Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hvilken slags forælder er du?

Har du tænkt over hvordan du forventer at være forældre eller hvordan du ønsker at være forældre?

HUMI’s erfaring er, at langt de fleste forældre i det daglige ikke tænker over deres forældreskab. HUMI møder mange forældre der får en aha oplevelse når de får en dybere indsigt i og forståelse af mennesket, sig selv, deres måde at kommunikere på og de overbevisninger som guider eller styrer dem i livet – særligt påvirkningsgraden og hvor meget de bevidst og ubevidst giver videre til deres børn.

Som forældre tager det tid at forstå helt præcist hvad det egentlig er, at man sender af signaler og hvordan børn (for)tolker det de ser og hører. Der er følelser i spil, kropssprog, tonation og selvfølgelig også ordvalg.

Det er faktisk de færreste forældre der før de fik børn eller mens børnene er små og op igennem opvæksten, tænker over hvad de egentlig giver deres børn med. Tænker over hvilken slags forælder de gerne vil være eller tænker over hvilke overbevisninger som har værdi – som de gerne vil videregive.

Virkeligheden er, at mange forældre har arvet overbevisninger, ordvalg endda holdninger fra deres egne forældre. Hvis vi antager, at 80% af os – tager 75% af det med videre som vores forældre gav os – og at deres forældre uden tvivl har gjort det samme, så er meget af det som vi har fået med – faktisk fra vores bedsteforældre som igen har fået det fra deres forældre.

Hvis vores forældre ikke har udviklet sig og deres forældre ikke har udviklet sig, i forhold til overbevisninger, så er der båret ’gamle’ over-bevisninger med igennem flere generationer. Det styrer os helt ned på det ubevidste opdragelses niveau – hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad kan vi, hvad kan vi ikke – og det er det – vi videregiver til vores børn.

Udviklingshastigheden i dag med stadig stigende kompleksitet kræver væsentlig mere af os og evnen til at omstille sig fortsætter upåagtet af, at vi som forældre risikerer, at giver vores børn ’gamle’ overbevisninger og holdninger med på deres vej. Her ligger en særlig mulighed for dig som forældre – for hvad er det egentlig at du ønsker, at lægge i dit forældreskab?

  • Hvad er det for overbevisninger som du synes er relevante og som tager udgangspunkt i hvordan verden er i dag og i fremtiden? 
  • Hvad er det for overbevisninger der styrker os i at finde indre ro og troen på, at vi kan få det liv vi gerne vil have?
  • Hvad er det for overbevisninger der giver os selvværd og selvtillid?
  • Hvad er det for overbevisninger der gør, at vi føler os gode nok som vi er – uden at skulle præstere fra morgen til aften – 365 dage om året?

Hvad har du lagt i forældreskabet?  

Det er vigtigt at være opmærksom på, at overbevisninger ikke så meget er det du siger, altså at “du er god nok” – men det du viser i handling – så dine børn oplever, at ” være gode nok” .

Hvis du derimod siger, ”du er god nok som du er” – men igen og igen i handling kommer til (og det er helt ubevidst), at signalere, at det er de faktisk ikke – så vil dine børn måske få to uhensigtsmæssige over-bevisninger med i bagagen. Den ene er, at de ikke er gode nok.

Den anden er, at hvis nogen siger til dem at de er gode nok, så vil børnene ikke stole på dem, da børnene ikke oplever, at kunne ’tro’ på det.

Det er en gordisk knude som HUMI i coaching forløb ofte støder på, hvor det er svært, at løfte de mennesker der er fastlåste i tanker eller holdninger om ikke at være gode nok. Der ofte stammer helt tilbage fra deres barndom.

Så dette er din mulighed for at vurdere hvad der skal med i dit forældreskab og hvordan du ønsker at forberede dine børn på en verden udenfor.                                

Hvad giver du egentlig dine børn med?

Det HUMI med sikkerhed kan sige er, gennem utallige coaching samtaler med forældre og workshops i forældreskabet, at fællesnævneren er – at alle forældre ønsker det bedste for deres børn og alle forældre gør deres bedste.

Samtidig ved alle forældre også, at de ikke er den bedste version af sig selv – hver eneste dag. Så der vil være en del af deres kommunikation med deres børn, som bliver med dårlige følelser, altså med frustration, travlhed, stress eller vrede. Det er en naturlig del og det vil være umenneskeligt at forvente, at en forældre skulle være den bedste version af sig selv hele tiden. Det vil rent faktisk heller ikke være et godt eksempel at vise sine børn – da det vil være uendeligt svært at leve op til. 

De fleste forældre tror, at de giver deres børn det med som de fortæller dem. Forældre har en ubevidst overbevisning om, at når man som forældre siger hvad der er rigtigt eller forkert – så er det det ’barnet’ tager med. Det er langt fra sandheden.

Det meste af det børnene tager med er rent faktisk det der bliver formidlet ’udenom’ ordene. Dvs. følelsesmæssige påvirkninger, adfærd og handlinger – hvor vi viser børn ting eller når vi uden at være opmærksomme på det, gør og siger det stik modsatte af det – som vi ønsker at vores børn skal gøre, hvilke opfattelser de skal have eller tilgange til livet.

Børn er som små optager-apparater – med kamera og lyd og de suger det hele til sig – særligt i de første år af deres liv. Så en almindelig aften på gulvet hvor far og mor sidder og leger med barnet – og far og mor pludselig kommer op at skændes – kan nemt give barnet noget med, der i et barns perspektiv kan grænse til en traumatisk oplevelse, selv om far og mor hurtigt glemmer episoden og ikke tillægger det større værdi. Barnet risikerer nemlig uforvarende at tage skyld for – at det der tidligere var en kærlig stemning – pludselig blev til en hadsk og fjendtlig stemning.

Som forældre er det derfor altafgørende – at du er opmærksom på hvad du siger – med i endnu højere grad – hvad du rent faktisk gør i handling og hvilken følelse der er i dig – som du taler ud fra og sender ud til dine børn.

HUMI’s opfordring til dig som forældre er derfor, at tænke over hvilke overbevisninger du giver videre eller allerede har givet videre til dine børn og hvilke overbevisninger du fra i dag ønsker, at dine børn skal have med i bagagen – til at være rustet til en verden i forandring.

Dit forældreskab – dit ansvar!

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram