre os tiltagende forsigtigere og begrænsede.

Hvorfor skal du gøre noget ved det?

Hvorfor ikke bare acceptere det som et faktum i livet?

Det kan udmærket være dit valg og er dit valg taget bevidst og på et oplyst grundlag, vil det sikkert gøre livet mere acceptabelt for dig. I en verden hvor de fleste forfølger det gode liv med masser af muligheder, frihed, evig ungdommelighed, lykke, styrke, fleksibilitet, mental og fysisk sundhed herunder økonomisk råderum – giver det ikke meget mening, at lade de frygtsomme dele af livet få mere plads livet igennem.

Det vil – med den viden, de muligheder, de metoder og værktøjer der er til rådighed i dag, være som at invitere ulykke, frygt, angst, dårlig økonomi, svigtende helbred, problemer og konflikter ind i dit – og dine kæres liv.

Hvorfor vælger du så ikke bare, at gøre noget ved det?

Hvorfor er det egentlig ikke på alles ’personlige’ livsagenda?

Her rammer vi en double bind eller en gordisk knude – der peger på en form for uløselighed i et større perspektiv end de fleste mennesker agerer i. Som Einstein påpegede; ”Et problem kan ikke løses på samme niveau som det er skabt”.

Det giver dig det dilemma, at da dine negative oplevelser og sub-identiteter er skabt på dit niveau, skal du for at løse din splittelse, forstå og acceptere det faktum – at der findes andre niveauer at leve dit liv på. Niveauer der er over det niveau hvor du er nu og som du derfor helt logisk ikke kan forstå endnu, da du ikke har oplevet de niveauer. Det risikerer, at udløse en eller flere subidentiteter i dig, der som beskyttelse – øjeblikkeligt vil arbejde på at stoppe din søgen. Subidentiteterne vil arbejde imod den usikkerhed det giver dig at søge noget du ikke forstår eller rummer – da det for mange mennesker er direkte forbundet med frustration eller usikkerhed. Det kommer fordi det er ’nyt’ for dig og du kan let have haft negative oplevelser med noget der var ’nyt’ tidligere i dit liv.

Skal du sejre over dette dilemma – skal du turde gøre noget aktivt og helt nyt. Du skal grundlæggende acceptere, at der altid vil komme tvivl og ”fejl” undervejs og at det vil udløse dine subidentiteter der vil forsøge at stoppe dig , eller den potentielle fare der ligger for at ”fejle”. Ordene fejl og fejle er i anførselstegn fordi det ofte er en del af den gordiske knude, at have ord som fejl som en del af sit system.

Mange har med andre ord en subidentitet på det at fejle, som positivt søger at forhindre dem i at komme i en situation hvor de fejler og dermed risikerer – at opleve den samme følelse som skabte den beskyttende subidentitet for lang tid siden. 

Hvad er mit råd til dig?

Hvis du lader dig stoppe i din søgen efter det ’større’ – som du rummer og som du med garanti føler ind i mellem – så er det helt naturligt og du er langt fra at være alene om det. Det vil du helt sikkert som mange andre kunne finde trøst i.

Jeg ønsker blot mere for dig – og for alle mennesker.

Jeg ønsker, at styrke dig i og give dig mod til – at turde lære dig selv at kende, at turde flytte dig selv til et andet niveau – aktivt at søge efter viden, indsigt og værktøjer, så du kan finde din vej til den styrke og den helt perfekte person som du er – og altid har været.

Det er blevet mit eget personlige livsmål – hver dag – og det er den rejse som jeg har påbegyndt, med utallige lærerige oplevelser undervejs.

Og skulle du være i tvivl – så kommer mine svar her:

 • Er jeg i mål? – nej det er jeg ikke
 • Er det let? – nej det er det bestemt ikke
 • Er jeg på vej? – ja det er jeg bestemt
 • Fortsætter jeg? – ja uden tvivl
 • Ville jeg vælge vejen igen? – ja til hver en tid

Du har det samme valg!

Brug din ferie til at nyde dig selv og dine kære og find tiden til at tænke over:

 • Hvem du egentlig er?
 • Lever du dit potentiale?
 • Hvilken identitet er tydeligst og stærkest hos dig – din kerneidentitet eller dine subidentiteter?
 • Hvordan føles din kerne identitet?
 • Hvordan og hvornår opleves dine subidentiteter?
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram