Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Logiske niveauer

Logiske Niveauer – Visioner

Logiske Niveauer er et NLP værktøj, som bruges til at udvikle et effektivt mål og en vision der virkelig skaber drivkraft og motivation. Visioner er typisk et abstrakt begreb for mange, og ofte glemmer organisationer at relatere deres værdier og visioner til dagligdagens adfærd.

Logiske Niveauer hjælper med at gøre det abstrakte nærværende for alle i organisationen eller omkring dig.

logiske niveauer

Logiske niveauer er samtidig en træning i vores hjernes fleksibilitet. De hjælper os dermed også til at blive endnu bedre,når vi møder og kommunikerer med andre. Så vi møder dem netop der, hvor de er.

Logiske Niveauer hjælper derfor med at:
  • Formulere effektive mål
  • Sikre målene forstås og opfyldes
  • Udvikle visioner der rykker, i virksomheder eller personligt
  • Definere hvad der skal til for at målet og vision nås
  • Træne din rummelighed og evne til at møde andre på det kommunikative niveau de befinder sig på
  • Styrke din personlige kommunikation

Print gulvpositioner her

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram