Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kritisk masse – i organisationen

Hvad er kritisk masse?

Kritisk masse er et begreb vi bruger i organisationsudvikling til vurdering af, hvor mange i organisationen der skal til for at sikre, at en udviklings- / forandringsproces i organisationen bliver succesfuld.

Begrebet omhandler det faktum, at når en gruppe af mennesker skal forandre sig selv, deres samarbejde og deres arbejdsprocesser, kræver det et overvejende flertal der alle arbejder for at flytte sig selv og deres kolleger i den ønskede retning.

Det er den kritiske masse.

Hvad sker der hvis den kritisk masse mangler?

Opnås den kritiske masse ikke under processen, vil projektet ikke lykkes fuldt ud. Den interne modstand mod forandringer vil fastholde de ‘gamle’ vaner.

Derfor er det så vigtigt, at være opmærksom på den kritiske masse i enhver organisations – og forandrings proces.

Beregning af den kritiske masse

Beregning af den kritiske masse kræver indsigt i kulturen i organisationen. Er organisationens kultur båret af en ekstrem tillid, vil én person kunne udgøre den kritiske masse.

Det kræver dog en stort set uforbeholden tillid til og troværdighed hos vedkommende.

Er den grundlæggende kultur i organisationen præget af mistillid til hinanden kan den kritiske masse til gengæld være langt over 50 % af de berørte i organisationen.

Sikring af den kritiske masse

Motivation for udviklingen / forandringen er bestemmende for opnåelse af den kritiske masse. Motivation af den enkelte i organisationen vel at mærke. Da det er individuelt om vi motiveres af muligheder eller af at komme væk fra noget vi ikke kan lide, er det vigtigt at både ‘henimod’ og ‘væk fra’ motivation indgår.

Det sikrer du nemmest ved at gøre brug af Lemniskaten.

Sparring på hvor jeres kritiske masse befinder sig 

Er du i tvivl, så kontakt os gerne. Vi giver dig gerne sparring på, hvordan du vurderer, hvor den kritiske masse er i din forandringsproces.

Ligesom vi selvfølgelig gerne hjælper med at sikre at den kritiske masse opnås i netop din proces.

Kontakt os helt uforpligtende og få hjælp til, hvordan du bedst sikre succes med din udviklings- og forandringsproces.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram