Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Lemniskaten

Indsigt i og erfaring med Lemniskaten, som model, vil effektivt tilføre værdi i alle områder af dit liv, både det rent personlige, for dig selv, men også i relationen med andre. Samtidig vil det være et stærkt værktøj, hvis du er én af dem, der arbejder med at hjælpe andre mennesker til at nå deres mål enten igennem coaching eller sparring.

Du kan bruge Lemniskaten til: 

  • Selvcoaching, til forandringer i din interne kommunikation og adfærd 
  • Selvcoaching, til styrkelse af selvtillid og selvværd 
  • Coaching, sparring og udvikling i forhold til andre
Model Lemniskaten

Hvad er Lemniskaten?

Lemniskaten er konklusionen på Rudolf Steiners tænkning omkring de filosofier eller tankemønstre og indsigter, der sætter mennesket Fri.

Rudolf Steiner vurderede selv, da hans liv var ved at rinde ud, at det største værk han nogensinde havde bidraget med netop var ”frihedens filosofi”. Ud fra frihedens filosofi udarbejdede en hollandsk gruppe af tænkere i en periode metoder til at operationalisere den viden, som ellers er nærmest umulig for de fleste at oversætte, til praktisk adfærd.  

Vælger vi at gå ind i den praktiske del, så vil den helt grundlæggende forståelse ligge i modellen over adfærd, som vi træner og uddanner mennesker og virksomheder i på master niveau i EI-NLP. 

Med indsigten i modellen over adfærd identificeres ofte blokeringer i folks tænkning, der hæmmer deres effektivitet i livet.  For dem, der ønsker at arbejde med endnu stærkere komplekser af blokeringer og frisætte endnu mere energi kommer overbygningen, som er den dybere forståelse af Lemniskaten. Den er et effektivt værktøj, der både frisætte personens egen energi, og samtidig gøre det naturligt at anvende den i forhold til andre, hvorved man hjælper andre til selv at frisætte flere af deres ressourcer til det de ønsker i deres liv.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram